Phân Hiệu Đại Học Nông Lâm tại Ninh Thuận
Thống kê
Số lần xem:
Đang xem 12
Toàn hệ thống: 1020
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Trường CĐSP Ninh Thuận

 

Sở Giáo dục & Đào tạo Ninh Thuận

Nội dung

Phân hiệu Đại Học Nông Lâm tại Ninh Thuận.
Địa chỉ: Thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại:0682472252 - 0683.500579
Email: phninhthuan@hcmuaf.edu.vn - pvhien@hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007-2011