Xem chi tiết

Số lần xem trang : :313
Nhập ngày : 07-08-2019
Điều chỉnh lần cuối :

Công tác sinh viên

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 chỉ áp dụng cho sinh viên dân tộc thiểu số hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo(25-02-2020)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2019 – 20120(25-02-2020)

Thông báo về việc đề xuất đề tài KH&CN cấp cơ sở sinh viên năm 2019(10-12-2019)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2019 – 20120(03-09-2019)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 chỉ áp dụng cho sinh viên dân tộc thiểu số hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo(03-09-2019)

Thông báo về việc tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Phân hiệu với sinh viên năm học 2019-2020(21-08-2019)

Thông báo về việc tham dự Lễ Khai giảng năm học 2019 và lễ tốt nghiệp cho sinh viên đợt 2 năm 2019 tại Phân hiệu Ninh Thuận(12-08-2019)

Thông báo về việc Sinh viên nộp phiếu nhận xét của địa phương làm cơ sở xét điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2018-2019(07-08-2019)

Thông báo về việc hạ điểm rèn luyện của sinh viên vi phạm quy chế thi(07-08-2019)

Thông báo về việc làm hồ sơ, thủ tục đăng ký ở ký túc xác cho sinh viên năm 2019-2020(19-07-2019)

Thông báo về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên đợt 1 năm 2019 tại Phân hiệu Ninh Thuận(07-05-2019)

Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019(25-01-2019)

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 chỉ áp dụng cho sinh viên dân tộc thiểu số hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo(24-01-2019)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2018 – 2019(24-01-2019)

Thông báo sinh viên nộp phiếu nhận xét của địa phương làm cơ sở xét điểm rèn luyện HK1 năm 2018-2019(21-01-2019)

Thông báo về việc Tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2018 tại Phân hiệu Ninh Thuận(08-11-2018)

Trắc nghiệm John Holland - Trắc nghiệm chọn ngành học phù hợp với năng lực sở trường(06-11-2018)

Thông báo về việc hạ điểm rèn luyện của sinh viên vi phạm quy chế thi(02-11-2018)

Thông báo về việc triệu tập sinh viên, học viên tham dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019(17-09-2018)

Thông báo về việc tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Phân hiệu với sinh viên năm học 2018-2019(17-09-2018)

Trang liên kết

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bốn bảy chín bốn

Xem trả lời của bạn !