Thông báo tuyển giảng viên cơ hữu

 

Phân hiệu Ninh Thuận cần tuyển dụng 07 giảng viên cơ hữu dạy đại học cho Phân hiệu gồm:

- Ngành: Công nghệ thông tin        2 người
- Ngành: Kinh tế học                    1 người
- Ngành: Quản trị kinh doanh        1 người
- Ngành: Tài chính – Kế toán        1 người
- Ngành: Anh văn                         1 người
- Ngành: Triết học                        1 người
 
Tốt nghiệp:    Đại học loại khá, giỏi
Ưu tiên: - Thạc sĩ,
             - có hộ khẩu tỉnh Ninh Thuận
Nộp hồ sơ tại Phân hiệu Ninh Thuận (TT Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận)
 
Hạn chót 30-3-2011
 

Số lần xem trang : :4712
Nhập ngày : 02-03-2011
Điều chỉnh lần cuối :13-08-2014

Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2018(05-06-2018)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÉO DÀI THỜI GIAN TUYỂN DỤNG ĐỢT 2 NĂM 2016! (08-02-2017)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG ĐỢT 2/2016(30-11-2016)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2016(26-04-2016)

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG(25-04-2016)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2016(25-04-2016)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG(12-05-2015)

Thông báo tuyển dụng nhân sự(22-01-2015)

Thông báo tuyển dụng giảng viên(14-01-2014)

Trang liên kết

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín chín bốn tám ba

Xem trả lời của bạn !