Xem và tải lịch học tại đây: data/TKB ky 1_2013-2014_ QLTNMT13(1).pdf

Số lần xem trang : :4363
Nhập ngày : 01-10-2013
Điều chỉnh lần cuối :24-10-2013

Thời khóa biểu các lớp

Thời khóa biểu_tuần 53_học kỳ 1 năm 2018-2019 ( từ ngày 31/12/2018 đến 06/01/2019)(27-12-2018)

THỜI KHÓA BIỂU_TUAN_52(24_Dec_2018-30_Dec_2018)(23-12-2018)

THỜI KHÓA BIỂU_TUAN_51(17_Dec_2018-23_Dec_2018) (THAY ĐỔI)(17-12-2018)

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51(17_Dec_2018-23_Dec_2018)(13-12-2018)

KẾ HOẠCH HỌC TẬP TUẦN 50 NĂM 2018 (10/12-16/12/18)(08-12-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 49 (Từ ngày 03/12/2018 đến 09/12/2018)(30-11-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 48 (Từ ngày 26/11/2018 đến 02/12/2018)(23-11-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 47 (Từ ngày 19/11/2018 đến 25/11/2018)(16-11-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 46 (Từ ngày 12/11/2018 đến 18/11/2018)(10-11-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 45 (Từ ngày 05/11/2018 đến 11/11/2018)(02-11-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 44 (Từ ngày 29/10/2018 đến 04/11/2018) (có điều chỉnh)(25-10-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 43 (Từ ngày 22/10/2018 đến 28/10/2018)(19-10-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 42 (Từ ngày 15/10/2018 đến 21/10/2018)(13-10-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 41 (Từ ngày 08/10/2018 đến /10/2018)(06-10-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 40 (Từ ngày 01/10/2018 đến 07/10/2018) (có điều chỉnh)(27-09-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 39 (Từ ngày 24/9/2018 đến 30/9/2018)(20-09-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 38 (Từ ngày 17/9/2018 đến 23/9/2018)(14-09-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 37 (Từ ngày 10/9/2018 đến 16/9/2018)(07-09-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 24 (Từ ngày 11/6/2018 đến 17/6/2018)(08-06-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 23 (Từ ngày 04/6/2018 đến 10/6/2018)(03-06-2018)

Trang liên kết

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy hai tám bốn một

Xem trả lời của bạn !