TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     PHÂN HIỆU NINH THUẬN                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            BỘ PHẬN ĐÀO TẠO         

                                                                                                  Ninh Thuận, ngày 12 tháng 5 năm 2015

 
THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học cải thiện điểm học kỳ III năm học 2014-2015

 

Căn cứ vào kế hoạch học tập học kỳ III năm học 2014-2015 của trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận, bộ phận Đào tạo Phân hiệu trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận thông báo cho sinh viên đăng ký học cải thiện điểm học kỳ III năm học 2014-2015 như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên đăng ký học lại, không được đăng ký học vượt.

2. Sinh viên xem danh sách môn học sẽ được mở ra trong học kỳ III năm học 2014-2015 để đăng ký môn học cải thiện điểm cho chính xác. (Danh sách đính kèm)

3. Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/5/2015.

4. Hình thức đăng ký: Sinh viên nộp đơn đăng ký tại Văn phòng Phân hiệu (gặp Cô Giang).

5. Địa điểm học và thi: Tại trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ: Khu phố 6, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Sinh viên nộp đơn đăng ký đúng thời gian thông báo, sau thời gian nói trên, bộ phận Đào tạo Phân hiệu Ninh Thuận sẽ không giải quyết.

                                                         
BỘ PHẬN ĐÀO TẠO
 

Số lần xem trang : :3949
Nhập ngày : 16-05-2015
Điều chỉnh lần cuối :18-05-2015

ĐÀO TẠO

Danh sách dự thi tiếng Anh chuẩn đầu ra ngày 10/12/2017 tại Trung tâm Ngoại ngữ(07-12-2017)

Kết quả kỳ thi xếp lớp tiếng Anh khóa 2017 ngày 21/10/2017(24-11-2017)

Kết quả kỳ thi chuẩn đầu ra tiếng anh vào ngày 21/10/2017(21-11-2017)

Thông báo kỳ thi kiểm tra đánh giá Chuẩn đầu ra tiếng Anh tháng 12/2017 dành cho SV Phân hiệu Ninh thuận(21-11-2017)

Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp của sinh viên lớp DH14QTNT kỳ 1 năm học 2017 - 2018(19-10-2017)

Danh sách phòng thi xếp lớp tiếng Anh ngày 21/10/2017 dành cho khóa 2017 tại Phân hiệu Ninh Thuận(19-10-2017)

Danh sách phòng thi chuẩn đầu ra tiếng Anh ngày 21/10/2017 tại Phân hiệu Ninh Thuận(19-10-2017)

Thông báo về việc thi xếp lớp Tiếng Anh khóa tuyển sinh năm 2017(12-10-2017)

Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn khóa luận - tiểu luận học kỳ 1 năm học 2017 - 2018(09-10-2017)

Danh sách sinh viên lớp DH13KENT xét tốt nghiệp tháng 10 năm 2017 (02-10-2017)

Thông báo triệu tập sinh viên, học viên tham dự Lễ khai giảng năm học 2017-2018(21-09-2017)

Thông báo tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Phân hiệu với sinh viên năm học 2017-2018(21-09-2017)

Thông báo tập huấn nghiên cứu khoa học cho CBVC và sinh viên Phân hiệu Ninh Thuận(21-09-2017)

Thông báo kỳ thi kiểm tra đánh giá Chuẩn đầu ra tiếng Anh tháng 10/2017 dành cho SV Phân hiệu Ninh thuận(14-09-2017)

Kết quả kỳ thi chuẩn đầu ra tiếng anh vào ngày 20/8/2017(14-09-2017)

Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp hệ chính quy học kỳ 1 năm 2017-2018 ngành quản trị kinh doanh tổng hợp(08-09-2017)

Danh sách sinh viên chuẩn ra tiếng Anh 20/8/2017(14-08-2017)

Thông báo học Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng đối với sinh viên khóa 2016(24-07-2017)

Thông báo kỳ thi kiểm tra đánh giá Chuẩn đầu ra tiếng Anh tháng 8/2017 dành cho SV trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM(13-07-2017)

Thông báo về việc sinh viên cung cấp, xác minh thông tin để làm chứng chỉ giáo dục thể chất(23-06-2017)

Trang liên kết

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bốn bốn không sáu