TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     PHÂN HIỆU NINH THUẬN                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            BỘ PHẬN ĐÀO TẠO         

                                                                                                  Ninh Thuận, ngày 12 tháng 5 năm 2015

 
THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học cải thiện điểm học kỳ III năm học 2014-2015

 

Căn cứ vào kế hoạch học tập học kỳ III năm học 2014-2015 của trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận, bộ phận Đào tạo Phân hiệu trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận thông báo cho sinh viên đăng ký học cải thiện điểm học kỳ III năm học 2014-2015 như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên đăng ký học lại, không được đăng ký học vượt.

2. Sinh viên xem danh sách môn học sẽ được mở ra trong học kỳ III năm học 2014-2015 để đăng ký môn học cải thiện điểm cho chính xác. (Danh sách đính kèm)

3. Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/5/2015.

4. Hình thức đăng ký: Sinh viên nộp đơn đăng ký tại Văn phòng Phân hiệu (gặp Cô Giang).

5. Địa điểm học và thi: Tại trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ: Khu phố 6, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Sinh viên nộp đơn đăng ký đúng thời gian thông báo, sau thời gian nói trên, bộ phận Đào tạo Phân hiệu Ninh Thuận sẽ không giải quyết.

                                                         
BỘ PHẬN ĐÀO TẠO
 

Số lần xem trang : :4377
Nhập ngày : 16-05-2015
Điều chỉnh lần cuối :18-05-2015

ĐÀO TẠO

Thông báo lịch thi chuẩn tiếng anh đầu ra tháng 04 năm 2019(16-04-2019)

Thông báo thi chuẩn đầu ra tiếng anh tháng 04 năm 2019 tại Phân hiệu Ninh Thuận(15-03-2019)

Thông báo đăng ký thành công học cải thiện học kỳ 2 năm học 2018-2019(07-03-2019)

Thông báo đăng ký học cải thiện học kỳ 2 năm học 2018-2019(24-01-2019)

LỊCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018 - 2019(05-12-2018)

Thông báo về việc hoãn tổ chức thi chuẩn tiếng Anh đầu ra đợt tháng 12/2018 tại Phân hiệu Ninh Thuận(30-11-2018)

Thông báo kỳ thi kiểm tra đánh giá Chuẩn đầu ra tiếng Anh tháng 12/2018 tại Phân hiệu Ninh thuận(14-11-2018)

Kết quả thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt tháng 10 năm 2018(10-11-2018)

Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp lớp DH15QTNT và danh sách phân công Giáo viên hướng dẫn(02-11-2018)

Thông báo danh sách phòng thi xếp lớp tiếng Anh đối với sinh viên khóa 2018 ca thi 6 giở 45 phút ngày 21 tháng 10 năm 2018(16-10-2018)

Thông báo lịch thi chuẩn đầu ra tiếng Anh ngày 21 tháng 10 năm 2018(16-10-2018)

Thông báo về việc tổ chức báo cáo khóa luận cho sinh viên lớp DH14QLNT và TC14QLNT(16-10-2018)

Thông báo kỳ thi kiểm tra đánh giá Chuẩn đầu ra tiếng Anh tháng 10/2018 tại Phân hiệu Ninh thuận(03-10-2018)

Thông báo kết quả đăng ký học cải thiện học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 (cập nhật đến ngày 15/10/2018)(20-09-2018)

Thông báo kết quả đăng ký học cải thiện học kỳ 3 năm học 2017 - 2018(12-07-2018)

Thông báo kỳ thi kiểm tra đánh giá Chuẩn đầu ra tiếng Anh tháng 8/2018 tại Phân hiệu Ninh thuận(25-06-2018)

Thông báo về việc hoãn tổ chức thi chuẩn tiếng Anh đầu ra đợt tháng 6/2018 tại Phân hiệu Ninh Thuận(05-06-2018)

Thông báo danh sách sinh viên không được đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2017 - 2018(04-06-2018)

Danh sách phân công đề tài và giảng viên hướng dẫn đối với lớp DH14QLNT và lớp TC14QLNT(29-05-2018)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC KỲ III NĂM HỌC 2017 - 2018(22-05-2018)

Trang liên kết

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám không chín bốn hai

Xem trả lời của bạn !