TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     PHÂN HIỆU NINH THUẬN                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            BỘ PHẬN ĐÀO TẠO         

                                                                                                  Ninh Thuận, ngày 12 tháng 5 năm 2015

 
THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học cải thiện điểm học kỳ III năm học 2014-2015

 

Căn cứ vào kế hoạch học tập học kỳ III năm học 2014-2015 của trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận, bộ phận Đào tạo Phân hiệu trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận thông báo cho sinh viên đăng ký học cải thiện điểm học kỳ III năm học 2014-2015 như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên đăng ký học lại, không được đăng ký học vượt.

2. Sinh viên xem danh sách môn học sẽ được mở ra trong học kỳ III năm học 2014-2015 để đăng ký môn học cải thiện điểm cho chính xác. (Danh sách đính kèm)

3. Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/5/2015.

4. Hình thức đăng ký: Sinh viên nộp đơn đăng ký tại Văn phòng Phân hiệu (gặp Cô Giang).

5. Địa điểm học và thi: Tại trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ: Khu phố 6, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Sinh viên nộp đơn đăng ký đúng thời gian thông báo, sau thời gian nói trên, bộ phận Đào tạo Phân hiệu Ninh Thuận sẽ không giải quyết.

                                                         
BỘ PHẬN ĐÀO TẠO
 

Số lần xem trang : :4156
Nhập ngày : 16-05-2015
Điều chỉnh lần cuối :18-05-2015

ĐÀO TẠO

Thông báo kết quả đăng ký học cải thiện học kỳ 3 năm học 2017 - 2018(12-07-2018)

Thông báo kỳ thi kiểm tra đánh giá Chuẩn đầu ra tiếng Anh tháng 8/2018 tại Phân hiệu Ninh thuận(25-06-2018)

Thông báo về việc hoãn tổ chức thi chuẩn tiếng Anh đầu ra đợt tháng 6/2018 tại Phân hiệu Ninh Thuận(05-06-2018)

Thông báo danh sách sinh viên không được đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2017 - 2018(04-06-2018)

Danh sách phân công đề tài và giảng viên hướng dẫn đối với lớp DH14QLNT và lớp TC14QLNT(29-05-2018)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC KỲ III NĂM HỌC 2017 - 2018(22-05-2018)

Thông báo kỳ thi kiểm tra đánh giá Chuẩn đầu ra tiếng Anh tháng 6/2018 tại Phân hiệu Ninh thuận(15-05-2018)

Kết quả thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt tháng 4 năm 2018(15-05-2018)

Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp ngành Nông học đợt tháng 4 năm 2018(23-04-2018)

Danh sách dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh ngày 15/4/2018 tại Phân hiệu Ninh Thuận(13-04-2018)

Danh sách đăng ký học cải thiện KHÔNG THÀNH CÔNG học kỳ 2 năm học 2017-2018(06-04-2018)

Danh sách đăng ký học cải thiện thành công và xếp lớp học kỳ 2 năm học 2017-2018(19-03-2018)

Thông báo kỳ thi kiểm tra đánh giá Chuẩn đầu ra tiếng Anh tháng 4/2018 tại Phân hiệu Ninh thuận(07-03-2018)

Kết quả thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt tháng 2 năm 2018(07-03-2018)

Thông báo lịch thi và phòng thi chuẩn đầu ra tiếng Anh ngày 03 tháng 02 năm 2018(31-01-2018)

Thông báo về việc đăng ký học phần môn học học kỳ II năm học 2017-2018(26-01-2018)

Thông báo kỳ thi kiểm tra đánh giá Chuẩn đầu ra tiếng Anh tháng 02/2018 dành cho SV Phân hiệu Ninh thuận(03-01-2018)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2017(29-12-2017)

Danh sách dự thi tiếng Anh chuẩn đầu ra ngày 10/12/2017 tại Trung tâm Ngoại ngữ(07-12-2017)

Kết quả kỳ thi xếp lớp tiếng Anh khóa 2017 ngày 21/10/2017(24-11-2017)

Trang liên kết

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai hai chín sáu năm

Xem trả lời của bạn !