Phân hiệu Ninh Thuận thông báo tới toàn thể sinh viên đang theo học tại Phân hiệu trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận về việc nộp hồ sơ xét miễm giảm học phí học kỳ I năm học 2015-2016 như sau:

- Thông báo về việc nhận hồ sơ xét miễm giảm học phí học kỳ I năm học 2015-2016. Sinh viên xem thông báo tại đây.

- Thời gian nhận hồ sơ, đối tượng được miễm giảm học phí. Sinh viên xem thông báo tại đây.

- Danh sách sinh viên được miễm giảm học phí dự kiếm. Sinh viên xem danh sách tại đây.

- Mẫu đơn xét miễm giảm học phí. Sinh viên tải đơn tại đây.

Lưu ý: - Sinh viên thuộc diện dân tộc thiểu số hộ nghèo, cận nghèo đã có tên hoặc chưa có tên trong danh sách dự kiến miễm giảm học phí học kỳ I năm học 2015-2016 phải bổ sung đầy đủ giấy tờ xét miễm giảm học phí theo đúng như thông báo.

            - Sinh viên thuộc các diện chính sách, mồ côi, tàn tật có hoàn cảnh khó khăn đã nằm trong danh sách dự kiến miễm giảm học phí học kỳ I năm học 2015-2016 thì không làm hồ sơ xét miễm giảm học phí. Riêng sinh viên thuộc các diện chính sách, mồ côi, tàn tật có hoàn cảnh khó khăn nhưng chưa có tên trong danh sách dự kiến miễm giảm học phí học kỳ I năm học 2015-2016 thì nộp hồ sơ xét miễm giảm học phí như thông báo.

 

Số lần xem trang : :4017
Nhập ngày : 10-09-2015
Điều chỉnh lần cuối :18-05-2017

Công tác sinh viên

Điều chỉnh danh sách xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(07-12-2017)

Thông báo về việc Tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2017 tại Phân hiệu Ninh Thuận(22-11-2017)

Thông báo về việc Tham gia hội thảo “Nông nghiệp công nghệ cao: Tiềm năng và giải pháp ” (30-10-2017)

Thông báo danh sách tạm thời xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2016-2017(21-09-2017)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2017 - 2018(23-08-2017)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2017 - 2018(23-08-2017)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(13-02-2017)

Thông báo Về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(13-02-2017)

Thông báo về việc chấn chỉnh nề nếp thực hiện nội quy, quy định của sinh viên (12-12-2016)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017(07-12-2016)

Thông báo nộp hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2016 - 2017(16-09-2016)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2016 - 2017(20-08-2016)

Thông báo về việc thực hiện miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2015 - 2016(02-03-2016)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 (01-03-2016)

Thông báo (V/v chấn chỉnh việc thực hiện nội quy Ký túc xá)(07-12-2015)

Thông báo về việc Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo(13-10-2015)

Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH (về việc miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập)(01-10-2014)

Thông báo miễn giảm học phí năm học 2013-2014(04-10-2013)

Trang liên kết

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bảy hai chín