Phân hiệu Ninh Thuận thông báo tới toàn thể sinh viên đang theo học tại Phân hiệu trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận về việc nộp hồ sơ xét miễm giảm học phí học kỳ I năm học 2015-2016 như sau:

- Thông báo về việc nhận hồ sơ xét miễm giảm học phí học kỳ I năm học 2015-2016. Sinh viên xem thông báo tại đây.

- Thời gian nhận hồ sơ, đối tượng được miễm giảm học phí. Sinh viên xem thông báo tại đây.

- Danh sách sinh viên được miễm giảm học phí dự kiếm. Sinh viên xem danh sách tại đây.

- Mẫu đơn xét miễm giảm học phí. Sinh viên tải đơn tại đây.

Lưu ý: - Sinh viên thuộc diện dân tộc thiểu số hộ nghèo, cận nghèo đã có tên hoặc chưa có tên trong danh sách dự kiến miễm giảm học phí học kỳ I năm học 2015-2016 phải bổ sung đầy đủ giấy tờ xét miễm giảm học phí theo đúng như thông báo.

            - Sinh viên thuộc các diện chính sách, mồ côi, tàn tật có hoàn cảnh khó khăn đã nằm trong danh sách dự kiến miễm giảm học phí học kỳ I năm học 2015-2016 thì không làm hồ sơ xét miễm giảm học phí. Riêng sinh viên thuộc các diện chính sách, mồ côi, tàn tật có hoàn cảnh khó khăn nhưng chưa có tên trong danh sách dự kiến miễm giảm học phí học kỳ I năm học 2015-2016 thì nộp hồ sơ xét miễm giảm học phí như thông báo.

 

Số lần xem trang : :4417
Nhập ngày : 10-09-2015
Điều chỉnh lần cuối :18-05-2017

Công tác sinh viên

Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019(25-01-2019)

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 chỉ áp dụng cho sinh viên dân tộc thiểu số hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo(24-01-2019)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2018 – 2019(24-01-2019)

Thông báo sinh viên nộp phiếu nhận xét của địa phương làm cơ sở xét điểm rèn luyện HK1 năm 2018-2019(21-01-2019)

Thông báo về việc Tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2018 tại Phân hiệu Ninh Thuận(08-11-2018)

Trắc nghiệm John Holland - Trắc nghiệm chọn ngành học phù hợp với năng lực sở trường(06-11-2018)

Thông báo về việc hạ điểm rèn luyện của sinh viên vi phạm quy chế thi(02-11-2018)

Thông báo về việc triệu tập sinh viên, học viên tham dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019(17-09-2018)

Thông báo về việc tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Phân hiệu với sinh viên năm học 2018-2019(17-09-2018)

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 chỉ áp dụng cho sinh viên dân tộc thiểu số hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo(06-09-2018)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2018 – 2019(06-09-2018)

Kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên ( đợt 2 năm 2018)(09-08-2018)

Thông báo sinh viên nộp phiếu nhận xét của Địa phương làm cơ sở xét điểm rèn luyện HK2 năm học 2017-2018(30-07-2018)

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét học bổng đồng hành cùng sinh viên Phân hiệu(30-07-2018)

Thống báo về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2018(26-04-2018)

Thông báo về việc hạ điểm rèn luyện của sinh viên vi phạm quy chế thi(18-04-2018)

Khởi sự kinh doanh Nông nghiệp khu vực phía Nam và Tây Nguyên năm 2018(03-04-2018)

Thông báo về việc kiểm tra thẻ Bảo Hiểm y tế 2018(23-03-2018)

Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Phân Bón Gốc(11-03-2018)

Thông báo nghỉ tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018(07-02-2018)

Trang liên kết

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bốn năm ba ba

Xem trả lời của bạn !