Số lần xem trang : :4088
Nhập ngày : 29-11-2015
Điều chỉnh lần cuối :29-11-2015

Thời khóa biểu các lớp

Thời khóa biểu_tuần 17_học kỳ 2 năm 2018-2019 ( từ 22/04/2019 đến 28/04//2019)(19-04-2019)

Thời khóa biểu_tuần 16_học kỳ 2 năm 2018-2019 ( từ 15/04/2019 đến 21/04//2019)(12-04-2019)

Thời khóa biểu_tuần 15_học kỳ 2 năm 2018-2019 ( từ 08/04/2019 đến 14/04//2019)(04-04-2019)

Thời khóa biểu_tuần 14_học kỳ 2 năm 2018-2019 ( từ 01/04/2019 đến 07/04/2019)(28-03-2019)

Thời khóa biểu_tuần 13_học kỳ 2 năm 2018-2019 ( từ 25/03/2019 đến 31/03/2019)(22-03-2019)

Thời khóa biểu_tuần 12_học kỳ 2 năm 2018-2019 ( từ 18/03/2019 đến 24/03/2019)(15-03-2019)

Thời khóa biểu_tuần 11_học kỳ 2 năm 2018-2019 ( từ 11/03/2019 đến 17/03/2019) ( điều chỉnh)(08-03-2019)

Thời khóa biểu_tuần 11_học kỳ 2 năm 2018-2019 ( từ 11/03/2019 đến 17/03/2019)(07-03-2019)

Thời khóa biểu_tuần 10_học kỳ 2 năm 2018-2019 ( từ 04/03/2019 đến 10/03/2019)( bổ sung)(05-03-2019)

Thời khóa biểu_tuần 10_học kỳ 2 năm 2018-2019 ( từ 04/03/2019 đến 10/03/2019)(01-03-2019)

Thời khóa biểu_tuần 09_học kỳ 2 năm 2018-2019 ( từ 25/02/2019- 03/03/2019)(21-02-2019)

Thời khóa biểu_tuần 08_học kỳ 2 năm 2018-2019 ( bổ sung)(19-02-2019)

Thời khóa biểu_tuần 08_học kỳ 2 năm 2018-2019 (15-02-2019)

Thời khóa biểu_tuần 53_học kỳ 1 năm 2018-2019 ( từ ngày 31/12/2018 đến 06/01/2019)(27-12-2018)

THỜI KHÓA BIỂU_TUAN_52(24_Dec_2018-30_Dec_2018)(23-12-2018)

THỜI KHÓA BIỂU_TUAN_51(17_Dec_2018-23_Dec_2018) (THAY ĐỔI)(17-12-2018)

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51(17_Dec_2018-23_Dec_2018)(13-12-2018)

KẾ HOẠCH HỌC TẬP TUẦN 50 NĂM 2018 (10/12-16/12/18)(08-12-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 49 (Từ ngày 03/12/2018 đến 09/12/2018)(30-11-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 48 (Từ ngày 26/11/2018 đến 02/12/2018)(23-11-2018)

Trang liên kết

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm một tám năm

Xem trả lời của bạn !