Căn cứ phản hồi của các bạn sinh viên về danh sách học bổng học kỳ II, năm học 2014 – 2015, Phòng Công tác sinh viên đã cập nhật điều chỉnh lại danh sách học bổng nhằm cấp học bổng cho những sinh viên thật sự xứng đáng, đồng thời đảm bảo quyền lợi của các bạn sinh viên.

Trước khi đọc danh sách đính kèm, yêu lưu ý một số vấn đề sau:

1.    Về danh sách xét học bổng: Đây là danh sách những trường hợp đủ điều kiện được nhận học bổng. Học bổng của các lớp được xét từ trên xuống theo điểm trung bình học kỳ cho đến khi hết quỹ. Những trường hợp không có số tiền tức là quỹ học bổng của lớp đã hết nên không thể tiếp tục chi cho những bạn có điểm thấp hơn. Phòng Công tác sinh viên gửi danh sách bao gồm tất cả những bạn đủ điều kiện nhằm công khai quy trình xét học bổng để các bạn sinh viên biết.

2.    Về vấn đề quỹ học bổng: Phòng đã xin ý kiến nhà trường và được đồng ý những trường hợp quỹ học bổng của lớp còn ít hơn 1 suất, nhà trường sẽ xem xét cấp bù từ những lớp chưa chi hết quỹ học bổng để đủ 1 suất. Như vậy học bổng của mỗi lớp sẽ được chi vượt tối đa 1 suất.

3.    Về thời hạn kiểm tra, phản hồi: Nếu phát hiện có sai sót các em có thể dùng email sinh viên gửi phản hồi về email  pctsv@hcmuaf.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp Bộ phận Đào tạo để được điều chỉnh.

Để tạo điều kiện để sinh viên kiểm tra phản hồi, thời hạn được điều chỉnh sang trước 16h00 ngày 11/12/2015 (thứ sáu)

Sinh viên xem danh sách đính kèm tại đây

 

Số lần xem trang : :4242
Nhập ngày : 07-12-2015
Điều chỉnh lần cuối :07-12-2015

ĐÀO TẠO

Danh sách sinh viên chuẩn ra tiếng Anh 20/8/2017(14-08-2017)

Thông báo học Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng đối với sinh viên khóa 2016(24-07-2017)

Thông báo kỳ thi kiểm tra đánh giá Chuẩn đầu ra tiếng Anh tháng 8/2017 dành cho SV trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM(13-07-2017)

Thông báo về việc sinh viên cung cấp, xác minh thông tin để làm chứng chỉ giáo dục thể chất(23-06-2017)

Cấp học bổng khuyến khích học tập - Học kỳ 2 - Năm học 2015-2016(21-06-2017)

Môn học dự kiến mở trong học kỳ 3 năm học 2016-2017 và học kỳ 1 năm học 2017-2018(05-06-2017)

thông báo về việc sinh viên nộp phiếu nhận xét của địa phương làm cơ sở xét điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2016-2017(01-06-2017)

Thông báo về việc đăng ký học cải thiện điểm trong học kỳ 3 năm học 2016-2017 và học kỳ 1 năm học 2017-2018(24-05-2017)

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét học bỗng đồng hành cùng sinh viên phân hiệu(24-05-2017)

Thông báo về việc thi anh văn B1(24-05-2017)

Thông báo về kỳ thi kiểm tra đánh giá chuẩn ra tiếng Anh tháng 6 năm 2017 dành cho sinh viên trường đại học Nông lâm Tp.HCM(12-05-2017)

Danh sách cảnh cáo học vụ học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(10-05-2017)

KẾT QUẢ KỲ THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH TẠI PHÂN HIỆU NINH THUẬN - NGÀY 16/04/2017(05-05-2017)

Danh sách phòng thi chuẩn đầu ra tiếng Anh ngày 16/4/2017 tại Phân hiệu Ninh Thuận(14-04-2017)

Thông báo về việc thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt tháng 4 năm 2017(12-04-2017)

Thông báo chiêu sinh lớp ôn thi chuẩn đầu ra tiếng anh cho sinh viên phân hiệu(04-04-2017)

Thông báo kiểm tra thông tin hộ tịch để cấp bằng tốt nghiệp, đợt tốt nghiệp tháng 03/2017(27-03-2017)

Thông báo kiểm tra thông tin hộ tịch để cấp bằng tốt nghiệp, đợt tốt nghiệp tháng 03/2017(27-03-2017)

Thông báo về kỳ thi kiểm tra đánh giá chuẩn ra tiếng Anh tháng 4 năm 2017 dành cho sinh viên trường đại học Nông lâm Tp.HCM(17-03-2017)

Thông báo danh sách tạm thời xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2015-2016(10-03-2017)

Trang liên kết

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai hai bảy không một