Căn cứ phản hồi của các bạn sinh viên về danh sách học bổng học kỳ II, năm học 2014 – 2015, Phòng Công tác sinh viên đã cập nhật điều chỉnh lại danh sách học bổng nhằm cấp học bổng cho những sinh viên thật sự xứng đáng, đồng thời đảm bảo quyền lợi của các bạn sinh viên.

Trước khi đọc danh sách đính kèm, yêu lưu ý một số vấn đề sau:

1.    Về danh sách xét học bổng: Đây là danh sách những trường hợp đủ điều kiện được nhận học bổng. Học bổng của các lớp được xét từ trên xuống theo điểm trung bình học kỳ cho đến khi hết quỹ. Những trường hợp không có số tiền tức là quỹ học bổng của lớp đã hết nên không thể tiếp tục chi cho những bạn có điểm thấp hơn. Phòng Công tác sinh viên gửi danh sách bao gồm tất cả những bạn đủ điều kiện nhằm công khai quy trình xét học bổng để các bạn sinh viên biết.

2.    Về vấn đề quỹ học bổng: Phòng đã xin ý kiến nhà trường và được đồng ý những trường hợp quỹ học bổng của lớp còn ít hơn 1 suất, nhà trường sẽ xem xét cấp bù từ những lớp chưa chi hết quỹ học bổng để đủ 1 suất. Như vậy học bổng của mỗi lớp sẽ được chi vượt tối đa 1 suất.

3.    Về thời hạn kiểm tra, phản hồi: Nếu phát hiện có sai sót các em có thể dùng email sinh viên gửi phản hồi về email  pctsv@hcmuaf.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp Bộ phận Đào tạo để được điều chỉnh.

Để tạo điều kiện để sinh viên kiểm tra phản hồi, thời hạn được điều chỉnh sang trước 16h00 ngày 11/12/2015 (thứ sáu)

Sinh viên xem danh sách đính kèm tại đây

 

Số lần xem trang : :4999
Nhập ngày : 07-12-2015
Điều chỉnh lần cuối :07-12-2015

ĐÀO TẠO

Thông báo đăng ký học cải thiện học kỳ 1 năm 2019-2020(11-06-2019)

Thông báo thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh tháng 06 năm 2019 tại Phân hiệu Ninh Thuận(04-06-2019)

Thông báo kết quả thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh tháng 04 năm 2019 của sinh viên Phân hiệu(16-05-2019)

Thông báo lịch thi chuẩn tiếng anh đầu ra tháng 04 năm 2019(16-04-2019)

Thông báo thi chuẩn đầu ra tiếng anh tháng 04 năm 2019 tại Phân hiệu Ninh Thuận(15-03-2019)

Thông báo đăng ký thành công học cải thiện học kỳ 2 năm học 2018-2019(07-03-2019)

Thông báo đăng ký học cải thiện học kỳ 2 năm học 2018-2019(24-01-2019)

LỊCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018 - 2019(05-12-2018)

Thông báo về việc hoãn tổ chức thi chuẩn tiếng Anh đầu ra đợt tháng 12/2018 tại Phân hiệu Ninh Thuận(30-11-2018)

Thông báo kỳ thi kiểm tra đánh giá Chuẩn đầu ra tiếng Anh tháng 12/2018 tại Phân hiệu Ninh thuận(14-11-2018)

Kết quả thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt tháng 10 năm 2018(10-11-2018)

Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp lớp DH15QTNT và danh sách phân công Giáo viên hướng dẫn(02-11-2018)

Thông báo danh sách phòng thi xếp lớp tiếng Anh đối với sinh viên khóa 2018 ca thi 6 giở 45 phút ngày 21 tháng 10 năm 2018(16-10-2018)

Thông báo lịch thi chuẩn đầu ra tiếng Anh ngày 21 tháng 10 năm 2018(16-10-2018)

Thông báo về việc tổ chức báo cáo khóa luận cho sinh viên lớp DH14QLNT và TC14QLNT(16-10-2018)

Thông báo kỳ thi kiểm tra đánh giá Chuẩn đầu ra tiếng Anh tháng 10/2018 tại Phân hiệu Ninh thuận(03-10-2018)

Thông báo kết quả đăng ký học cải thiện học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 (cập nhật đến ngày 15/10/2018)(20-09-2018)

Thông báo kết quả đăng ký học cải thiện học kỳ 3 năm học 2017 - 2018(12-07-2018)

Thông báo kỳ thi kiểm tra đánh giá Chuẩn đầu ra tiếng Anh tháng 8/2018 tại Phân hiệu Ninh thuận(25-06-2018)

Thông báo về việc hoãn tổ chức thi chuẩn tiếng Anh đầu ra đợt tháng 6/2018 tại Phân hiệu Ninh Thuận(05-06-2018)

Trang liên kết

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai tám năm tám sáu

Xem trả lời của bạn !