Xem biểu đồ kế hoạch đào tạo năm học 2016 - 2017 tại đây

Số lần xem trang : :1993
Nhập ngày : 04-06-2016
Điều chỉnh lần cuối :18-05-2017

Kế hoạch đào tạo

KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019(04-09-2018)

KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018(25-02-2018)

KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018(02-10-2017)

Danh sách sinh viên đăng ký học cải thiện điểm học kỳ 1 năm học 2017-2018(06-09-2017)

Danh sách sinh viên đăng ký học cải thiện điểm thành công Học kỳ III năm học 2016-2017(25-07-2017)

Học kỳ 3 năm học 2016-2017(26-06-2017)

Học kỳ 1 năm 2017 -2018(26-06-2017)

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2016 - 2017 (01-03-2017)

KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 - 2017 CỦA LỚP DH14TYNT, DH15TYNT VÀ DH16TYNT(06-02-2017)

KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 - 2017 CỦA LỚP DH14NHNT, DH15NHNT VÀ DH16NHNT(13-01-2017)

KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 - 2017 CỦA LỚP DH14QTNT VÀ DH15QTNT(13-01-2017)

Thông báo lịch học của sinh viên khóa tuyển sinh năm 2016(17-09-2016)

Kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2016-2017 của các lớp: DH13KENT, DH14QTNT VÀ DH15QTNT(24-08-2016)

Chương trình đào tạo từ khóa 2014 trở đi(13-03-2014)

Chương trình đào tạo từ khóa 2014 trở về trước(28-02-2014)

Trang liên kết

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín sáu chín năm tám

Xem trả lời của bạn !