♦ Học kỳ 1

      Toán cao cấp B1 (Học cải thiện)

    ♦ Học kỳ 2

      • Tư tưởng Hồ Chí Minh

    ♦ Học kỳ 1

      •  Xác suất thống kê

    ♦ Học kỳ 2

      •  Rèn nghề 2

      •  Đường lối CM Đảng CSVN

    ♦ Học kỳ 1

      •  Anh Văn 1

      • Toán cao cấp B1

      • Hóa học đại cương

      • Giáo dục thể chất 1

      • Tin học đại cương

    ♦ Học kỳ 2

      • Các ng.lý CB của CN MácLênin

      • Toán cao cấp B2

      • Anh Văn 2

      • Giáo dục thể chất 2

    ♦ Học kỳ 3

      • Quân sự thực hành

      • Quân sự 1 (lý thuyết)

Số lần xem trang : :1872
Nhập ngày : 09-09-2016
Điều chỉnh lần cuối :03-10-2018

Kết quả học tập

Kết quả học tập lớp DH17TYNT(29-03-2018)

Kết quả học tập lớp DH17NTNT(29-03-2018)

Kết quả học tập lớp DH17QTNT(29-03-2018)

Kết quả học tập lớp DH16NHNT(15-03-2017)

Kết quả học tập lớp DH16TYNT(15-03-2017)

Kết quả kỳ thi chuẩn đầu ra tiếng anh tại phân hiệu ninh thuận ngày 26/2/2017(10-03-2017)

Điểm thi bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân các lớp(17-02-2017)

Kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2015-2016 lớp DH12DLNT(13-09-2016)

Kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng-An ninh 2016 của tất cả các lớp khóa 2015(13-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH15TYNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH15QTNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH15QMNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH15QLNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH15NTNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH15BQNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH14TYNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH14QTNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH14QMNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH14QLNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH14NTNT(09-09-2016)

Trang liên kết

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín năm bảy không tám

Xem trả lời của bạn !