Số lần xem trang : :1204
Nhập ngày : 09-09-2016
Điều chỉnh lần cuối :15-03-2017

Kết quả thi cải thiện

Kết quả học cải thiện học kỳ 1 năm học 2018-2019(19-04-2019)

Kết quả học cải thiện học kỳ 2 năm học 2017-2018(03-10-2018)

Kết quả học cải thiện học kỳ 1 năm học 2017 - 2018(22-03-2018)

Kết quả thi cải thiện năm 2016-2017(15-03-2017)

Kết quả học cải thiện điểm học kỳ 2 năm học 2014-2015(15-08-2015)

Trang liên kết

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu tám năm hai không

Xem trả lời của bạn !