Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm tại Ninh Thuận thông báo lịch học cho toàn thể Tân sinh viên khóa tuyển sinh năm 2016 bắt đầu từ 07 giờ 30 ngày 17 tháng 9 năm 2916 tại phòng học 27 (tải lịch học tại đây)

Số lần xem trang : :1856
Nhập ngày : 17-09-2016
Điều chỉnh lần cuối :17-05-2017

Kế hoạch đào tạo

Kế hoạch học tập học kỳ 2 và học kỳ 3 năm học 2018-2019- ngành Thú y(15-01-2019)

Kế hoạch học tập học kỳ 2 năm 2018-2019_ngành Nuôi trồng thủy sản(09-01-2019)

Kế hoạch học tập học kỳ 2 năm 2018-2019_ lớp DH16NHNT ( năm 3)_ngành Nông học(09-01-2019)

KẾ HOẠCH HỌC TẬP TUẦN 50 NĂM 2018(08-12-2018)

KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019(04-09-2018)

KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018(25-02-2018)

KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018(02-10-2017)

Danh sách sinh viên đăng ký học cải thiện điểm học kỳ 1 năm học 2017-2018(06-09-2017)

Danh sách sinh viên đăng ký học cải thiện điểm thành công Học kỳ III năm học 2016-2017(25-07-2017)

Học kỳ 3 năm học 2016-2017(26-06-2017)

Học kỳ 1 năm 2017 -2018(26-06-2017)

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2016 - 2017 (01-03-2017)

KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 - 2017 CỦA LỚP DH14TYNT, DH15TYNT VÀ DH16TYNT(06-02-2017)

KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 - 2017 CỦA LỚP DH14NHNT, DH15NHNT VÀ DH16NHNT(13-01-2017)

KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 - 2017 CỦA LỚP DH14QTNT VÀ DH15QTNT(13-01-2017)

Kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2016-2017 của các lớp: DH13KENT, DH14QTNT VÀ DH15QTNT(24-08-2016)

BIỂU ĐỒ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2016 - 2017(04-06-2016)

Chương trình đào tạo từ khóa 2014 trở đi(13-03-2014)

Chương trình đào tạo từ khóa 2014 trở về trước(28-02-2014)

Trang liên kết

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bảy không tám năm

Xem trả lời của bạn !