TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

********

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02  năm 2017

THÔNG BÁO

(Về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2016 - 2017)

 

Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Thực hiện theo thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Nhà trường thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2016 – 2017. Mức hỗ trợ chi phí học tập được hưởng bằng 60% mức lương cơ sở. Thời gian xét trợ cấp 10 tháng/ sinh viên/năm. Số năm được hưởng trợ cấp được tính là thời gian đào tạo chính thức tại trường.

1. Đối tượng được xét hỗ trợ chi phí học tập

-  Sinh viên diện dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

-  Sinh viên đã được xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 (2016-2017) vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng công tác sinh viên để đối chiếu hồ sơ hộ nghèo, cận nghèo năm 2017. (Danh sách tạm thời đính kèm).

-  Sinh viên không đối chiếu hồ sơ sẽ xóa tên trong quyết định hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2016-2017.

2. Nhận bổ sung hồ sơ xét hỗ trợ học phí học tập

−   Đơn xin hỗ trợ chi phí học tập (file đính kèm)

−   Bản sao giấy khai sinh;

−  Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo do Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (bản sao có công chứng);

-   Sinh viên nộp bản sao có công chứng giấy tờ nói trên (thời gian công chứng chưa quá một năm tính đến ngày nộp hồ sơ), kèm bản chính để đối chiếu.

3. Thời gian nhận hồ sơ

- Từ ngày 10/2/2017 đến hết ngày 22/02/2017

- Hồ sơ nộp tại Bộ phận Đào tạo – Công tác sinh viên Phân hiệu Ninh Thuận

Trân trọng thông báo

Phòng Công tác Sinh viên

Trưởng phòng

 

 

 

      ThS. Đặng Kiên Cường

 

------------------------------------------------------------------


 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

********

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

 

DANH SÁCH TẠM THỜI ĐƯỢC HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017

 

Danh sách hỗ trợ chi phí học tập thông tư 35 học kỳ 2 năm học 2016-2017 Phân hiệu Đại học Nông Lâm tại Ninh Thuận

STT

Họ Tên

Số tiền

Mssv

Lớp

Đối tượng

1

Pinăng Thị Phúc

3.630.000 đ

13149980

DH13QMNT

DTTS&HN

2

Thiên Thái Học

3.630.000 đ

13149816

DH13QMNT

DTTS&HN

3

Đàng Đức Hoàng Hảo

3.630.000 đ

13149805

DH13QMNT

DTTS&HN

4

KaDá Thuynh

3.630.000 đ

13149986

DH13QMNT

DTTS&HN

5

Chamaléa Húy

3.630.000 đ

13149984

DH13QMNT

DTTS&HN

6

Thiên Sanh Du

3.630.000 đ

14116502

DH14NTNT

DTTS&HN

7

Quảng Đại Thu

3.630.000 đ

14113462

DH14NHNT

DTTS&HN

8

Đàng Thị Kim Oanh

3.630.000 đ

14124578

DH14QLNT

DTTS&HN

9

Đặng Thị Mỹ Trinh

3.630.000 đ

14149421

DH14QMNT

DTTS&HN

10

Đàng Thị Công Nhận

3.630.000 đ

14149256

DH14QMNT

DTTS&HN

11

Nông Văn Khánh

3.630.000 đ

15112274

DH15TYNT

DTTS&HN

12

Châu Sắc Ly

3.630.000 đ

15112278

DH15TYNT

DTTS&HN

13

Pinăng Loang

3.630.000 đ

13149985

DH13QMNT

DTTS&HN

14

Trượng Quốc Doãn

3.630.000đ

14122460

DH14QTNT

DTTS&HN

15

Đàng Nhã Anh Thư

3.630.000 đ

14122487

DH14QTNT

DTTS&HN

16

Hán Văn  Sĩ

3.630.000 đ

14116488

DH14NTNT

DTTS&HN

17

Thập lượng Quý Anh

3.630.000 đ

15116221

DH15NTNT

DTTS&HN

18

Đổng Văn  Pháp

3.630.000 đ

15116229

DH15NTNT

DTTS&HN

19

Huỳnh Nhật Minh

3.630.000 đ

15116210

DH15NTNT

DTTS&HN

20

Trượng Văn Thanh

3.630.000 đ

16116009

DH16NTNT

DTTS&HN

21

Từ Công Oánh

3.630.000 đ

16149173

DH16QMNT

DTTS&HN

22

Lưu Thị Phương Nga

3.630.000 đ

16112435

DH16TYNT

DTTS&HN

Ghi chú:

-  Sinh viên đã được xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 (2016-2017) vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng công tác sinh viên để đối chiếu hồ sơ hộ nghèo, cận nghèo năm 2017. Sinh viên không đối chiếu hồ sơ sẽ không được hỗ trợ chi phí học tập và không xét hỗ trợ chi phí học tập cho năm thứ 5 (đối với những ngành có chương trình khung 04 năm), sinh viên đã tốt nghiệp sẽ xóa tên trong quyết định hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2016-2017.

- Sinh viên có thắc mắc về hồ sơ, có sai sót thông tin vui lòng liên hệ bộ phận Đào tạo - Công tác sinh viên gặp Cô Ẩn để điều chỉnh. Sau ngày 22/2017 Phòng công tác sinh viên sẽ không giải quyết khiếu nại liên quan.

 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

Số lần xem trang : :916
Nhập ngày : 13-02-2017
Điều chỉnh lần cuối :18-05-2017

Công tác sinh viên

Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019(25-01-2019)

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 chỉ áp dụng cho sinh viên dân tộc thiểu số hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo(24-01-2019)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2018 – 2019(24-01-2019)

Thông báo sinh viên nộp phiếu nhận xét của địa phương làm cơ sở xét điểm rèn luyện HK1 năm 2018-2019(21-01-2019)

Thông báo về việc Tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2018 tại Phân hiệu Ninh Thuận(08-11-2018)

Trắc nghiệm John Holland - Trắc nghiệm chọn ngành học phù hợp với năng lực sở trường(06-11-2018)

Thông báo về việc hạ điểm rèn luyện của sinh viên vi phạm quy chế thi(02-11-2018)

Thông báo về việc triệu tập sinh viên, học viên tham dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019(17-09-2018)

Thông báo về việc tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Phân hiệu với sinh viên năm học 2018-2019(17-09-2018)

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 chỉ áp dụng cho sinh viên dân tộc thiểu số hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo(06-09-2018)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2018 – 2019(06-09-2018)

Kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên ( đợt 2 năm 2018)(09-08-2018)

Thông báo sinh viên nộp phiếu nhận xét của Địa phương làm cơ sở xét điểm rèn luyện HK2 năm học 2017-2018(30-07-2018)

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét học bổng đồng hành cùng sinh viên Phân hiệu(30-07-2018)

Thống báo về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2018(26-04-2018)

Thông báo về việc hạ điểm rèn luyện của sinh viên vi phạm quy chế thi(18-04-2018)

Khởi sự kinh doanh Nông nghiệp khu vực phía Nam và Tây Nguyên năm 2018(03-04-2018)

Thông báo về việc kiểm tra thẻ Bảo Hiểm y tế 2018(23-03-2018)

Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Phân Bón Gốc(11-03-2018)

Thông báo nghỉ tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018(07-02-2018)

Trang liên kết

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám sáu sáu không chín

Xem trả lời của bạn !