Tải lịch học tuần 09 năm 2017

Số lần xem trang : :1060
Nhập ngày : 25-02-2017
Điều chỉnh lần cuối :

Thời khóa biểu các lớp

Thời khóa biểu học tập - Tuần 38 (Từ ngày 17/9/2018 đến 23/9/2018)(14-09-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 37 (Từ ngày 10/9/2018 đến 16/9/2018)(07-09-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 24 (Từ ngày 11/6/2018 đến 17/6/2018)(08-06-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 23 (Từ ngày 04/6/2018 đến 10/6/2018)(03-06-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 22 (Từ ngày 28/5/2018 đến 03/6/2018)(25-05-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 21 (Từ ngày 21/5/2018 đến 27/5/2018)(17-05-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 20 (Từ ngày 14/5/2018 đến 20/5/2018)(12-05-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 19 (Từ ngày 07/5/2018 đến 13/5/2018)(04-05-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 18 (Từ ngày 30/4/2018 đến 06/5/2018)(27-04-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 17 (Từ ngày 23/4/2018 đến 29/4/2018)(20-04-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 16 (Từ ngày 16/4/2018 đến 22/4/2018) (có điều chỉnh)(16-04-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 15 (Từ ngày 09/4/2018 đến 15/4/2018)(06-04-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 14 (Từ ngày 02/4/2018 đến 08/4/2018)(30-03-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 13 (Từ ngày 26/3/2018 đến 01/4/2018)(25-03-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 12 (Từ ngày 19/3/2018 đến 25/3/2018)(16-03-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 11 (Từ ngày 12/3/2018 đến 18/3/2018)(09-03-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 10 (Từ ngày 05/3/2018 đến 11/3/2018)(03-03-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 02 (Từ ngày 08/01/2018 đến 14/01/2018)(06-01-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 01 (Từ ngày 01/01/2018 đến 07/01/2018)(29-12-2017)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 52 (Từ ngày 25/12/2017 đến 31/12/2017)(21-12-2017)

Trang liên kết

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một ba bốn tám

Xem trả lời của bạn !