ĐOÀN TRƯỜNG CĐSP NINH THUẬN

LCĐ PHÂN HIỆU NINH THUẬN

 

Số:       /KH-LCĐPHNT

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Ninh hải, Ngày 14 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 86 NĂM THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH.

Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017);

BCH Liên chi Đoàn Phân hiệu Ninh Thuận triển khai kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 86 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

I.      MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1.     Mục đích

Nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng, niềm tự hào cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; của dân tộc và quê hương Việt Nam.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy tinh thần tình nguyện và sức sáng tạo của thanh niên, sinh viên thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, Hội thi sáng tạo kỹ thuật Tỉnh Ninh Thuận, chuẩn bị lập thân, lập nghiệp.

Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn hỗ trợ thanh niên học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp; củng cố tổ chức và nâng cao vai trò của Đoàn trong đoàn viên thanh niên, trong xã hội và góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Phân hiệu Ninh Thuận.

Khơi dậy trong đoàn viên, sinh viên Phân hiệu lòng tự hào, tinh thần trách nhiệm với bản thân, gia đình và ngoài xã hội.

2.     Yêu cầu :

Phong trào thi đua phải hướng đến được tất cả các đối tượng đoàn viên, sinh viên trong Phân hiệu Ninh Thuận;

Các nội dung phải được tổ chức sáng tạo, phong phú, đồng loạt và rộng khắp từ cơ sở, tạo được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên; mang lại ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao ý thức và chất lượng học tập, rèn luyện của đoàn viên, sinh viên;

Có hình thức kỷ luật và khen thưởng đối với đoàn viên, sinh viên vi phạm và thực hiện tốt “các nội dung của phong trào thi đua” ở cấp Liên chi Đoàn.

II.   ĐỐI TƯỢNG – NỘI DUNG THỰC HIỆN

1.     Đối tượng:

Toàn thể đoàn viên sinh viên đang theo học tại Phân hiệu Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM tại Ninh Thuận.

2.     Nội dung:

Kế hoạch nhằm hướng tới vận động Đoàn viên, sinh viên tích cực thi đua học tập, rèn luyện đạt nhiều thành tích trên toàn diện, thực hiện tốt các nội dung thi đua cụ thể như sau:

§  Về học tập và nghiên cứu khoa học: Có ý thức vươn lên trong học tập, hội thi sáng tạo kỹ thuật Tỉnh Ninh Thuận và nghiên cứu khoa học, luôn tự học và sáng tạo. Không: ỷ lại, tự ý bỏ học, bỏ tiết và tự thỏa mãn với chính mình.Chủ động hỗ trợ, giúp đỡ bạn bè trong học tập, nghiêm túc trong kiểm tra, thi cử.

§  Về rèn luyện tác phong và bản thân: Trang phục lịch sự, gọn gàng, kín đáo, màu sắc nhã nhặn phù hợp với môi trường giáo dục. Không mặc quần ngố, quần lửng, áo hai dây, áo phông không cổ đến trường, đi dép lê đến trường. Có ý thức tham gia các hoạt động xã hội, ngoại khoá, luôn tương thân tương ái giúp dỡ nhau cùng tiến bộ trong học tập và cuộc sống.

§  Về giao tiếp ứng xử và xây dựng văn hóa sinh viên: Lễ phép,chủ động chào hỏi với thầy cô giáo. Hoà nhã trong quan hệ và tôn trọng bạn bè. Không nói tục, chửi thề. Làm chủ và kiểm soát các phát ngôn trong cuộc sống và trên mạng xã hội. Giữ gìn quang cảnh và các tài sản của Phân hiệu sạch sẽ, ngăn nắp. Không vứt rác, khạc nhổ bừa bãi, không đạp chân lên tường, không viết vẽ lên bàn học, không đập phá, có ý thức bảo vệ tài sản và cảnh quan của Phân hiệu Ninh Thuận.

§  Về chấp hành các quy định của Pháp luật và Nhà trường:

Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và nâng cao ý thức khi tham gia giao thông: không dừng, đỗ, tập trung xe dưới lòng tại khu vực cổng trường, cổng ký thúc xá; sử dụng cầu đi bộ khi qua đường, đi bộ và sang đường đúng nơi quy định; không chen lấn, xô đẩy, đi không đúng làn đường quy định.

Đi học, ra vào lớp đúng giờ, đeo thẻ khi vào cổng Trường, không leo trèo tường thành, tuân thủ quy định của Nhà trường. Không đi học muộn, bỏ tiết, bỏ về sớm. Không sử dụng điện thoại trong lớp học. Không hút thuốc lá trên giảng đường, tắt điện khi ra khỏi phòng học.

Có ý thức bảo vệ của công, ngăn chặn các hành vi sai phạm với nội quy của Nhà trường. Không lấy đồ đạc của bạn, không gây mất an ninh trật tự giảng đường, ký túc xá.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.     Cấp Liên chi Đoàn trường

BCH Liên chi Đoàn: Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện phong trào tới toàn thể các đoàn viên sinh viên trong toàn đoàn Phân hiệu. Theo dõi và kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn các CĐ và đoàn viên trong việc thực hiện phong trào. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai phong trào.

Website Đoàn Phân hiệu Ninh Thuận và Facebook Đoàn Phân hiệu Ninh Thuận: Có chuyên trang, chuyên mục đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động và tổng hợp các tư liệu hình ảnh, bài viết từ các CĐ.

Chỉ đạo, triển khai, quán triệt cụ thể đến các chi đoàn trực thuộc và toàn thể đoàn viên sinh viên những nội dung theo hướng dẫn. Đồng thời, BCH LCĐ cử đại diện theo dõi và nắm bắt tình hình thực hiện của các chi đoàn.

Yêu cầu tất cả các bạn cán bộ Đoàn trong BCH LCĐ và BCH Chi đoàn nghiêm túc thực hiện là gương cho các bạn đoàn viên khác.

Hỗ trợ các hoạt động nhằm cụ thể hóa những nội dung phong trào thi đua của các Chi đoàn nếu có kế hoạch cụ thể, khả thi và có báo cáo về Đoàn trường;

BCH LCĐ báo cáo kết quả thực hiện về Đoàn trường bằng văn bản để làm căn cứ theo dõi, tổng hợp và thực hiện công tác thi đua khen thưởng.

Chịu trách nhiệm trước Đoàn trường về kết quả triển khai Kế hoạch tại đơn vị mình, trách nhiệm trực tiếp là đồng chí bí thư và phó bí thư LCĐ.

2.     Cấp Chi đoàn

Phổ biến rộng rãi tới toàn thể đoàn viên, sinh viên trong Chi đoàn hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của phong trào. Từ đó, phát động và thực hiện phong trào thi đua trong toàn thể đoàn viên sinh viên Chi đoàn;

Chủ động tổ chức các hoạt động thực hiện các nội dung trong phong trào thi đua tại Chi đoàn, báo cáo cho Ban Chấp hành Đoàn trường, LCĐ đơn vị giúp đỡ, hỗ trợ và theo dõi; khuyến khích các Chi Đoàn tự xây dựng cách thức thực hiện riêng cho mình nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.

Thời gian phát động cao điểm: Từ 14/3 đến 31/3/2017

Hình thức: Tổ chức các buổi trao đổi, thảo luận, các hoạt động tại chi đoàn

Kịp thời nhắc nhở các cá nhân chưa thực hiện tốt nội dung của phong trào, đồng thời nêu gương người tốt việc tốt trong thực hiện phong trào.

Báo cáo kết quả thực hiện phong trào tại Chi đoàn làm căn cứ để đánh giá phân loại chi Đoàn.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)


TS.Lê Anh Tuấn

TM.BCH LCĐ PHÂN HIỆU NINH THUẬN

BÍ THƯ

 (Đã ký)

 

Nguyễn Văn Minh Hùng

Nơi nhận:

-          Đoàn Trường CĐSP Ninh Thuận, Chi bộ, (Báo cáo);

-          GVCN, Các chi Đoàn Phân hiệu Nông Lâm;

-          Lưu VP LCĐ Phân hiệu.

 

 

Số lần xem trang : :956
Nhập ngày : 22-03-2017
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo Đoàn

Kế hoạch tổ chức giải việt dã(02-05-2019)

Thông báo kế hoạch tổ chức về nguồn kỷ niệm 44 năm giải phóng Ninh Thuận(09-04-2019)

Thông báo tham gia hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác Lênin(09-04-2019)

Thông báo kế hoạch tổ chức cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thanh niên năm 2019(09-04-2019)

Lịch thi đấu giải bóng đá Nam sinh viên năm 2018(21-03-2018)

Kế hoạch Giải bóng đá Nam sinh viên năm 2018 chào mừng 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh(21-03-2018)

Kế hoạch Giải bóng đá Nam sinh viên năm 2018 chào mừng 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh(21-03-2018)

Kế hoạch Kỉ niệm Ngày Hội HSSV 9/1.(15-01-2018)

LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ NAM SINH VIÊN NĂM 2017 CHÀO MỪNG 86 NĂM THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH!(29-03-2017)

TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 86 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 - 26/3/2017)(22-03-2017)

THÔNG BÁO V/V LẬP DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỌC LỚP ĐỐI TƯỢNG ĐẢNG 2017!(06-01-2017)

THÔNG BÁO Cuộc thi viết “Tôi yêu phong trào Đoàn- Hội- Hội”(26-12-2016)

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG “THẮP SÁNG ƯỚC MƠ TUỔI TRẺ NINH THUẬN” NĂM 2017(20-12-2016)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CUỘC THI Ý TƯỞNG SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP SINH VIÊN "Start-up Student Ideas Lần thứ I(15-12-2016)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI DIỄN NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG LẦN THỨ XVI(19-10-2016)

Thông báo kế hoạch Đại hội Đoàn Lớp.(26-09-2016)

Thông báo kế hoạch Đại hội Đoàn Lớp.(26-09-2016)

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM GIA "ĐỘI THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ 2016"(24-05-2016)

THÔNG BÁO THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN 2016(29-04-2016)

Thông báo kế hoạch Hội thi "Tiếng hát Thanh niên 2016"(28-04-2016)

Trang liên kết

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn chín ba ba bảy

Xem trả lời của bạn !