Lớp DH14QTNT và DH15QTNT

Lớp DH14BQNT và DH15BQNT

Lớp DH14TYNT, DH15TYNT và DH16TYNT

Số lần xem trang : :626
Nhập ngày : 26-06-2017
Điều chỉnh lần cuối :14-08-2017

Kế hoạch đào tạo

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2017 - 2018(02-10-2017)

Danh sách sinh viên đăng ký học cải thiện điểm học kỳ 1 năm học 2017-2018(06-09-2017)

Danh sách sinh viên đăng ký học cải thiện điểm thành công Học kỳ III năm học 2016-2017(25-07-2017)

Học kỳ 3 năm học 2016-2017(26-06-2017)

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2016 - 2017 (01-03-2017)

KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 - 2017 CỦA LỚP DH14TYNT, DH15TYNT VÀ DH16TYNT(06-02-2017)

KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 - 2017 CỦA LỚP DH14NHNT, DH15NHNT VÀ DH16NHNT(13-01-2017)

KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 - 2017 CỦA LỚP DH14QTNT VÀ DH15QTNT(13-01-2017)

Thông báo lịch học của sinh viên khóa tuyển sinh năm 2016(17-09-2016)

Kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2016-2017 của các lớp: DH13KENT, DH14QTNT VÀ DH15QTNT(24-08-2016)

BIỂU ĐỒ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2016 - 2017(04-06-2016)

Kế hoạch đào tạo ngành (CTK) ngành Kế Toán - Hệ ĐH Chính quy(13-03-2014)

Kế hoạch đào tạo ngành Quản lý TNMT(28-02-2014)

Kế hoạch đào tạo ngành Quản lý môi trường và DLST(29-09-2011)

Trang liên kết

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một một sáu tám không