Tải lịch học tuần 34

Số lần xem trang : :326
Nhập ngày : 18-08-2017
Điều chỉnh lần cuối :

Thời khóa biểu các lớp

Thời khóa biểu học tập - Tuần 38 (Từ ngày 18/9/2017 đến 24/9/2017)(15-09-2017)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 37 (Từ ngày 11/9/2017 đến 17/9/2017)(08-09-2017)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 36 (Từ ngày 04/9/2017 đến 10/9/2017)(02-09-2017)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 35 (Từ ngày 28/8/2017 đến 03/9/2017)(25-08-2017)

LỊCH HỌC TẬP "TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV" NĂM HỌC 2017 - 2018(18-08-2017)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 32 (Từ ngày 7/8/2017 đến 13/8/2017)(04-08-2017)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 31 (Từ ngày 31/7/2017 đến 6/8/2017)(25-07-2017)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 30 (Từ ngày 24/7/2017 đến 30/7/2017)(21-07-2017)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 29 (Từ ngày 17/7/2017 đến 23/7/2017)(14-07-2017)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 28 (Từ ngày 10/7/2017 đến 10/7/2017)(05-07-2017)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 27 (Từ ngày 3/7/2017 đến 9/7/2017)(30-06-2017)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 26 (Từ ngày 26/6/2017 đến 02/7/2017)(24-06-2017)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 22 (Từ ngày 29/5/2017 đến 04/6/2017)(26-05-2017)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 21 (Từ ngày 22/5/2017 đến 28/5/2017)(19-05-2017)

Thời khóa biểu học tập của sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận - Tuần 20 (Từ ngày 15/5/2017 đến 21/5/2017)(12-05-2017)

Thời khóa biểu học tập của sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận - Tuần 19 (Từ ngày 08/5/2017 đến 14/5/2017)(05-05-2017)

Thời khóa biểu học tập của sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận - Tuần 18 (Từ ngày 01/5/2017 đến 07/5/2017)(01-05-2017)

Kế hoạch học tập cho sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận - Tuần 17 (Từ ngày 24/4/2017 đến 30/4/2017)(22-04-2017)

Kế hoạch học tập cho sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận - Tuần 16 (Từ ngày 17/4/2017 đến 23/4/2017)(14-04-2017)

Kế hoạch học tập cho sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận - Tuần 15 (Từ ngày 10/4/2017 đến 16/4/2017)(08-04-2017)

Trang liên kết

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy chín ba năm chín