1. Hệ chính quy
2. Hệ VLVH
3. Khóa 2017

Số lần xem trang : :584
Nhập ngày : 01-09-2017
Điều chỉnh lần cuối :

Bộ phận kế hoạch tài chính

Thông báo thời gian thu tiền đăng ký học lại HKI năm học 2017-2018(14-11-2017)

Thông báo thực hiện Bảo hiểm Y tế HSSV năm 2018(10-10-2017)

Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT(10-10-2017)

Thông báo khám sức khỏe đầu vào cho sinh viên khóa 2017(21-09-2017)

Thông báo thực hiện đăng ký bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thế hssv năm học 2017-2018(14-09-2017)

Thông báo về việc gia hạn nộp học phí năm học 2016-2017(09-06-2017)

Thời gian thu tiền đăng ký học lại học kỳ 2 năm học 2016-2017(27-04-2017)

Thông báo mức thu học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017. Hệ vừa học vừa làm(31-03-2017)

Thông báo mức thu học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017. Hệ chính quy(31-03-2017)

Thông báo mức thu học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017. Hệ chính quy khóa 2016(31-03-2017)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA BIÊN LAI NỘP HỌC PHÍ ĐỐI VỚI SINH VIÊN NỘP HỌC PHÍ TRỄ(07-01-2017)

Thông báo về việc gia hạn thời gian đóng tiền học phí HK 1 năm học 2016-2017(13-12-2016)

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN HỌC PHÍ QUA NGÂN HÀNG(25-11-2016)

Thời gian thu tiền đăng ký học lại HK 1 năm học 2016-2017(24-11-2016)

Mức thu học phí học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 hệ chính quy tại phân hiệu(23-11-2016)

Thông báo mức thu học phí HK1 năm 2016-2017 Hệ VLVH tại phân hiệu(24-10-2016)

Thông báo mức thu học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016 đối với Hệ vừa làm vừa học(26-04-2016)

Thông báo về việc đóng học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016(19-04-2016)

Thông báo mức thu học phí HK 2 năm học 2015-2016 - Hệ chính quy(13-04-2016)

Thông báo về việc điều chỉnh mức thu học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 - Hệ chính quy(13-04-2016)

Trang liên kết

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bảy không sáu không