1. Cơ Sở Di Truyền Chọn Giống Động Vật (NXB Giáo Dục 1999) - Đặng Hữu Lanh

2. Công Nghệ Chuyển Gen Động Vật Thực Vật - Trần Quốc Dung

3. ĐHCT.Giáo Trình Miễn Dịch Học Động Vật Thủy Sản (NXB Cần Thơ 2007) - Đặng Thị Hoàng Anh

4. ĐHNN.Giáo Trình Động Vật Hại Nông Nghiệp - Pgs.Ts.Nguyễn Văn Đĩnh

5. ĐHQG.Sinh Lý Học Người Và Động Vật Tập 1 (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Trịnh Hữu Hằng

6. ĐHQG.Sinh Lý Học Người Và Động Vật Tập 2 (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Trịnh Hữu Hằng

7. ĐHTN.Giáo Trình Động Vật Học (NXB Nông Nghiệp 2006) - Trần Tổ

8. ĐHUE.Giáo Trình Động Vật Học (NXB Huế 2006) - Lê Trọng Sơn

9. ĐHUE.Thực Hành Động Vật Học-Phần Hình Thái-Giải Phẫu (NXB Huế 2008) - Lê Trọng Sơn

10. Di Truyền Chọn Giống Động Vật (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Trịnh Đình Đạt

11. Định Loại Các Nhóm Động Vật Không Xương Sống (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Nguyễn Xuân Quỳnh

12. Giải Phẫu So Sánh Động Vật Có Xương Sống (NXB Đại Học Sư Phạm 2010) - Nguyễn Lân Hùng Sơn 252

13. Giáo Trình Đa Dạng Động Vật - Dương Trí Dũng

14. Giáo Trình Động Vật Học (NXB Huế 2006) - Lê Trọng Sơn

15. Giáo Trình Động Vật Học (NXB Nông Nghiệp 2006) - Trần Tố

16. Giáo Trình Sinh Hóa Học Động Vật (NXB Nông Nghiệp 2008) - Trần Tổ

17. Nghiên Cứu Đa Dạng Động Vật - Dương Trí Dũng

18. Nguyên Tắc Phân Loại Và Danh Pháp Động Vật (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2007) - Nguyễn Ngọc Châu

19. Sinh Học Cơ Thể Động Vật (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Trịnh Hữu Hằng

20. Sinh Học Cơ Thể-Thực Vật Và Động Vật (NXB Giáo Dục 2007) - Nguyễn Như Hiền

21. Sinh Học Phát Triển Cá Thể Động Vật (NXB Đại Học Sư Phạm 2009) - Mai Văn Hưng

22. Sinh Lý Người Và Động Vật - Nguyễn Đức Hưng

23. Sự Chào Đời Của Các Loài Động Vật (NXB Văn Hóa Thông Tin 2013) - Lương Thanh Bình

24. Thế Giới Động Vật (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Lê Huy Hòa

25. Thực Hành Động Vật Có Xương Sống (NXB Đại Học Sư Phạm 2011) - Trần Hồng Việt

26. Tuyển Tập Báo Cáo Khoa Học Hội Thảo Động Vật Thân Mềm Toàn Quốc (NXB Nông Nghiệp 2004) - Bộ Thủy Sản

Số lần xem trang : :675
Nhập ngày : 09-10-2017
Điều chỉnh lần cuối :09-10-2017

Thư viện sách

An toàn thực phẩm(14-01-2018)

Thú Y(13-01-2018)

Thủy sản việt nam 02(13-01-2018)

Thủy sản việt nam 01(13-01-2018)

Sinh thái học(09-10-2017)

Trồng trọt(09-10-2017)

Côn trùng(09-10-2017)

Chuôi nuôi(09-10-2017)

Công nghệ, bảo quản, chế biến(09-10-2017)

Giống(09-10-2017)

Kỹ thuật và công nghệ nông nghiệp(09-10-2017)

Báo cáo hội thảo(09-10-2017)

Thực vật(09-10-2017)

Sách bộ(09-10-2017)

Mô hình kết hợp(09-10-2017)

Nông cụ(09-10-2017)

Sử dụng đất(09-10-2017)

Nuôi Ong(09-10-2017)

Sách sinh học(04-09-2017)

Trang liên kết

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai hai hai bốn chín

Xem trả lời của bạn !