Có điều chỉnh

Xem lịch thi học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 tại đây

Yêu cầu sinh viên kiểm tra lịch thi của mình, nếu bị trùng lịch thi hoặc có thắc mắc gì vui lòng liên hệ bộ phận Đào tạo (gặp cô Ẩn)

Số lần xem trang : :1295
Nhập ngày : 21-12-2017
Điều chỉnh lần cuối :26-12-2017

Lịch thi học kỳ

LỊCH THI HỌC KỲ III NĂM HỌC 2017-2018(10-08-2018)

thông báo điều chỉnh lịch thi môn Bệnh truyền lây giữa động vật và người lớp DH14TYNT(03-07-2018)

Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi một số môn học kỳ 2 năm học 2017 - 2018(05-06-2018)

LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018(17-05-2018)

Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi một số môn học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 (buổi sáng ngày 19/01/2018)(16-01-2018)

Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi một số môn học kỳ 1 năm học 2017 - 2018(06-01-2018)

Lịch thi học kỳ 3 năm học 2016 -2017(07-08-2017)

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2016 -2017(19-05-2017)

Danh sách sinh viên thi lại học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 - Lớp TC14QLNT(07-01-2017)

LỊCH THI LẠI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016 CỦA LỚP TC14QLNT(03-01-2017)

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017 (CÓ ĐIỀU CHỈNH)(03-01-2017)

LỊCH THI HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2015-2016(22-08-2016)

LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016 (CÓ ĐIỀU CHỈNH)(24-05-2016)

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2015-2016 (có chỉnh sửa)(10-12-2015)

LỊCH THI LỚP LT12DTNT(19-08-2015)

LỊCH THI LỚP TC14QLNT HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2014-2015(19-08-2015)

LỊCH THI HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2014-2015(19-08-2015)

LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2014-2015(18-05-2015)

Lịch thi HK 1 - Năm học 2013-2014 - Lớp Quản lý đất đai - Khoá 2011(28-02-2014)

Lịch thi HK 1 - Năm học 2013-2014 - Lớp QLTMMT & DLST -Khoá 2011(28-02-2014)

Trang liên kết

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm năm chín năm hai

Xem trả lời của bạn !