1. 35 Câu Hỏi Đáp Về Nuôi Cá Rô Phi (NXB Nông Nghiệp 2000) - Trần Văn Vỹ

2. 35 Câu Hỏi Đáp Về Ương Nuôi Cá Giống Nước Ngọt (NXB Nông Nghiệp 2006) - Phạm Văn Trang

3. 40 Câu Hỏi Đáp Về Sinh Sản Nuôi Đặc Sản Và Phòng Trị Bệnh Cho Cá (NXB Nông Nghiệp 2001) - Phạm Văn Trang

4. 40 Vấn Đề Về Nuôi Tôm Cá Kết Hợp Trên Ruộng Cấy Lúa Nước (NXB Hà Nội 2008) - Đỗ Đoàn Hiệp

5. 46 Câu Hỏi Đáp Về Sản Xuất Giống & Nuôi Tôm Càng Xanh (NXB Nông Nghiệp 2004) - Phạm Văn Tình

6.100 Câu Hổi Về Kỹ Thuật Nuôi Cá Nước Ngọt (NXB Hồng Đức 2012) - Thái Hà

7.140 Câu Hỏi Về Phòng Trị Bệnh Cho Baba, Ếch, Tôm, Cá, Lươn & Cua (NXB Hải Phòng 2005) - Phan Quốc Bảo

8.Bách Khoa Thủy Sản (NXB Nông Nghiệp 2007) - Nguyễn Việt Thắng

9.Bao Gói Thủy Sản Và Sản Phẩm Thủy Sản Bán Lẻ (NXB Nông Nghiệp 1999) - Subasinghe

10.Bảo Quản Chế Biến Nông Sản Sản Phẩm Chăn Nuôi Và Cá (NXB Lao Động 2005) - Viện Cisdoma

11.BCKQ.Nghiên Cứu Ứng Dụng Dung Dịch Hoạt Hóa Điện Hóa Thay Thế Các Hóa Chất Sát Trùng Trong Trại Sản Xuất Tôm Giống

12.Bệnh Cá, Tôm, Cua, Lươn, Ếch, Ba Ba Và Biện Pháp Phòng Trị (NXB Thanh Hóa 2008) - Nguyễn Xuân Giao

13.Bệnh Thường Gặp Ở Cá Trắm Cỏ Và Biện Pháp Phòng Trị (NXB Nông Nghiệp 2002) - Bùi Quang Tề

14.Bộ Sưu Tập Cá Đồng Bằng Sông Cửu Long

15.Cách Thức Cải Tạo Vườn Và Ao Thả Cá Ở Gia Đình (NXB Văn Hóa Dân Tộc 2003) - Hà Thị Hiến

16.Cải Tiến Kỹ Thuật Nuôi Tôm Tại Việt Nam (NXB Nông Nghiệp 2003) - Vũ Thế Trụ

17.Cẩm Nang Công Tác Khuyến Ngư Thanh Niên (NXB Thanh Niên 2001) - Bộ Thủy Sản

18.Cẩm Nang Dinh Dưỡng Và Thức Ăn Cho Cá (NXB Khoa Học Tự Nhiên Và Công Nghệ 2008) - Đỗ Đoàn Hiệp

19.Cẩm Nang Nuôi Baba Giống & Baba Thương Phẩm (NXB Tổng Hợp 2008) - Tạ Thành Cấu

20.Cẩm Nang Nuôi Cá Nước Ngọt Năng Suất Cao (NXB Hà Nội 2010) - Nguyễn Hữu Thọ

21.Câu Hỏi Thường Gặp Khi Áp Dụng Quy Phạm Thực Hành Nuôi Trồng Thủy Sản Tốt (NXB Hà Nội 2014) - Phạm Anh Tuấn

22.Cơ Sở Lý Luận Chuyển Đổi Cơ Cấu Kinh Tế Trong Ngành Thủy Sản (NXB Nông Nghiệp 2000) - Hà Xuân Thông

23.Cơ Sở Sinh Học & Kỹ Thuật Sản Xuất Giống Nhân Tạo Tôm Sú (NXB Nông Nghiệp 2000) - Nguyễn Văn Chung

24.Cơ Sở Thủy Sinh Học (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2007) - Đặng Ngọc Thanh

25.Công Nghệ Sinh Học Một Số Loài Tảo Kinh Tế (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2004) - Trương Văn Lung

26.Đặc Điểm Sinh Học-Kỹ Thuật Sản Xuất Giống Và Nuôi Ốc Hương (NXB Nông Nghiệp 2006) - Nguyễn Thị Xuân Thu

27.ĐHCT.Giáo Trình Bệnh Học Thuỷ Sản (NXB Cần Thơ 2005) - Từ Thanh Dung

28.ĐHCT.Giáo Trình Công Nghệ Chế Biến Thủy Hải Sản (NXB Cần Thơ 2005) - Phan Thị Thanh Quế

29.ĐHCT.Giáo Trình Dinh Dưỡng Và Thức Ăn Thủy Sản (NXB Cần Thơ 2004) - Trần Thị Thanh Hiền

30.ĐHCT.Giáo Trình Kỹ Thuật Sản Xuất Giống Và Nuôi Cá Biển (NXB Cần Thơ 2006) - Nguyễn Thanh Phương

31.ĐHCT.Nguyên Lý Và Kỹ Thuật Chẩn Đoán Bệnh Thủy Sản (NXB Cần Thơ 2008) - Đặng Thị Hoàng Oanh

32.ĐHCT.Quản Lý Chất Lượng Nước Nuôi Trồng Thủy Sản (NXB Nông Nghiệp 2007) - Nhiều Tác Giả

33.Giáo Trình Công Nghệ Chế Biến Và Kiểm Soát Chất Lượng Sản Phẩm Thủy Sản (NXB Hà Nội 2012) - Hồ Thị Duyên Duyên

34.Giáo Trình Công Nghệ Lạnh Thủy Sản (NXB Đại Học Quốc Gia 2009) - Trần Đức Ba

35.Giáo Trình Kỹ Thuật Khai Thác Thủy Sản Tập 2 - Ths.Hà Phước Hùng

36.Giáo Trình Nghề Nuôi Hải Sản (NXB Tổng Hợp 2010) - Nhiều Tác Giả

37.Giáo Trình Nuôi Trồng Thủy Sản Đại Cương (NXB Nông Nghiệp 2008) - Nguyễn Quang Linh

38.Giới Thiệu Những Phương Pháp Nuôi Cá (NXB Văn Hóa Thông Tin 2003) - Lương Thanh Bình

39.Hỏi & Đáp Về Kỹ Thuật Nuôi Tôm Sú (NXB Nông Nghiệp 2002) - Trần Thị Việt Ngân

40.Hỏi Đáp Kỹ Thuật Chăn Nuôi Thủy Hải Sản (NXB Văn Hóa Dân Tộc 2006) - Trần Văn Lâm

41.Hỏi Đáp Về Môi Trường Và Bệnh Tôm Nuôi (NXB Nông Nghiệp 1999) - Bộ Thủy Sản

42.Hỏi Đáp Về Nuôi Cá Nước Ngọt (NXB Hà Nội 2003) - Nguyễn Duy Khoát

43.Hỏi Và Đáp Về Kỹ Thuật Nuôi Tôm Sú (NXB Nông Nghiệp 2002) - Trần Thị Việt Ngân

44.Hướng Dẫn Đánh Giá Tác Động Môi Trường Nuôi Trồng Thủy Sản Ven Biển (NXB Hà Nội 2007) - Bộ Thủy Sản

45.Hướng Dẫn Điều Trị Một Số Bệnh Thủy Cầm (NXB Lao Động Xã Hội 2005) - Trần Văn Bình

46.Hướng Dẫn Kỹ Thuật Nuôi Cá Nước Ngọt (NXB Lao Động 2004) - Nguyễn Hữu Thọ

47.Hướng Dẫn Kỹ Thuật Nuôi Cá Trắm Cỏ Trong Lồng (NXB Gia Lai 1994) - Trịnh Quốc Việt

48.Hướng Dẫn Kỹ Thuật Nuôi Thủy Đặc Sản Nước Ngọt Và Phòng Trị Bệnh Tập 1 (NXB Thanh Niên 2004) - Dương Tấn Lộc

49.Hướng Dẫn Kỹ Thuật Nuôi Thủy Đặc Sản Nước Ngọt Và Phòng Trị Bệnh Tập 2 (NXB Thanh Niên 2004) - Dương Tấn Lộc

50.Hướng Dẫn Kỹ Thuật Nuôi Thủy Đặc Sản Nước Ngọt Và Phòng Trị Bệnh Tập 3 (NXB Thanh Niên 2004) - Dương Tấn Lộc

51.Hướng Dẫn Quản Lý Môi Trường Trong Đầu Tư Nuôi Trồng Thủy Sản Ở Việt nam (NXB Cần Thơ 2006) - Bộ Thủy Sản

52.Hướng Dẫn Sử Dụng Hóa Chất, Kháng Sinh Và Các Chất Độc Hại Trong Nuôi Trồng Thủy Sản (NXB Hồng Đức 2008) - Lê Xuân Nhất

53.Hướng Dẫn Sử Dụng Thuốc Kháng Sinh, Sản Phẩm Xử Lý Và Cải Tạo Môi Trường Trong Nuôi Trồng Thủy Sản (NXB Văn Hóa Dân Tộc 2013)

54.Hướng Dẫn Xử Lý Và Bảo Quản Tôm Sú Nguyên Liệu (NXB Nông Nghiệp 2005) - Bộ Thủy Sản

55.Khai Thác Và Sử Dụng Bền Vững Đa Dạng Sinh Học Thủy Sinh Vật Và Nguồn Lợi Thủy Sản Việt Nam (NXB Nông Nghiệp 2006) - Vũ Tru

56.Kỹ Thuật Chăm Sóc Và Lai Tạo Giống Cá Đĩa (NXB Mỹ Thuật 1998) - Nguyễn Minh

57.Kỹ Thuật Chăm Sóc Và Nuôi Dưỡng Rùa (NXB Thời Đại 2010) - Nguyễn Hữu Hoàng

58.Kỹ Thuật Gây Giống Và Chăm Sóc Cá Tai Tượng (NXB Mỹ Thuật 2000) - Nguyễn Minh

59.Kỹ Thuật Mới Nuôi Thủy Đặc Sản Nước Ngọt (NXB Lao Động 2005) - Ngô Trọng Lư

60.Kỹ Thuật Mới Nuôi Thủy Đặc Sản Nước Ngọt (NXB Lao Động Xã Hội 2005) - Ngô Trọng Lư

61.Kỹ Thuật Nuôi Ba Ba, Ếch Đồng, Cá Trê Lai (NXB Nông Nghiệp 1999) - Nguyễn Duy Khoát

62.Kỹ Thuật Nuôi Baba Cho Năng Suất Cao (NXB Thanh Hóa 2008) - Vũ Thế Lâm

63.Kỹ Thuật Nuôi Cá Ao Nước Tĩnh (NXB Nông Nghiệp 2002) - Nguyễn Thị An

64.Kỹ Thuật Nuôi Cá Ao Thâm Canh Ở Các Tỉnh Phía Bắc (NXB Nông Nghiệp 2005) - Bùi Huy Cộng

65.Kỹ Thuật Nuôi Cá Ao Trong Hệ VAC Ở Các Tỉnh Đồng Bằng (NXB Nông Nghiệp) - Phạm Văn Trang

66.Kỹ Thuật Nuôi Cá Bống Tượng (NXB Đà Nẵng 2008) - Đoàn Khắc Độ

67.Kỹ Thuật Nuôi Cá Bống Tượng (NXB Nông Nghiệp 2005) - Nguyễn Mạnh Hùng

68.Kỹ Thuật Nuôi Cá Bống Tượng (NXB Thanh Hóa 2014) - Nguyễn Thị Hồng

69.Kỹ Thuật Nuôi Cá Chim Trắng Nước Ngọt (NXB Nông Nghiệp 2005) - Thái Bá Hồ

70.Kỹ Thuật Nuôi Cá Chim Trắng Nước Ngọt, Cá Rômo, Cá Dìa, Tôm Nương, Tôm Rảo, Tu Hài (NXB Nông Nghiệp 2011) - Thái Bá Hồ

71.Kỹ Thuật Nuôi Cá Chình (NXB Đà Nẵng 2008) - Đoàn Khắc Độ

72.Kỹ Thuật Nuôi Cá Dĩa (NXB Đà Nẵng 2007) - Đoàn Khắc Độ

73.Kỹ Thuật Nuôi Cá Hú (NXB Đà Nẵng 2008) - Đoàn Khắc Độ

74.Kỹ Thuật Nuôi Cá Hú-Nuôi Trong Bè (NXB Nông Nghiệp 2005) - Phạm Văn Khánh

75.Kỹ Thuật Nuôi Cá Hường (NXB Đà Nẵng 2008) - Đoàn Khắc Độ

76.Kỹ Thuật Nuôi Cá Kèo Thương Phẩm (NXB Nông Nghiệp 2007) - Nguyễn Chung

77.Kỹ Thuật Nuôi Cá Kèo Thương Phẩm (NXB Nông Nghiệp 2008) - Nguyễn Chung

78.Kỹ Thuật Nuôi Cá Lóc Bông (NXB Nông Nghiệp 2005) - Bộ Thủy Sản

79.Kỹ Thuật Nuôi Cá Lồng Biển Tập 1 (NXB Nông Nghiệp 2005) - Ngô Trọng Lư

80.Kỹ Thuật Nuôi Cá Lồng Biển Tập 2 (NXB Nông Nghiệp 2005) - Ngô Trọng Lư

81.Kỹ Thuật Nuôi Cá Mè Trắng, Mè Hoa (NXB Nông Nghiệp 2000) - Trần Văn Vỹ

82.Kỹ Thuật Nuôi Cá Mú (NXB Đà Nẵng 2008) - Đoàn Khắc Độ

83.Kỹ Thuật Nuôi Cá Nàng Hai (NXB Đà Nẵng 2008) - Đoàn Khắc Độ

84.Kỹ Thuật Nuôi Cá Ngựa Ở Biển Việt Nam (NXB Nông Nghiệp 2000) - Trương Sĩ Kỳ

85.Kỹ Thuật Nuôi Cá Nước Ngọt Cho Năng Suất Cao (NXB Thanh Hóa 2007) - Vũ Thế Lâm

86.Kỹ Thuật Nuôi Cá Ở Gia Đình Và Cá Lồng (NXB Văn Hóa Dân Tộc 2000) - Đoàn Quang Sửu

87.Kỹ Thuật Nuôi Cá Quả, Cá Chình, Bống Bớp (NXB Hà Nội 2000) - Ngô Trọng Lư

88.Kỹ Thuật Nuôi Cá Quả, Chình, Chạch, Bống Bớp Và Lươn (NXB Hà Nội 2002) - Ngô Trọng Lư

89.Kỹ Thuật Nuôi Cá Rô Phi Vằn (NXB Nông Nghiệp 2004) - Phạm Văn Trang

90.Kỹ Thuật Nuôi Cá Rô Phi Vằn (NXB Nông Nghiệp 2005) - Phạm Văn Trang

91.Kỹ Thuật Nuôi Cá Ruộng (NXB Nông Nghiệp 2002) - Bùi Huy Cộng

92.Kỹ Thuật Nuôi Cá Sấu (NXB Nông Nghiệp 2001) - Trần Văn Vỹ

93.Kỹ Thuật Nuôi Cá Sấu (NXB Nông Nghiệp 2008) - Nguyễn Phước Trung

94.Kỹ Thuật Nuôi Cá Thát Lát (NXB Đà Nẵng 2008) - Đoàn Khắc Độ

95.Kỹ Thuật Nuôi Cá Thát Lát Và Cá Còm (NXB Nông Nghiệp 2007) - Phạm Văn Khánh

96.Kỹ Thuật Nuôi Cá Tra & Ba Sa Trong Bè (NXB Nông Nghiệp 2006) - Phạm Văn Khánh

97.Kỹ Thuật Nuôi Cá Tra & Cá Ba Sa Trong Bè (NXB Thanh Hóa 2014) - Nguyễn Thị Hồng

98.Kỹ Thuật Nuôi Cá Trê Vàng Lai (Nông Nghiệp 1999) - Bạch Thị Huỳnh Mai

99.Kỹ Thuật Nuôi Cá Trê Vàng Lai (NXB Nông Nghiệp 1999) - Bạch Thị Huỳnh Mai

100.Kỹ Thuật Nuôi Cá Trê, Lươn, Giun Đất (NXB Nông Nghiệp 2000) - Ngô Trọng Lư

101.Kỹ Thuật Nuôi Cá Trôi Ấn Độ (NXB Nông Nghiệp 2001) - Trần Văn Vỹ

102.Kỹ Thuật Nuôi Cá, Cua Vùng Duyên Hải (NXB Lao Động Xã Hội 2006) - Trần Văn Đan

103.Kỹ Thuật Nuôi Cua Biển (NXB Nông Nghiệp 2004) - Hoàng Đức Đạt

104.Kỹ Thuật Nuôi Đặc Sản Tôm Cua (NXB Trẻ 2000) - Trần Văn Hòa

105.Kỹ Thuật Nuôi Ếch Đồng, Cua Sông, Rùa Vàng (NXB Hà Nội 2000) - Ngô Trọng Lư

106.Kỹ Thuật Nuôi Ếch, Cua, Baba, Nhím, Trăn (NXB Hà Nội 2002) - Ngô Trọng Lư

107.Kỹ Thuật Nuôi Gấu Và Cá Sấu (NXB Thanh Niên 2004) - Việt Chương

108.Kỹ Thuật Nuôi Lươn Vàng, Cá Chạch, Ba Ba (NXB Nông Nghiệp 2002) - Đức Hiệp

109.Kỹ Thuật Nuôi Lươn, Ếch, Ba Ba, Cá Lóc (NXB Nông Nghiệp 2003) - Ngô Trọng Lư

110.Kỹ Thuật Nuôi Lươn, Ếch, Ba Ba, Cá Lóc (NXB Nông Nghiệp 2010) - Ngô Trọng Lư

111.Kỹ Thuật Nuôi Một Số Loài Cá Kinh Tế Nước Ngọt Và Phòng Trị Bệnh Cá (NXB Nông Nghiệp 2005) - Phạm Văn Khánh

112.Kỹ Thuật Nuôi Một Số Loài Cá Xuất Khẩu (NXB Nông Nghiệp 2006) - Phạm Văn Khánh

113.Kỹ Thuật Nuôi Một Số Loài Cá, Tôm (NXB Cao Bằng 2008) - Đoàn Hải Triều

114.Kỹ Thuật Nuôi Một Số Loài Sinh Vật Làm Thức Ăn Cho Ấu Trùng Thủy Sản (NXB Nông Nghiệp 2004) - Trương Sĩ Kỳ

115.Kỹ Thuật Nuôi Một Số Loài Tôm Phổ Biến Ở Việt Nam (NXB Nông Nghiệp 2004) - Phạm Văn Trang

116.Kỹ Thuật Nuôi Ngao (NXB Nông Nghiệp 2005) - Bộ Thủy Sản

117.Kỹ Thuật Nuôi Ngao, Nghêu, Sò Huyết, Trai Ngọc (NXB Lao Động Xã Hội 2002) - Nguyễn Thế Anh

118.Kỹ Thuật Nuôi Ngao, Nghêu, Sò Huyết, Trai Ngọc (NXB Nông Nghiệp 2006) - Ngô Trọng Lư

119.Kỹ Thuật Nuôi Thâm Canh Cá Rô Phi Đơn Tính (NXB Hưng Yên 2009) - Ngô Hùng Mạnh

120.Kỹ Thuật Nuôi Thủy Đặc Sản Nước Ngọt (NXB Tổng Hợp 2001) - Dương Tấn Lộc

121.Kỹ Thuật Nuôi Thủy Đặc Sản Nước Ngọt (NXB TP.HCM 2001) - Dương Tấn Lộc

122.Kỹ Thuật Nuôi Thủy Đặc Sản Nước Ngọt Tập 1 (NXB Nông Nghiệp 2005) - Ngô Trọng Lư

123.Kỹ Thuật Nuôi Thủy Đặc Sản Nước Ngọt Tập 2 (NXB Nông Nghiệp 2005) - Ngô Trọng Lư

124.Kỹ Thuật Nuôi Thủy Đặc Sản Nước Ngọt Tập 3 (NXB Nông Nghiệp 2006) - Ngô Trọng Lư

125.Kỹ Thuật Nuôi Thủy Sản (NXB Phương Đông 2015) - Hồ Trọng Nguyên

126.Kỹ Thuật Nuôi Tôm Càng Xanh (NXB Nông Nghiệp 2006) - Phạm Văn Tình

127.Kỹ Thuật Nuôi Tôm Đại Trà Xuất Khẩu (NXB Nông Nghiệp 2001) - Đái Duy Ban

128.Kỹ Thuật Nuôi Tôm He Chân Trắng (NXB Nông Nghiệp 2006) - Thái Bá Hồ

129.Kỹ Thuật Nuôi Tôm Hùm (NXB Thanh Hóa 2014) - Nguyễn Thị Hồng

130.Kỹ Thuật Nuôi Tôm Hùm Lồng Và Các Biện Pháp Phòng Trị Bệnh (NXB Nông Nghiệp 2006) - Võ Văn Nha

131.Kỹ Thuật Nuôi Tôm Nước Ngọt (NXB Lao Động 2005) - Chu Thị Thơm

132.Kỹ Thuật Nuôi Tôm Sú (NXB Nông Nghiệp 2005) - Phạm Văn Tình

133.Kỹ Thuật Nuôi Tôm Sú Thâm Canh (NXB Nông Nghiệp 2003) - Phạm Văn Tình

134.Kỹ Thuật Nuôi Tôm Sú Thâm Canh (NXB Nông Nghiệp 2004) - Bộ Thủy Sản

135.Kỹ Thuật Nuôi Tôm Sú Thâm Canh (NXB Nông Nghiệp 2007) - Trần Văn Quỳnh

136.Kỹ Thuật Nuôi Tôm Sú Thương Phẩm (NXB Nông Nghiệp 2000) - Bộ Thủy Sản

137.Kỹ Thuật Nuôi Trồng Một Số Đối Tượng Thủy Sản Ở Biển (NXB Nông Nghiệp 2003) - Bộ Thủy Sản

138.Kỹ Thuật Nuôi Trồng Thủy Hải Sản (NXB Thanh Hóa) - Lê Thị Thủy

139.Kỹ Thuật Nuôi Trồng Thủy Sản (NXB Giáo Dục 2008) - Đỗ Đoàn Hiệp

140.Kỹ Thuật Nuôi Trồng Thủy Sản Nuôi Tôm (NXB Đà Nẵng 2002) - Lê Văn An

141.Kỹ Thuật Nuôi Trồng Tôm, Cá, Rong Nước Lợ (NXB Lao Động Xã Hội 2006) - Trần Văn Đan

142.Kỹ Thuật Nuôi Và Chăm Sóc Ếch Trâu (Ếch Công Nghiệp) (NXB Hồng Đức 2011) - Thái Hà

143.Kỹ Thuật Nuôi Và Chăm Sóc Rùa (NXB Hồng Đức 2011) - Thái Hà

144.Kỹ Thuật Nuôi Và Chăm Sóc Tôm (NXB Hồng Đức 2011) - Thái Hà

145.Kỹ Thuật Nuôi Vẹm Vỏ Xanh Thương Phẩm (NXB Bộ Thủy Sản 2004) - Hà Đức Thắng

146.Kỹ Thuật Nuôi Vẹm Xanh (NXB Nông Nghiệp 2006) - Bộ Thủy Sản

147.Kỹ Thuật Phòng, Trị Một Số Bệnh Thường Gặp Ở Cá Nước Ngọt (NXB Văn Hóa Dân Tộc 2013) - Phan Thị Vân

148.Kỹ Thuật Sản Xuất Giống & Nuôi Cá Chẽm (NXB Nông Nghiệp 2006) - Nguyễn Chung

149.Kỹ Thuật Sản Xuất Giống & Nuôi Cá Lăng Nha Cá Lăng Vàng (NXB Nông Nghiệp 2006) - Nguyễn Chung

150.Kỹ Thuật Sản Xuất Giống & Nuôi Cá Nàng Hai (NXB Nông Nghiệp 2006) - Nguyễn Chung

151.Kỹ Thuật Sản Xuất Giống & Nuôi Ghẹ Xanh, Cua Biển (NXB Nông Nghiệp 2006) - Nguyễn Chung

152.Kỹ Thuật Sản Xuất Giống & Nuôi Tôm Càng Xanh (NXB Nông Nghiệp 1999) - Lương Đình Trung

153.Kỹ Thuật Sản Xuất Giống Một Số Loài Cá Nuôi (NXB Nông Nghiệp 2004) - Nguyễn Tường Anh

154.Kỹ Thuật Sản Xuất Giống Một Số Loài Cá Nuôi (NXB Nông Nghiệp 2005) - Nguyễn Tường Anh

155.Kỹ Thuật Sản Xuất Giống Nuôi Thương Phẩm Và Quản Lý Trạm Trại Tôm Càng Xanh (NXB Nông Nghiệp 2002) - Ngô Sĩ Vân

156.Kỹ Thuật Sản Xuất Giống Tôm Càng Xanh (NXB Nông Nghiệp 2003) - Nguyễn Thị Thanh Thủy

157.Kỹ Thuật Sản Xuất Giống Tôm Càng Xanh (NXB Nông Nghiệp 2005) - Nguyễn Thị Thanh Thủy

158.Kỹ Thuật Sản Xuất Giống Tôm He Nhật Bản Và Một Số Biện Pháp Phòng Trị Bệnh (NXB Nông Nghiệp 2005) - Nhiều Tác Giả

159.Kỹ Thuật Sản Xuất Giống Tôm Sú Chất Lượng Cao (NXB Nông Nghiệp 2004) - Phạm Văn Tình

160.Kỹ Thuật Sản Xuất Giống Tôm Sú Chất Lượng Cao (NXB Nông Nghiệp 2006) - Bộ Thủy Sản

161.Kỹ Thuật Sản Xuất Giống Và Nuôi Ba Ba Gai (NXB Nông Nghiệp 2009) - Lê Quang Khôi

162.Kỹ Thuật Sản Xuất Giống Và Nuôi Cá Chẽm (NXB Nông Nghiệp 2006) - Nguyễn Chung

163.Kỹ Thuật Sản Xuất Giống Và Nuôi Cá Hồng Mỹ (NXB Nông Nghiệp 2005) - Bộ Thủy Sản

164.Kỹ Thuật Sản Xuất Giống Và Nuôi Cá Nàng Hai (NXB Nông Nghiệp 2006) - Nguyễn Chung

165.Kỹ Thuật Sản Xuất Giống Và Nuôi Cá Rô Phi Đạt Tiêu Chuẩn Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm (NXB Nông Nghiệp 2004) - Hội Nghề Cá

166.Kỹ Thuật Sản Xuất Giống Và Nuôi Cá Tra, Cá Ba Sa Đạt Tiêu Chuẩn Vệ Sinh ATTP (NXB Nông Nghiệp 2004) - Hội Nghề Cá

167.Kỹ Thuật Sản Xuất Giống Và Nuôi Ghẹ Xanh, Cua Biển (NXB Nông Nghiệp 2006) - Nguyễn Chung

168.Kỹ Thuật Sản Xuất Giống Và Nuôi Ốc Hương (NXB Nông Nghiệp 2008) - Nhiều Tác Giả

169.Kỹ Thuật Sản Xuất Giống Và Nuôi Thương Phẩm Một Số Đối Tượng Thủy Sản Nước Ngọt (NXB Nông Nghiệp 2004) - Bộ Thủy Sản

170.Kỹ Thuật Sản Xuất Giống Và Nuôi Tôm Càng Xanh (NXB Nông Nghiệp 1999) - Lương Đình Trung

171.Kỹ Thuật Sản Xuất Giống Và Nuôi Tôm Càng Xanh (NXB Nông Nghiệp 2000) - Lương Đình Trung

172.Kỹ Thuật Sơ Chế Bảo Nguyên Liệu Thủy Sản Sau Thu Hoạch Bằng Nước Đá (NXB Nông Nghiệp 2004) - Nguyễn Đức Nga

173.Kỹ Thuật Sơ Chế Bảo Nguyên Liệu Thủy Sản Sau Thu Hoạch Bằng Nước Đá (NXB Nông Nghiệp 2004) - Nguyễn Đức Nga

174.Kỹ Thuật Sơ Chế Bảo Quản Nguyên Liệu Thủy Sản Sau Thu Hoạch Bằng Nước Đá (NXB Nông Nghiệp 2004) - Nguyễn Đức Nga

175.Kỹ Thuật Thâm Canh Tôm Sú (NXB Trẻ 2002) - Trần Văn Hòa

176.Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học Hiện Đại Hóa Sản Xuất Nông Nghiệp Và Nuôi Trồng Thủy Sản Khu Vực ĐBSCL (NXB Long Xuyên 2006) - Nhi

177.Kỷ Yếu Hội Thảo Toàn Quốc Về Khai Thác, Chế Biến Và Dịch Vụ Hậu Cần Nghề Cá (NXB Nông Nghiệp 2005) - Bộ Thủy Sản

Số lần xem trang: 9267
Điều chỉnh lần cuối:

Thư viện sách

An toàn thực phẩm (14-01-2018)

Thú Y (13-01-2018)

Thủy sản việt nam 02 (13-01-2018)

Sinh thái học (09-10-2017)

Trồng trọt (09-10-2017)

Côn trùng (09-10-2017)

Chuôi nuôi (09-10-2017)

Công nghệ, bảo quản, chế biến (09-10-2017)

Giống (09-10-2017)

Kỹ thuật và công nghệ nông nghiệp (09-10-2017)

Xem thêm ...

Trang liên kết

   

 

   

 

Trắc nghiệm chọn ngành học phù hợp với năng lực sở trường - John Holland  

Thầy TS. Trần Đình Lý - Phó hiệu trưởng - Kiêm Giám đốc Phân hiệu Ninh Thuận.

 

  Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy & Quy trình thủ tục nhập học năm 2019

 

 

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn một không chín bảy

Xem trả lời của bạn !