1. Bệnh Học Thủy Sản Tập 1-Tổng Quan (NXB Bắc Ninh 2006) - Bùi Quang Tề

2. Bệnh Học Thủy Sản Tập 2-Bệnh Truyền Nhiễm (NXB Bắc Ninh 2006) - Bùi Quang Tề

3. Bệnh Học Thủy Sản Tập 3-Bệnh Ký Sinh Trùng (NXB Bắc Ninh 2006) - Bùi Quang Tề

4. Bệnh Học Thủy Sản Tập 4-Bệnh Dinh Dưỡng Và Môi Trường (NXB Bắc Ninh 2006) - Bùi Quang Tề

5. Làm Giàu Bằng Nuôi Hải Sản Tập 1 (NXB Nông Nghiệp 2000) - Nguyễn Kim Độ

6. Làm Giàu Bằng Nuôi Hải Sản Tập 2 (NXB Nông Nghiệp 2000) - Nguyễn Kim Độ

7. Mở Rộng Nuôi Tôm Trên Cát Ở Việt Nam Thách Thức Và Cơ Hội - Nguyễn Việt Thắng

8. Mở Rộng Nuôi Tôm Trên Cát Ở Việt Nam Thách Thức Và Cơ Hội (NXB Cà Mau 2003) - Nguyễn Việt Thắng

9. Một Số Bệnh Thường Gặp Trên Tôm Sú Các Phương Pháp Chuẩn Đoán & Biện Pháp Phòng Trị (NXB Nông Nghiệp 2004) - Nguyễn Văn Hảo

10. Một Số Kinh Nghiệm Trong Nuôi Trồng Và Khai Thác Thủy Sản (NXB Nông Nghiệp 2009) - Đoàn Quang Sửu

11. Một Số Nghề Khai Thác Thủy Sản Ở Việt Nam (NXB Lao Động 2004) - Nguyễn Văn Động

12. Một Số Vấn Đề Về Công Tác Khuyến Ngư (NXB Nông Nghiệp 2001) - Đỗ Đoàn Hiệp

13. Một Số Vấn Đề Về Kỹ Thuật Nuôi Tôm Sú Công Nghiệp (NXB Nông Nghiệp 2005) - Nguyễn Văn Hảo

14. Những Bệnh Thường Gặp Của Tôm Cá & Biện Pháp Phòng Trị (NXB Nông Nghiệp 2002) - Bùi Quang Tề

15. Những Điều Cần Biết Khi Nuôi Cá Chình (NXB Nông Nghiệp 2007) - Bộ Thủy Sản

16. Những Điều Cần Biết Về Kỹ Thuật Nuôi Cá Trong Ruộng Lúa (NXB Thanh Niên 2008) - Dương Tấn Lộc

17. Nước Nuôi Thủy Sản Chất Lượng Và Giải Pháp Cải Thiện Chất Lượng (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) - Lê Văn Cát

18. Nuôi Cá Nước Ngọt Quyển 1-Những Điều Cần Biết Khi Nuôi Cá Nước Tĩnh (NXB Lao Động 2006) - Phạm Tân Tiến

19. Nuôi Cá Nước Ngọt Quyển 2-Kỹ Thuật Nuôi Cá Lồng (NXB Lao Động 2006) - Nguyễn Công Thắng

20. Nuôi Cá Nước Ngọt Quyển 3-Hỏi Đáp Nuôi Cá Trong Ruộng Lúa (NXB Lao Động 2006) - Bùi Huy Cộng

21. Nuôi Cá Nước Ngọt Quyển 4-Kỹ Thuật Nuôi Cá Chim (NXB Lao Động 2006) - Nguyễn Công Thắng

22. Nuôi Cá Nước Ngọt Quyển 5-Kỹ Thuật Nuôi Cá Rô Phi (NXB Lao Động 2006) - Đỗ Đoàn Hiệp

23. Nuôi Cá Nước Ngọt Quyển 6-Nuôi Cá Trong Mô Hình VAC (NXB Lao Động 2006) - Nguyễn Thị An

24. Nuôi Cá Nước Ngọt Quyển 7-Kỹ Thuật Nuôi Cá Tra (NXB Lao Động 2006) - Bùi Huy Cộng

25. Nuôi Cá Rô Đồng Sinh Sản Nhân Tạo (NXB Hải Phòng 2011) - Việt Chương

26. Nuôi Ếch Công Nghiệp (NXB Tổng Hợp 2004) - Việt Chương

27. Phân Tích Thổ Nhưỡng Và Chất Lượng Nước Trong Ao Nuôi Thủy Sản (NXB Nông Nghiệp 2006) - Claude E. Boyd

28. Phát Triển Nuôi Trồng Thủy Sản Bền Vững Góp Phần Xóa Đói Giảm Nghèo (NXB Nông Nghiệp 2001) - Bộ Thủy Sản

29. Phương Pháp Nuôi Cá Lóc (NXB Tổng Hợp 2005) - Việt Chương

30. Phương Pháp Nuôi Lươn (NXB Mỹ Thuật 2010) - Việt Chương

31. Phương Pháp Nuôi Và Kinh Doanh Baba (NXB Đà Nẵng 2003) - Việt Chương

32. Quản Lý Chất Lượng Thủy Sản (NXB Nông Nghiệp 2006) - Đặng Văn Hợp

33. Quy Trình Kỹ Thuật Sản Xuất Tôm Sú Giống (NXB Hà Nội 2003) - Nhiều Tác Giả

34. Quy Trình Nuôi Tôm Sạch Ứng Dụng Cộng Nghệ Sinh Học (NXB Biotech 2002) - NTL Biotech

35. Rong Câu Việt Nam Nguồn Lợi Và Sử Dụng (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2010) - Lê Như Hậu

36. Sản Xuất Cá Giống Bằng Phương Pháp Nhân Tạo (NXB Hà Nội 2007) - Đỗ Đoàn Hiệp

37. Sản Xuất Giống Vật Nuôi Thủy Sản (NXB Giáo Dục 2009) - Đỗ Đoàn Hiệp

38. Sinh Học & Kỹ Thuật Sản Xuất Giống Bào Ngư Vành Tai (NXB Nông Nghiệp 2000) - Lê Đức Thịnh

39. Sinh Học Và Kỹ Thuật Nuôi Một Số Loài Cá Nước Ngọt (NXB An Giang 2000) - Lê Như Xuân

40. Sinh Học Và Kỹ Thuật Sản Xuất Giống Bào Ngư Vành Tai (NXB Nông Nghiệp 2000) - Lê Đức Minh

41. Slide.Bệnh Học Thủy Sản - Ths.Kim Văn Vạn

42. Slide.Ứng Dụng Elisa Phát Hiện Quinolones Trong Tôm - Nhiều Tác Giả

43. Sổ Tay Hướng Dẫn Nuôi Cá Nước Ngọt (NXB Nông Nghiệp 1999) - Nguyễn Duy Khoát

44. Sổ Tay Kỹ Thuật Nuôi Trồng Hải Sản (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2007) - Nguyễn Khắc Hường

45. Sổ Tay Nuôi Cá Gia Đình (NXB Nông Nghiệp 2004) - Nguyễn Duy Khoát

46. Sổ Tay Nuôi Cá Nước Ngọt Qui Mô Nhỏ (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2002) - Phan Nguyễn Diệp Lan

47. Tận Dụng Phế Liệu Tôm (NXB Nông Nghiệp 2005) - Roelof Schoemaker

48. Tạp Chí Thủy Sản 1997-01

49. Tạp Chí Thủy Sản 1997-02

50. Tạp Chí Thủy Sản 1997-03

51. Tạp Chí Thủy Sản 1997-04

52. Tạp Chí Thủy Sản 1997-05

53. Tạp Chí Thủy Sản 1997-06

54. Tạp Chí Thủy Sản 1998-01

55. Tạp Chí Thủy Sản 1998-02

56. Tạp Chí Thủy Sản 1998-03

57. Tạp Chí Thủy Sản 1998-04

58. Tạp Chí Thủy Sản 1998-05

59. Tạp Chí Thủy Sản 1998-06

60. Tạp Chí Thủy Sản 1999-01

61. Tạp Chí Thủy Sản 1999-02

62. Tạp Chí Thủy Sản 1999-03

63. Tạp Chí Thủy Sản 1999-04

64. Tạp Chí Thủy Sản 1999-05

65. Tạp Chí Thủy Sản 1999-06

66. Tạp Chí Thủy Sản 2000-01

67. Tạp Chí Thủy Sản 2000-02

68. Tạp Chí Thủy Sản 2000-03

69. Tạp Chí Thủy Sản 2000-04

70. Tạp Chí Thủy Sản 2000-05

71. Tạp Chí Thủy Sản 2000-06

72. Tạp Chí Thủy Sản 2001-02

73. Tạp Chí Thủy Sản 2001-03

74. Tạp Chí Thủy Sản 2001-04

75. Tạp Chí Thủy Sản 2001-05

76. Tạp Chí Thủy Sản 2001-06

77. Tạp Chí Thủy Sản 2002-01+02

78. Tạp Chí Thủy Sản 2002-03

79. Tạp Chí Thủy Sản 2002-04

80. Tạp Chí Thủy Sản 2002-05

81. Tạp Chí Thủy Sản 2002-06

82. Tạp Chí Thủy Sản 2002-07

83. Tạp Chí Thủy Sản 2002-08

84. Tạp Chí Thủy Sản 2002-09

85. Tạp Chí Thủy Sản 2002-10

86. Tạp Chí Thủy Sản 2002-11

87. Tạp Chí Thủy Sản 2007-04

88. Thiết Lập Và Điều Hành Trại Sản Xuất Tôm Giống Tại Việt Nam (NXB Nông Nghiệp 2001) - Vũ Thế Trụ

89. Thông Tin Khoa Học & Công Nghệ Thủy Sản 1997-02

90. Thông Tin Khoa Học & Công Nghệ Thủy Sản 1997-03

91. Thông Tin Khoa Học & Công Nghệ Thủy Sản 1997-10

92. Thông Tin Khoa Học & Công Nghệ Thủy Sản 1997-12

93. Thông Tin Khoa Học & Công Nghệ Thủy Sản 1998-02

94. Thông Tin Khoa Học & Công Nghệ Thủy Sản 1998-03

95. Thông Tin Khoa Học & Công Nghệ Thủy Sản 1998-06

96. Thông Tin Khoa Học & Công Nghệ Thủy Sản 1998-11

97. Thông Tin Khoa Học & Công Nghệ Thủy Sản 1999-06

98. Thông Tin Khoa Học & Công Nghệ Thủy Sản 2000-07

99. Thông Tin Khoa Học & Công Nghệ Thủy Sản 2000-09

100. Thức Ăn Cho Tôm Cá Sử Dụng & Chế Biến (NXB Thanh Hóa 2007) - Đỗ Đoàn Hiệp

101. Tiêu Chuẩn Ngành Thủy Sản Việt Nam Tập 2 (NXB Nông Nghiệp 2003) - Nguyễn Xuân Lý

102. Từ Điển Thuật Ngữ Nuôi Trồng Thủy Sản Của Fao Năm 2008 (NXB Nông Nghiệp 2009) - Bộ Nông Nghiệp

103. Tuyển Tập Các Công Trình Nghiên Cứu Khoa Học Công Nghệ 1984-2004 (NXB Nông Nghiệp 2004) - Bộ Thủy Sản

104. Tuyển Tập Các Công Trình Nghiên Cứu Nghề Cá Biển Tập 1 (NXB Nông Nghiệp 1998) - Bộ Thủy Sản

105. Tuyển Tập Các Công Trình Nghiên Cứu Nghề Cá Biển Tập 2 (NXB Nông Nghiệp) - Bùi Đình Chung

106. Tuyển Tập Quy Trình Công Nghệ Sản Xuất Giống Thủy Sản (NXB Nông Nghiệp 2005) - Bộ Thủy Sản

107. Ương Giống & Nuôi Tôm Càng Xanh Thương Phẩm Ở ĐBSCL (NXB Nông Nghiệp 2001) - Dương Tấn Lộc

Số lần xem trang: 8935
Điều chỉnh lần cuối: 13-01-2018

Thư viện sách

An toàn thực phẩm (14-01-2018)

Thú Y (13-01-2018)

Thủy sản việt nam 01 (13-01-2018)

Sinh thái học (09-10-2017)

Trồng trọt (09-10-2017)

Côn trùng (09-10-2017)

Chuôi nuôi (09-10-2017)

Công nghệ, bảo quản, chế biến (09-10-2017)

Giống (09-10-2017)

Kỹ thuật và công nghệ nông nghiệp (09-10-2017)

Xem thêm ...

Trang liên kết

   

 

   

 

Trắc nghiệm chọn ngành học phù hợp với năng lực sở trường - John Holland  

Thầy TS. Trần Đình Lý - Phó hiệu trưởng - Kiêm Giám đốc Phân hiệu Ninh Thuận.

 

  Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy & Quy trình thủ tục nhập học năm 2019

 

 

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy chín không tám một

Xem trả lời của bạn !