1. Bệnh Học Thủy Sản Tập 1-Tổng Quan (NXB Bắc Ninh 2006) - Bùi Quang Tề

2. Bệnh Học Thủy Sản Tập 2-Bệnh Truyền Nhiễm (NXB Bắc Ninh 2006) - Bùi Quang Tề

3. Bệnh Học Thủy Sản Tập 3-Bệnh Ký Sinh Trùng (NXB Bắc Ninh 2006) - Bùi Quang Tề

4. Bệnh Học Thủy Sản Tập 4-Bệnh Dinh Dưỡng Và Môi Trường (NXB Bắc Ninh 2006) - Bùi Quang Tề

5. Làm Giàu Bằng Nuôi Hải Sản Tập 1 (NXB Nông Nghiệp 2000) - Nguyễn Kim Độ

6. Làm Giàu Bằng Nuôi Hải Sản Tập 2 (NXB Nông Nghiệp 2000) - Nguyễn Kim Độ

7. Mở Rộng Nuôi Tôm Trên Cát Ở Việt Nam Thách Thức Và Cơ Hội - Nguyễn Việt Thắng

8. Mở Rộng Nuôi Tôm Trên Cát Ở Việt Nam Thách Thức Và Cơ Hội (NXB Cà Mau 2003) - Nguyễn Việt Thắng

9. Một Số Bệnh Thường Gặp Trên Tôm Sú Các Phương Pháp Chuẩn Đoán & Biện Pháp Phòng Trị (NXB Nông Nghiệp 2004) - Nguyễn Văn Hảo

10. Một Số Kinh Nghiệm Trong Nuôi Trồng Và Khai Thác Thủy Sản (NXB Nông Nghiệp 2009) - Đoàn Quang Sửu

11. Một Số Nghề Khai Thác Thủy Sản Ở Việt Nam (NXB Lao Động 2004) - Nguyễn Văn Động

12. Một Số Vấn Đề Về Công Tác Khuyến Ngư (NXB Nông Nghiệp 2001) - Đỗ Đoàn Hiệp

13. Một Số Vấn Đề Về Kỹ Thuật Nuôi Tôm Sú Công Nghiệp (NXB Nông Nghiệp 2005) - Nguyễn Văn Hảo

14. Những Bệnh Thường Gặp Của Tôm Cá & Biện Pháp Phòng Trị (NXB Nông Nghiệp 2002) - Bùi Quang Tề

15. Những Điều Cần Biết Khi Nuôi Cá Chình (NXB Nông Nghiệp 2007) - Bộ Thủy Sản

16. Những Điều Cần Biết Về Kỹ Thuật Nuôi Cá Trong Ruộng Lúa (NXB Thanh Niên 2008) - Dương Tấn Lộc

17. Nước Nuôi Thủy Sản Chất Lượng Và Giải Pháp Cải Thiện Chất Lượng (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) - Lê Văn Cát

18. Nuôi Cá Nước Ngọt Quyển 1-Những Điều Cần Biết Khi Nuôi Cá Nước Tĩnh (NXB Lao Động 2006) - Phạm Tân Tiến

19. Nuôi Cá Nước Ngọt Quyển 2-Kỹ Thuật Nuôi Cá Lồng (NXB Lao Động 2006) - Nguyễn Công Thắng

20. Nuôi Cá Nước Ngọt Quyển 3-Hỏi Đáp Nuôi Cá Trong Ruộng Lúa (NXB Lao Động 2006) - Bùi Huy Cộng

21. Nuôi Cá Nước Ngọt Quyển 4-Kỹ Thuật Nuôi Cá Chim (NXB Lao Động 2006) - Nguyễn Công Thắng

22. Nuôi Cá Nước Ngọt Quyển 5-Kỹ Thuật Nuôi Cá Rô Phi (NXB Lao Động 2006) - Đỗ Đoàn Hiệp

23. Nuôi Cá Nước Ngọt Quyển 6-Nuôi Cá Trong Mô Hình VAC (NXB Lao Động 2006) - Nguyễn Thị An

24. Nuôi Cá Nước Ngọt Quyển 7-Kỹ Thuật Nuôi Cá Tra (NXB Lao Động 2006) - Bùi Huy Cộng

25. Nuôi Cá Rô Đồng Sinh Sản Nhân Tạo (NXB Hải Phòng 2011) - Việt Chương

26. Nuôi Ếch Công Nghiệp (NXB Tổng Hợp 2004) - Việt Chương

27. Phân Tích Thổ Nhưỡng Và Chất Lượng Nước Trong Ao Nuôi Thủy Sản (NXB Nông Nghiệp 2006) - Claude E. Boyd

28. Phát Triển Nuôi Trồng Thủy Sản Bền Vững Góp Phần Xóa Đói Giảm Nghèo (NXB Nông Nghiệp 2001) - Bộ Thủy Sản

29. Phương Pháp Nuôi Cá Lóc (NXB Tổng Hợp 2005) - Việt Chương

30. Phương Pháp Nuôi Lươn (NXB Mỹ Thuật 2010) - Việt Chương

31. Phương Pháp Nuôi Và Kinh Doanh Baba (NXB Đà Nẵng 2003) - Việt Chương

32. Quản Lý Chất Lượng Thủy Sản (NXB Nông Nghiệp 2006) - Đặng Văn Hợp

33. Quy Trình Kỹ Thuật Sản Xuất Tôm Sú Giống (NXB Hà Nội 2003) - Nhiều Tác Giả

34. Quy Trình Nuôi Tôm Sạch Ứng Dụng Cộng Nghệ Sinh Học (NXB Biotech 2002) - NTL Biotech

35. Rong Câu Việt Nam Nguồn Lợi Và Sử Dụng (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2010) - Lê Như Hậu

36. Sản Xuất Cá Giống Bằng Phương Pháp Nhân Tạo (NXB Hà Nội 2007) - Đỗ Đoàn Hiệp

37. Sản Xuất Giống Vật Nuôi Thủy Sản (NXB Giáo Dục 2009) - Đỗ Đoàn Hiệp

38. Sinh Học & Kỹ Thuật Sản Xuất Giống Bào Ngư Vành Tai (NXB Nông Nghiệp 2000) - Lê Đức Thịnh

39. Sinh Học Và Kỹ Thuật Nuôi Một Số Loài Cá Nước Ngọt (NXB An Giang 2000) - Lê Như Xuân

40. Sinh Học Và Kỹ Thuật Sản Xuất Giống Bào Ngư Vành Tai (NXB Nông Nghiệp 2000) - Lê Đức Minh

41. Slide.Bệnh Học Thủy Sản - Ths.Kim Văn Vạn

42. Slide.Ứng Dụng Elisa Phát Hiện Quinolones Trong Tôm - Nhiều Tác Giả

43. Sổ Tay Hướng Dẫn Nuôi Cá Nước Ngọt (NXB Nông Nghiệp 1999) - Nguyễn Duy Khoát

44. Sổ Tay Kỹ Thuật Nuôi Trồng Hải Sản (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2007) - Nguyễn Khắc Hường

45. Sổ Tay Nuôi Cá Gia Đình (NXB Nông Nghiệp 2004) - Nguyễn Duy Khoát

46. Sổ Tay Nuôi Cá Nước Ngọt Qui Mô Nhỏ (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2002) - Phan Nguyễn Diệp Lan

47. Tận Dụng Phế Liệu Tôm (NXB Nông Nghiệp 2005) - Roelof Schoemaker

48. Tạp Chí Thủy Sản 1997-01

49. Tạp Chí Thủy Sản 1997-02

50. Tạp Chí Thủy Sản 1997-03

51. Tạp Chí Thủy Sản 1997-04

52. Tạp Chí Thủy Sản 1997-05

53. Tạp Chí Thủy Sản 1997-06

54. Tạp Chí Thủy Sản 1998-01

55. Tạp Chí Thủy Sản 1998-02

56. Tạp Chí Thủy Sản 1998-03

57. Tạp Chí Thủy Sản 1998-04

58. Tạp Chí Thủy Sản 1998-05

59. Tạp Chí Thủy Sản 1998-06

60. Tạp Chí Thủy Sản 1999-01

61. Tạp Chí Thủy Sản 1999-02

62. Tạp Chí Thủy Sản 1999-03

63. Tạp Chí Thủy Sản 1999-04

64. Tạp Chí Thủy Sản 1999-05

65. Tạp Chí Thủy Sản 1999-06

66. Tạp Chí Thủy Sản 2000-01

67. Tạp Chí Thủy Sản 2000-02

68. Tạp Chí Thủy Sản 2000-03

69. Tạp Chí Thủy Sản 2000-04

70. Tạp Chí Thủy Sản 2000-05

71. Tạp Chí Thủy Sản 2000-06

72. Tạp Chí Thủy Sản 2001-02

73. Tạp Chí Thủy Sản 2001-03

74. Tạp Chí Thủy Sản 2001-04

75. Tạp Chí Thủy Sản 2001-05

76. Tạp Chí Thủy Sản 2001-06

77. Tạp Chí Thủy Sản 2002-01+02

78. Tạp Chí Thủy Sản 2002-03

79. Tạp Chí Thủy Sản 2002-04

80. Tạp Chí Thủy Sản 2002-05

81. Tạp Chí Thủy Sản 2002-06

82. Tạp Chí Thủy Sản 2002-07

83. Tạp Chí Thủy Sản 2002-08

84. Tạp Chí Thủy Sản 2002-09

85. Tạp Chí Thủy Sản 2002-10

86. Tạp Chí Thủy Sản 2002-11

87. Tạp Chí Thủy Sản 2007-04

88. Thiết Lập Và Điều Hành Trại Sản Xuất Tôm Giống Tại Việt Nam (NXB Nông Nghiệp 2001) - Vũ Thế Trụ

89. Thông Tin Khoa Học & Công Nghệ Thủy Sản 1997-02

90. Thông Tin Khoa Học & Công Nghệ Thủy Sản 1997-03

91. Thông Tin Khoa Học & Công Nghệ Thủy Sản 1997-10

92. Thông Tin Khoa Học & Công Nghệ Thủy Sản 1997-12

93. Thông Tin Khoa Học & Công Nghệ Thủy Sản 1998-02

94. Thông Tin Khoa Học & Công Nghệ Thủy Sản 1998-03

95. Thông Tin Khoa Học & Công Nghệ Thủy Sản 1998-06

96. Thông Tin Khoa Học & Công Nghệ Thủy Sản 1998-11

97. Thông Tin Khoa Học & Công Nghệ Thủy Sản 1999-06

98. Thông Tin Khoa Học & Công Nghệ Thủy Sản 2000-07

99. Thông Tin Khoa Học & Công Nghệ Thủy Sản 2000-09

100. Thức Ăn Cho Tôm Cá Sử Dụng & Chế Biến (NXB Thanh Hóa 2007) - Đỗ Đoàn Hiệp

101. Tiêu Chuẩn Ngành Thủy Sản Việt Nam Tập 2 (NXB Nông Nghiệp 2003) - Nguyễn Xuân Lý

102. Từ Điển Thuật Ngữ Nuôi Trồng Thủy Sản Của Fao Năm 2008 (NXB Nông Nghiệp 2009) - Bộ Nông Nghiệp

103. Tuyển Tập Các Công Trình Nghiên Cứu Khoa Học Công Nghệ 1984-2004 (NXB Nông Nghiệp 2004) - Bộ Thủy Sản

104. Tuyển Tập Các Công Trình Nghiên Cứu Nghề Cá Biển Tập 1 (NXB Nông Nghiệp 1998) - Bộ Thủy Sản

105. Tuyển Tập Các Công Trình Nghiên Cứu Nghề Cá Biển Tập 2 (NXB Nông Nghiệp) - Bùi Đình Chung

106. Tuyển Tập Quy Trình Công Nghệ Sản Xuất Giống Thủy Sản (NXB Nông Nghiệp 2005) - Bộ Thủy Sản

107. Ương Giống & Nuôi Tôm Càng Xanh Thương Phẩm Ở ĐBSCL (NXB Nông Nghiệp 2001) - Dương Tấn Lộc

Số lần xem trang : :704
Nhập ngày : 13-01-2018
Điều chỉnh lần cuối :13-01-2018

Thư viện sách

An toàn thực phẩm(14-01-2018)

Thú Y(13-01-2018)

Thủy sản việt nam 01(13-01-2018)

Sinh thái học(09-10-2017)

Trồng trọt(09-10-2017)

Côn trùng(09-10-2017)

Chuôi nuôi(09-10-2017)

Công nghệ, bảo quản, chế biến(09-10-2017)

Giống(09-10-2017)

Kỹ thuật và công nghệ nông nghiệp(09-10-2017)

Báo cáo hội thảo(09-10-2017)

Động vật(09-10-2017)

Thực vật(09-10-2017)

Sách bộ(09-10-2017)

Mô hình kết hợp(09-10-2017)

Nông cụ(09-10-2017)

Sử dụng đất(09-10-2017)

Nuôi Ong(09-10-2017)

Sách sinh học(04-09-2017)

Trang liên kết

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba sáu chín ba tám

Xem trả lời của bạn !