Xem thời khóa biểu tuần 10 tại đây

Lớp DH15NHNT liên hệ cô Ẩn để biết lịch học bổ sung

Lớp CHQLKT2017 học môn Tân lý học quản lý từ ngày 09/3 đến 11/3

Số lần xem trang : :509
Nhập ngày : 03-03-2018
Điều chỉnh lần cuối :03-03-2018

Thời khóa biểu các lớp

Thời khóa biểu học tập - Tuần 43 (Từ ngày 22/10/2018 đến 28/10/2018)(19-10-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 42 (Từ ngày 15/10/2018 đến 21/10/2018)(13-10-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 41 (Từ ngày 08/10/2018 đến /10/2018)(06-10-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 40 (Từ ngày 01/10/2018 đến 07/10/2018) (có điều chỉnh)(27-09-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 39 (Từ ngày 24/9/2018 đến 30/9/2018)(20-09-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 38 (Từ ngày 17/9/2018 đến 23/9/2018)(14-09-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 37 (Từ ngày 10/9/2018 đến 16/9/2018)(07-09-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 24 (Từ ngày 11/6/2018 đến 17/6/2018)(08-06-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 23 (Từ ngày 04/6/2018 đến 10/6/2018)(03-06-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 22 (Từ ngày 28/5/2018 đến 03/6/2018)(25-05-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 21 (Từ ngày 21/5/2018 đến 27/5/2018)(17-05-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 20 (Từ ngày 14/5/2018 đến 20/5/2018)(12-05-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 19 (Từ ngày 07/5/2018 đến 13/5/2018)(04-05-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 18 (Từ ngày 30/4/2018 đến 06/5/2018)(27-04-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 17 (Từ ngày 23/4/2018 đến 29/4/2018)(20-04-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 16 (Từ ngày 16/4/2018 đến 22/4/2018) (có điều chỉnh)(16-04-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 15 (Từ ngày 09/4/2018 đến 15/4/2018)(06-04-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 14 (Từ ngày 02/4/2018 đến 08/4/2018)(30-03-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 13 (Từ ngày 26/3/2018 đến 01/4/2018)(25-03-2018)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 12 (Từ ngày 19/3/2018 đến 25/3/2018)(16-03-2018)

Trang liên kết

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu hai chín không không

Xem trả lời của bạn !