Căn cứ Quyết định số 2543/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 29/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM về việc ban hành khung học phí năm học 2017-2018.

            Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tại Ninh Thuận thông báo mức thu và thời gian thu tiền học lại học kỳ 2 năm học 2017-2018 như sau:

1.      Thời gian thu: Từ nay đến ngày 30/05/2018

2.      Địa điểm: Bộ phận Kế hoạch – Tài chính

3.      Mức thu :     

STT

Loại học phần

Số tiền

1

Học phần cơ sở và chuyên ngành thuộc nhóm 1

219.000 đ/1TC

2

Học phần cơ sở và chuyên ngành thuộc nhóm 2

258.000 đ/1TC

Ghi chú: + Nhóm ngành 1 bao gồm: Nông học, Quản trị KD, Nuôi trồng TS.

               + Nhóm ngành 2 bao gồm: QL đất đai, QL TN và MT, Công nghệ TP, Thú y.

 Sau thời hạn trên, Bộ phận KH – TC sẽ khóa sổ và không giải quyết mọi khiếu nại.

BỘ PHẬN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Số lần xem trang : :183
Nhập ngày : 15-05-2018
Điều chỉnh lần cuối :

Bộ phận kế hoạch tài chính

Thông báo gia hạn nộp học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018(13-06-2018)

Thông báo về việc kiểm tra thẻ Bảo Hiểm y tế 2018(22-03-2018)

Mức thu học phí HK2 năm học 2017-2018(06-03-2018)

Thông báo thời gian thu tiền đăng ký học lại HKI năm học 2017-2018(14-11-2017)

Thông báo thực hiện Bảo hiểm Y tế HSSV năm 2018(10-10-2017)

Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT(10-10-2017)

Thông báo khám sức khỏe đầu vào cho sinh viên khóa 2017(21-09-2017)

Thông báo thực hiện đăng ký bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thế hssv năm học 2017-2018(14-09-2017)

Mức thu học phí HK1 năm học 2017-2018 và tân sinh viên khóa 2017(01-09-2017)

Thông báo về việc gia hạn nộp học phí năm học 2016-2017(09-06-2017)

Thời gian thu tiền đăng ký học lại học kỳ 2 năm học 2016-2017(27-04-2017)

Thông báo mức thu học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017. Hệ vừa học vừa làm(31-03-2017)

Thông báo mức thu học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017. Hệ chính quy(31-03-2017)

Thông báo mức thu học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017. Hệ chính quy khóa 2016(31-03-2017)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA BIÊN LAI NỘP HỌC PHÍ ĐỐI VỚI SINH VIÊN NỘP HỌC PHÍ TRỄ(07-01-2017)

Thông báo về việc gia hạn thời gian đóng tiền học phí HK 1 năm học 2016-2017(13-12-2016)

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN HỌC PHÍ QUA NGÂN HÀNG(25-11-2016)

Thời gian thu tiền đăng ký học lại HK 1 năm học 2016-2017(24-11-2016)

Mức thu học phí học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 hệ chính quy tại phân hiệu(23-11-2016)

Thông báo mức thu học phí HK1 năm 2016-2017 Hệ VLVH tại phân hiệu(24-10-2016)

Trang liên kết

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bốn ba ba ba

Xem trả lời của bạn !