THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học lại học kỳ III năm học 2017 - 2018

  Bộ phận Đào tạo Phân hiệu trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận thông báo đến sinh viên kế hoạch đăng ký học lại học kỳ III năm học 2017 - 2018 cụ thể như sau:

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 14/5/2018 đến 27/5/2018 (sinh viên xem lịch đăng ký chi tiết tại trang web trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh). 

- Sinh viên xem danh sách học phần dự kiến mở trong học kỳ III năm học 2017- 2018 (file đính kèm: tải về), để đăng ký học cải thiện.

- Sinh viên tự đăng ký online hoặc nộp đơn đăng ký tại bộ phận Đào tạo - Phân hiệu Ninh Thuận và theo dõi thời khóa biểu trên website trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký học lại không vượt quá 12 tín chỉ.

- Sinh viên còn nợ học phí sẽ không được đăng ký.

- Học phần có thể bị hủy nếu số lượng sinh viên đăng ký không đủ mở lớp.

- Sinh viên đăng ký học lại thành công nộp tiền tại Bộ phận Kế hoạch tài chính -  Phân hiệu trường đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận.

Số lần xem trang : :167
Nhập ngày : 22-05-2018
Điều chỉnh lần cuối :22-05-2018

ĐÀO TẠO

Thông báo kết quả đăng ký học cải thiện học kỳ 3 năm học 2017 - 2018(12-07-2018)

Thông báo kỳ thi kiểm tra đánh giá Chuẩn đầu ra tiếng Anh tháng 8/2018 tại Phân hiệu Ninh thuận(25-06-2018)

Thông báo về việc hoãn tổ chức thi chuẩn tiếng Anh đầu ra đợt tháng 6/2018 tại Phân hiệu Ninh Thuận(05-06-2018)

Thông báo danh sách sinh viên không được đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2017 - 2018(04-06-2018)

Danh sách phân công đề tài và giảng viên hướng dẫn đối với lớp DH14QLNT và lớp TC14QLNT(29-05-2018)

Danh sách cảnh cáo học vụ học kỳ 1 năm học 2017-2018(15-05-2018)

Kết quả thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt tháng 4 năm 2018(15-05-2018)

Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp ngành Nông học đợt tháng 4 năm 2018(23-04-2018)

Danh sách dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh ngày 15/4/2018 tại Phân hiệu Ninh Thuận(13-04-2018)

Danh sách đăng ký học cải thiện KHÔNG THÀNH CÔNG học kỳ 2 năm học 2017-2018(06-04-2018)

Danh sách đăng ký học cải thiện thành công và xếp lớp học kỳ 2 năm học 2017-2018(19-03-2018)

Thông báo kỳ thi kiểm tra đánh giá Chuẩn đầu ra tiếng Anh tháng 4/2018 tại Phân hiệu Ninh thuận(07-03-2018)

Kết quả thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt tháng 2 năm 2018(07-03-2018)

Thông báo lịch thi và phòng thi chuẩn đầu ra tiếng Anh ngày 03 tháng 02 năm 2018(31-01-2018)

Thông báo về việc đăng ký học phần môn học học kỳ II năm học 2017-2018(26-01-2018)

Thông báo kỳ thi kiểm tra đánh giá Chuẩn đầu ra tiếng Anh tháng 02/2018 dành cho SV Phân hiệu Ninh thuận(03-01-2018)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2017(29-12-2017)

Danh sách dự thi tiếng Anh chuẩn đầu ra ngày 10/12/2017 tại Trung tâm Ngoại ngữ(07-12-2017)

Kết quả kỳ thi xếp lớp tiếng Anh khóa 2017 ngày 21/10/2017(24-11-2017)

Kết quả kỳ thi chuẩn đầu ra tiếng anh vào ngày 21/10/2017(21-11-2017)

Trang liên kết

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bảy bốn năm không

Xem trả lời của bạn !