THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học lại học kỳ III năm học 2017 - 2018

  Bộ phận Đào tạo Phân hiệu trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận thông báo đến sinh viên kế hoạch đăng ký học lại học kỳ III năm học 2017 - 2018 cụ thể như sau:

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 14/5/2018 đến 27/5/2018 (sinh viên xem lịch đăng ký chi tiết tại trang web trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh). 

- Sinh viên xem danh sách học phần dự kiến mở trong học kỳ III năm học 2017- 2018 (file đính kèm: tải về), để đăng ký học cải thiện.

- Sinh viên tự đăng ký online hoặc nộp đơn đăng ký tại bộ phận Đào tạo - Phân hiệu Ninh Thuận và theo dõi thời khóa biểu trên website trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký học lại không vượt quá 12 tín chỉ.

- Sinh viên còn nợ học phí sẽ không được đăng ký.

- Học phần có thể bị hủy nếu số lượng sinh viên đăng ký không đủ mở lớp.

- Sinh viên đăng ký học lại thành công nộp tiền tại Bộ phận Kế hoạch tài chính -  Phân hiệu trường đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận.

Số lần xem trang : :366
Nhập ngày : 22-05-2018
Điều chỉnh lần cuối :22-05-2018

ĐÀO TẠO

Thông báo thi chuẩn đầu ra tiếng anh tháng 04 năm 2019 tại Phân hiệu Ninh Thuận(15-03-2019)

Thông báo đăng ký thành công học cải thiện học kỳ 2 năm học 2018-2019(07-03-2019)

Thông báo đăng ký học cải thiện học kỳ 2 năm học 2018-2019(24-01-2019)

LỊCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018 - 2019(05-12-2018)

Thông báo về việc hoãn tổ chức thi chuẩn tiếng Anh đầu ra đợt tháng 12/2018 tại Phân hiệu Ninh Thuận(30-11-2018)

Thông báo kỳ thi kiểm tra đánh giá Chuẩn đầu ra tiếng Anh tháng 12/2018 tại Phân hiệu Ninh thuận(14-11-2018)

Kết quả thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt tháng 10 năm 2018(10-11-2018)

Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp lớp DH15QTNT và danh sách phân công Giáo viên hướng dẫn(02-11-2018)

Thông báo danh sách phòng thi xếp lớp tiếng Anh đối với sinh viên khóa 2018 ca thi 6 giở 45 phút ngày 21 tháng 10 năm 2018(16-10-2018)

Thông báo lịch thi chuẩn đầu ra tiếng Anh ngày 21 tháng 10 năm 2018(16-10-2018)

Thông báo về việc tổ chức báo cáo khóa luận cho sinh viên lớp DH14QLNT và TC14QLNT(16-10-2018)

Thông báo kỳ thi kiểm tra đánh giá Chuẩn đầu ra tiếng Anh tháng 10/2018 tại Phân hiệu Ninh thuận(03-10-2018)

Thông báo kết quả đăng ký học cải thiện học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 (cập nhật đến ngày 15/10/2018)(20-09-2018)

Thông báo kết quả đăng ký học cải thiện học kỳ 3 năm học 2017 - 2018(12-07-2018)

Thông báo kỳ thi kiểm tra đánh giá Chuẩn đầu ra tiếng Anh tháng 8/2018 tại Phân hiệu Ninh thuận(25-06-2018)

Thông báo về việc hoãn tổ chức thi chuẩn tiếng Anh đầu ra đợt tháng 6/2018 tại Phân hiệu Ninh Thuận(05-06-2018)

Thông báo danh sách sinh viên không được đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2017 - 2018(04-06-2018)

Danh sách phân công đề tài và giảng viên hướng dẫn đối với lớp DH14QLNT và lớp TC14QLNT(29-05-2018)

Danh sách cảnh cáo học vụ học kỳ 1 năm học 2017-2018(15-05-2018)

Kết quả thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt tháng 4 năm 2018(15-05-2018)

Trang liên kết

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm tám không bảy chín

Xem trả lời của bạn !