Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh Tại Ninh Thuận thông báo ngày 6,7,8/7/2018 lớp Cao học Quản lý kinh tế khóa 2018 nghỉ. Lịch học môn Kinh tế vi mô nâng cao Phân hiệu sẽ thông báo sau.

Trân trọng.

Số lần xem trang : :195
Nhập ngày : 03-07-2018
Điều chỉnh lần cuối :

Thời khoá biểu học viên

Thời khóa biểu lớp Cao học Quản lý kinh tế 2018 (đợt 1) _ có điều chỉnh, bổ sung(21-08-2018)

Thời khóa biểu lớp Cao học Quản lý kinh tế 2018 (đợt 1)(08-06-2018)

Thời khóa biểu lớp Cao học Quản lý kinh tế 2017 - Học kỳ 3 năm học 2017-2018(08-06-2018)

Thời khóa biểu môn Tâm lý học quản lý của lớp Cao học Quản lý kinh tế 2017 tại Ninh Thuận(03-03-2018)

Thời khóa biểu môn học bổ sung ngành Cao học Lâm học khóa 2017 tại Phân hiệu Ninh Thuận(29-11-2017)

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 của Lớp Cao học Lâm học 2017 tại Phân hiệu Ninh Thuận(09-10-2017)

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 của Lớp Cao học Quản lý kinh tế khóa 2017 tại Phân hiệu Ninh Thuận(09-10-2017)

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 của Lớp Cao học kinh tế khóa 2016 tại Phân hiệu Ninh Thuận(05-10-2016)

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 của Lớp Cao học kinh tế khóa 2015 tại Phân hiệu Ninh Thuận(30-03-2016)

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 của lớp Cao học khóa 2015 tại Phân hiệu Ninh Thuận(06-10-2015)

Kế hoạch học tập lớp Quản lý đất đai hệ Vừa làm vừa học 2014(30-03-2015)

Thời khoá biểu kỳ 2 lớp Khoa học cây trồng - Khoá 2013(28-02-2014)

Thời khoá biểu kỳ 2 năm 2013-2014 lớp Cao học ngành Kinh tế nông nghiệp Khoá 2013(28-02-2014)

Thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2013-2014-Lớp Khoa học cây trồng 2013(18-10-2013)

Thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2013-2014-Lớp Cao học Kinh tế 2013(18-10-2013)

Thời khoá biểu học kỳ 2 lớp Cao học Trồng trọt Khoá 2012(28-02-2013)

Thời khoá biểu kỳ 1 năm học 2012-2013 lớp Cao học Trồng trọt_Khoá 2012 (30-10-2012)

Thời khoá biểu kỳ 1 năm học 2012-2013 lớp Cao học kinh tế NN - Khoá 2012(29-10-2012)

Thời khoá biểu học kỳ 2 - Lớp Cao học ngành Lâm học(02-03-2012)

Thời khoá biểu học kỳ 2 - Lớp Cao học ngành Trồng trọt(15-02-2012)

Trang liên kết

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một một sáu năm hai

Xem trả lời của bạn !