ĐƠN XÉT HỌC BỔNG

Kính gửi :

- Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP.HCM  Tại Ninh thuận

 

- Ban tổ chức học bổng Đồng hành

 

Tôi tên: ……………………................................…..…………….………………

MSSV: ………….................................………………...………….………………

Hộ khẩu thường trú: ………...........……………………....……….………………

Chỗ ở hiện nay: ……….......………………………….…...……………………….

Điện thoại liên lạc:….………………… Email: …..……...........…………………..

Tôi đang theo học năm thứ: ……..…. Lớp:……....................……………………

Điểm trung bình tích lũy: …………..…(Hệ 10)…….......……………………(Hệ 4)

Điểm rèn luyện toàn khóa: ……………Xếp loại: ………………………………….

       Thành tích hoạt động, học tập:

      ............................................................................................................................

      ............................................................................................................................

      ............................................................................................................................

      ............................................................................................................................

       Hoàn cảnh gia đình

      ............................................................................................................................

      ............................................................................................................................

      ............................................................................................................................

       Nguyện vọng, ước mơ của bản thân:

      ............................................................................................................................

      ............................................................................................................................

      ............................................................................................................................

      Kính đề nghị Ban Tổ chức học bổng xem xét cho tôi được nhận học bổng ý nghĩa này. Tôi xin hứa quyết tâm học giỏi và rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt.

Ninh thuận, ngày…….. tháng…….. năm 20….

                                                                                                                    Kính đơn

                                                                                                             ( Ký, ghi rõ họ tên)

Tải mẫu đơn tại đây (pdf) (doc)

Số lần xem trang :1309
Điều chỉnh lần cuối :12-09-2018

CÁC BIỂU MẪU CHO SINH VIÊN

Mẫu đơn xin miễn, giảm học phí mới (13-02-2017)

Phiếu đăng ký dự thi đầu ra tiếng anh dành cho sinh viên(mẫu mới) (04-11-2016)

Đơn đăng ký dự thi chuẩn đầu ra tiếng anh dành cho học viên sau đại học (04-10-2016)

Phiếu khai thông tin cấp bằng tốt nghiệp (24-09-2016)

Đơn khiếu nại (24-09-2016)

Đơn đề nghị vào học lại (24-09-2016)

Đơn đề nghị thôi học (24-09-2016)

Đơn đề nghị tạm dừng tiến độ học tập (24-09-2016)

Đơn đề nghị rút bớt học phần đã đăng ký (24-09-2016)

Đơn đề nghị miễn học phần (24-09-2016)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba hai chín không một

Xem trả lời của bạn !