1. Thời gian nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí

- Sinh viên làm hồ sơ xét Miễn giảm học phí cần thực hiện các thủ tục như sau:

+ Từ ngày 05/09/2018 đến hết ngày 21/09/2018: Bộ phận Công tác Sinh viên nhận hồ sơ xét Miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019.

+ Từ ngày 24/9/2018: Bộ phận Công tác sinh viên thực hiện xét miễn giảm học phí và công bố danh sách bổ sung sinh viên được Miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019.

+ Sau ngày 24/9/2018: Bộ phận Công tác sinh viên sẽ không giải quyết khiếu nại liên quan đến Miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019.

2. Yêu cầu về hồ sơ xét miễn, giảm học phí nộp mới

−   Đơn xin miễn, giảm học phí ;(file đính kèm)

−   Bản sao giấy khai sinh;

−  Một trong các loại giấy chứng nhận sau:

+ Giấy chứng nhận do phòng Lao động – Thương binh & xã hội cấp huyện cấp chứng nhận diện chính sách (đối với sinh viên là con thương binh, con bệnh binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con người có công cách mạng, con người nhiễm chất độc hóa học,…);

+ Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo);

+ Giấy xác nhận của bệnh viện cấp huyện hoặc Hội đồng xét duyệt cấp xã công nhận (đối với sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa);

+ Sổ hộ nghèo, cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp (đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo);

+ Giấy chứng nhận của Ủy ban dân tộc cấp tỉnh (đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn

+ Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp (đối với sinh viên là con cán bộ, công chức có cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên).

+ Giấy xác nhận ở vùng đặc biệt khó khăn của Ủy ban nhân dân xã cấp (đối với sinh viên là dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).

-   Sinh viên nộp bản sao có công chứng giấy tờ nói trên (thời gian công chứng chưa quá một năm tính đến ngày nộp hồ sơ), kèm bản chính để đối chiếu.

3. Danh sách tạm thời được miễn giảm học phí và đối chiếu hồ sơ

Phân hiệu thông báo danh sách sinh viên tạm thời được Miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019 (Danh sách tạm thời dựa trên quyết định miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018). Sinh viên có tên trong danh sách tạm thời thuộc diện dân tộc thiểu số và hộ nghèo (DTTS & HN), dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (DTTS & ĐĐKK) và sinh viên thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí không có tên trong danh sách tạm thời vui lòng liên hệ Bộ phận công tác sinh viên để làm mới hồ sơ thực hiện theo nghị định 86.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

DANH SÁCH TẠM THỜI DỰA TRÊN QUYẾT ĐỊNH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ SỐ 530/QĐ-ĐHNL-CTSV VÀ 667/QĐ-ĐHNL-CTSV HỌC KỲ 2 NĂM 2017-2018

STT

MSSV

Họ tên

Lớp

Đối tượng

Miễn giảm

Ghi Chú

1

14112424

Nguyễn Thế

Viên

DH14TYNT

CCM

100%

 

2

14112550

Trần Thị Kim

Cúc

DH14TYNT

CCM

100%

 

3

14112556

Lê Dương Nghi

Dung

DH14TYNT

CCM

100%

 

4

14112612

Nguyễn Anh

Sơn

DH14TYNT

CCM

100%

 

5

14112688

Đặng Nhất

Linh

DH14TYNT

CCM

100%

 

6

15112274

Nông Văn

Khánh

DH15TYNT

DTTS&HN

100%

(*)

7

15112278

Châu Sắc

Ly

DH15TYNT

DTTS&HN

100%

(*)

8

15112299

Cao Thị Ánh

Tuyết

DH15TYNT

CCM

100%

 

9

15112399

Trương Văn

Đại

DH15TYNT

CCM

100%

 

10

15116210

Huỳnh Nhật

Minh

DH15NTNT

DTTS&HN

100%

(*)

11

15116221

Thập lượng Quý

Anh

DH15NTNT

DTTS&HN

100%

(*)

12

15116223

Nguyễn Văn

Hảo

DH15NTNT

CCM

100%

 

13

15124386

Nguyễn Thị Kim

Cúc

DH15QLNT

CCM

100%

 

14

15124392

Nguyễn Hải

Yến

DH15QLNT

SVMC

100%

 

15

15124447

Lưu Thị Trần

Tuyền

DH15QLNT

DTTS&HN

100%

(*)

16

15149192

Nguyễn Trần Khánh

Thư

DH15QMNT

SVMC

100%

 

17

15149195

Trần Huỳnh Anh

Vương

DH15QMNT

CCM

100%

 

18

16112408

Thẩm Thị

Dịp

DH16TYNT

DTTS&ĐĐKK

70%

(*)

19

16112428

Trương Thị Thúy

Kiều

DH16TYNT

CCM

100%

 

20

16112445

Võ Hoàng

Sang

DH16TYNT

CCM

100%

 

21

16112462

Nguyễn Vũ Nhật

Uyên

DH16TYNT

CCM

100%

 

22

16113223

Nguyễn Thị

Thơm

DH16NHNT

CCM

100%

 

23

16113224

Nguyễn thị Xuân

Thùy

DH16NHNT

CTB

100%

 

24

16116009

Trượng Văn

Thanh

DH16NTNT

DTTS&HN

100%

(*)

25

16122406

Nguyễn Đức

Phú

DH16QTNT

CCM

100%

 

26

16124214

Kiều Nữ Linh

Hoạt

DH16QLNT

DTTS&ĐĐKK

70%

(*)

27

16149173

Từ Công

Oánh

DH16QMNT

DTTS&ĐĐKK

70%

(*)

28

17112373

Tô Thanh

Cầu

DH17TYNT

CTB

100%

 

29

17112379

Phan Phi

Ngư

DH17TYNT

TCXH

50%

 

30

17122266

Nguyễn Như

Uyên

DH17QTNT

CCM

100%

 

31

17125463

Hồ Thị Thủy

Ngân

DH17QTNT

AHLLVT

100%

 

32

14113305

Nguyễn Thị

Kiều

DH14NHNT

CCM

100%

(**)

33

14113312

Nguyễn Chí

Trường

DH14NHNT

CBB

100%

(**)

34

14113430

Trần Nguyễn

Đạt

DH14NHNT

CCM

100%

(**)

35

14113445

Quảng Thành

Luân

DH14NHNT

DTTS&HN

100%

(**)

36

14113462

Quảng Đại

Thu

DH14NHNT

DTTS&HN

100%

(**)

37

14113467

Đàng Trung

Tuyên

DH14NHNT

DTTS&HN

100%

(**)

38

14116463

Hán Thị Hồng

Cẩm

DH14NTNT

DTTS&HN

100%

(**)

39

14116488

Hán Văn

DH14NTNT

DTTS&HN

100%

(**)

40

14116502

Thiên Sanh

Du

DH14NTNT

DTTS&HN

100%

(**)

41

14122173

Nguyễn Thị Á

Châu

DH14QTNT

SVMC

100%

(**)

42

14122175

Thành Trọng

Luân

DH14QTNT

DTTS&HN

100%

(**)

43

14122472

Huỳnh Nhật

Khải

DH14QTNT

CCM

100%

(**)

44

14122479

Nguyễn Thị Bích

Ngoan

DH14QTNT

CCM

100%

(**)

45

14124568

Quảng Thị Thu

Hương

DH14QLNT

DTTS&HN

100%

(**)

46

14124570

Trương Quang

Kim

DH14QLNT

TCXH

50%

(**)

47

14124571

Nguyễn Thị Ngọc

Lan

DH14QLNT

CCM

100%

(**)

48

14124578

Đàng Thị Kim

Oanh

DH14QLNT

DTTS&HN

100%

(**)

49

14124601

Đặng Văn Ngọc

Trung

DH14QLNT

CCM

100%

(**)

50

14125675

Lê Thị

Hạnh

DH14BQNT

CCM

100%

(**)

51

14125703

Tain Thị

Sớm

DH14BQNT

DTTS&ĐĐKK

70%

(**)

52

14149256

Đàng Thị Công

Nhận

DH14QMNT

DTTS&HN

100%

(**)

53

14149345

Lê Thị Bảo

Châu

DH14QMNT

CCM

100%

(**)

54

14149421

Đặng Thị Mỹ

Trinh

DH14QMNT

DTTS&ĐĐKK

70%

(**)

Ghi chú:

-    Sinh viên đã xét miễn giảm học phí học kỳ 2 (2017-2018) vui lòng kiểm tra thông tin

-    Sinh viên được đánh dấu (*) yêu cầu cập nhật lại các giấy chứng nhận mới nhất nếu không sẽ không được xét miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019.

-  Sinh viên được tô màu đỏ và được đánh dấu (**)  không xét cho năm học thứ 5.

Sinh viên có thắc mắc về hồ sơ, có sai sót thông tin vui lòng liên hệ Bộ phận Công tác sinh viên để điều chỉnh. Sau ngày 21/09/2018 BP.CTSV sẽ không giải quyết khiếu nại liên quan.

                                                                                    BP. CÔNG TÁC SINH VIÊN


 Tải thông báo

 

Số lần xem trang: 12066
Điều chỉnh lần cuối: 06-09-2018

Ban Công tác sinh viên - Thông tin truyền thông

Thông tin vay vốn học tập từ ngân hàng chính sách xã hội (09-09-2021)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn, giảm học phí & hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 (09-03-2021)

Thông báo về việc Sinh viên nộp phiếu nhận xét của địa phương làm cơ sở xét điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020-2021 (04-02-2021)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 chỉ áp dụng cho sinh viên dân tộc thiểu số hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo (23-10-2020)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 (23-10-2020)

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét học bổng đồng hành cùng sinh viên Phân hiệu năm học 2020 - 2021 (15-09-2020)

Thông báo về nộp thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở (giảng viên và sinh viên) năm 2020 Đợt 2 (15-09-2020)

Thông báo V/v tham gia Lễ ký kết hợp tác với các doanh nghiệp và Chương trình tập huấn “Successful Career Management” (21-07-2020)

Ủng hộ covid-19 (07-05-2020)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 chỉ áp dụng cho sinh viên dân tộc thiểu số hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo (25-02-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

   

 

   

 

Trắc nghiệm chọn ngành học phù hợp với năng lực sở trường - John Holland  

Thầy TS. Trần Đình Lý - Phó hiệu trưởng - Kiêm Giám đốc Phân hiệu Ninh Thuận.

 

  Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy & Quy trình thủ tục nhập học năm 2019

 

 

 

 

 

65 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai hai chín tám bảy

Xem trả lời của bạn !