TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÂN HIỆU NINH THUẬN

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số : ………/TB-PHNT

Ninh thuận, ngày….… tháng….… năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc tham dự  Lễ tốt nghiệp cho sinh viên đợt 1 năm 2019 tại Phân hiệu Ninh Thuận

Căn cứ Quyết định số 850/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm Tp HCM về việc công nhận tốt nghiệp.

Thực hiện Kế hoạch số …../KH - PHNT ngày …/…/2019 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên các ngành Quản lý môi trường, Nông học, Quản lý đất đai, Công nghệ thực phẩm, Nuôi trồng thủy sản tại Phân hiệu Ninh Thuận.

Phân hiệu trường Đại học Nông Lâm Tp HCM tại Ninh Thuận thông báo về việc tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên đợt 1 năm 2019 như sau:

               I.   Thành phần tham dự Lễ tốt nghiệp

-         Gồm 63 tân cử nhân, kỹ sư các ngành Quản lý môi trường, Nông học, Quản lý đất đai,Công nghệ thực phẩm, Nuôi trồng thủy sản của các lớp DH13QMNT, DH14QMNT, DH14NHNT, DH14QLNT, TC14QLNT, DH14BQNT, DH14NTNT

-         Mỗi tân kỹ sư mời 2 phụ huynh tham dự Lễ.

-         Sinh viên tham gia chương trình văn nghệ chào mừng, sinh viên tham gia đội Lễ tân.

-         Đại diện sinh viên các lớp tại Phân hiệu Ninh Thuận: Mỗi lớp 08 sinh viên. Lớp trưởng các lớp lập danh sách các bạn sinh viên lớp mình tham dự Lễ tốt nghiệp gửi về cho thầy Vũ (bộ phận CTSV), hạn chót nhận danh sách: ngày 16/5/2018.

            II.   Thời gian, địa điểm, trang phục dự Lễ tốt nghiệp

1.     Thời gian:

-         Các tân kỹ sư có mặt lúc 7 giờ 30 phút ngày 18 tháng 5 năm 2019 để nhận Lễ phục, ký nhận vào sổ bằng (liên hệ Bp Đào tạo) và ban tổ chức sắp xếp chỗ ngồi.

-         Đội văn nghệ và đội Lễ tân, có mặt lúc 8 giờ 00 phút ngày 18 tháng 5 năm 2019.

-         Sinh viên đại diện các lớp cho mặt lúc 8 giờ 00 phút ngày 18 tháng 5 năm 2019.

2.     Địa điểm: Hội trường trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận.

3.     Trang phục dự Lễ:

-         Đối với tân cử nhân, kỹ sư: Mặc Lễ phục tân khoa theo quy định.

-         Đối với quý phụ huynh: Trang trọng, lịch sự.

-         Đối với sinh viên Phân hiệu: Trang trọng, lịch sự.

        III.   Chi phí mỗi tân cử nhân, kỹ sư cần đóng:

-         Tiền thuê lễ phục, chụp ảnh: 170.000 đồng (Bao gồm chi phí thuê Lễ phục, chụp ảnh).

-         Tiền thế chân Lễ phục: 100.000 đồng (tiền thế chân Lễ phục sẽ được hoàn trả khi sinh viên trả Lễ phục).

-         Các bạn tân khoa phải đóng số tiền nêu trên cho bộ phận CTSV(Cô Mai) trước ngày 16 tháng 5 năm 2019.

Lưu ý: các bạn tân khoa phải mang chứng minh nhân dân để kiểm tra đối chiếu trước khi ký vào sổ nhận bằng (không được ký thay), sinh viên nào không ký sẽ không được nhận bằng.

Trên đây là các nội dung cần lưu ý về Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đợt 1 năm 2019 tại Phân hiệu Ninh Thuận. Yêu cầu các cá nhân có liên quan thực hiện tốt những nội dung này. 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

Nơi nhận

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

-    Niêm yết;

-    Cố vấn học tập;

-    Lưu: VT, CTSV;

 

 

 

 

 

 

 

TS. LÊ ANH TUẤN

Số lần xem trang: 12052
Điều chỉnh lần cuối:

Ban Công tác sinh viên - Thông tin truyền thông

Thông tin vay vốn học tập từ ngân hàng chính sách xã hội (09-09-2021)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn, giảm học phí & hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 (09-03-2021)

Thông báo về việc Sinh viên nộp phiếu nhận xét của địa phương làm cơ sở xét điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020-2021 (04-02-2021)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 chỉ áp dụng cho sinh viên dân tộc thiểu số hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo (23-10-2020)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 (23-10-2020)

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét học bổng đồng hành cùng sinh viên Phân hiệu năm học 2020 - 2021 (15-09-2020)

Thông báo về nộp thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở (giảng viên và sinh viên) năm 2020 Đợt 2 (15-09-2020)

Thông báo V/v tham gia Lễ ký kết hợp tác với các doanh nghiệp và Chương trình tập huấn “Successful Career Management” (21-07-2020)

Ủng hộ covid-19 (07-05-2020)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 chỉ áp dụng cho sinh viên dân tộc thiểu số hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo (25-02-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

   

 

   

 

Trắc nghiệm chọn ngành học phù hợp với năng lực sở trường - John Holland  

Thầy TS. Trần Đình Lý - Phó hiệu trưởng - Kiêm Giám đốc Phân hiệu Ninh Thuận.

 

  Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy & Quy trình thủ tục nhập học năm 2019

 

 

 

 

 

65 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy một sáu ba tám

Xem trả lời của bạn !