TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM                                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ                                                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
                                                                                                                                                     Tp.HCM, ngày 20 tháng 5 năm 2019
 
                                                                                        THÔNG BÁO
Kỳ thi kiểm tra đánh giá Chuẩn đầu ra tiếng Anh tháng 6/2019
dành cho sinh viên trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM - Phân hiệu Ninh Thuận
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh tháng 6 năm 2019 như sau:

1. Thời gian và địa điểm thi:
- Ngày thi: Chủ Nhật, ngày 15&16/6/2019 - Địa điểm thi: Phân hiệu Ninh Thuận
2. Nơi đăng ký dự thi:
-   Tại Bộ phận đào tạo của Phân hiệu
(Buổi sáng từ 7g30-10g45; buổi chiều từ 13g00 đến 15g30)
3. Thời hạn đăng ký dự thi:
-   Sinh viên đăng ký dự thi từ ngày 3 -7/6/2019
Ghi chú: Thời hạn đăng ký có thể kết thúc sớm hơn thời điểm trên nếu đủ số lượng sinh viên đăng ký dự thi
4. Điều kiện đăng ký và dự thi:
-   Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên khi đăng ký dự thi và khi vào phòng thi (Thẻ sinh viên phải đầy đủ thông tin, rõ hình ảnh, không bị tẩy xóa, còn nguyên hình dạng)
-   KHÔNG sử dụng Giấy xác nhận sinh viên do phòng Công Tác Sinh Viên cấp để
đăng ký dự thi và vào phòng thi.
-   Sinh viên nộp 01 ảnh 3x4 khi đăng ký dự thi (ảnh chụp không quá 6 tháng)
-   Không đăng ký dự thi thay cho người khác.
-   Sinh viên từ khóa 2014 trở về sau phải hoàn thành 02 học phần AV1 và AV2, hoặc
thuộc diện miễn học tiếng Anh -   Lệ phí thi: 50.000 đồng
5. Danh sách ca thi, phòng thi: Trung tâm Ngoại ngữ sẽ niêm yết danh sách ca thi và phòng thi chính thức tại website của Phân hiệu Ninh Thuận từ ngày 12/6/2019

Trân trọng thông báo.
 

 

Số lần xem trang: 12053
Điều chỉnh lần cuối:

BAN ĐÀO TẠO

Thông báo v/v điều chỉnh lịch thi học kỳ II năm học 2020-2021 (21-06-2021)

Kết quả thi Tin học đại cương, Phần 1 và phần 2 học kỳ 1 năm học 2020-2021 của sinh viên Phân hiệu Ninh Thuận (07-05-2021)

Thông báo kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng anh tháng 05 năm 2021 tại Phân hiệu (28-04-2021)

Danh sách sinh viên đăng ký học cải thiện thành công học kỳ 2 năm học 2020-2021( bổ sung ngày 31/3/2021) (31-03-2021)

Thông báo lịch thi kết thúc môn học học kỳ 1 năm học 2020-2021 (lớp DH20NTNT và lớp DH20TYNT) _ bosung (19-03-2021)

Danh sách sinh viên thi kết thúc môn Tin học đại cương và Chuẩn đầu ra tin học tháng 03 năm 2021 tại Phân hiệu Ninh Thuận (06-03-2021)

Thông báo lịch thi kết thúc môn Tin học đại cương và Chuẩn đầu ra tin học tháng 3 năm 2021 cho sinh viên Phân hiệu Ninh Thuận (05-03-2021)

Danh sách đăng ký học cải thiện thành công học kỳ 2 năm học 2020-2021 của Sinh viên Phân hiệu (01-03-2021)

Thông báo về lịch thi môn Tin học đại cương và thi Chuẩn đầu ra Tin học tháng 02 năm 2021 cho sinh viên Phân hiệu (19-01-2021)

Thông báo về việc báo cáo Tiểu luận tốt nghiệp của Khoa Chăn nuôi thú y (31-12-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

   

 

   

 

Trắc nghiệm chọn ngành học phù hợp với năng lực sở trường - John Holland  

Thầy TS. Trần Đình Lý - Phó hiệu trưởng - Kiêm Giám đốc Phân hiệu Ninh Thuận.

 

  Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy & Quy trình thủ tục nhập học năm 2019

 

 

 

 

 

65 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một tám ba sáu một

Xem trả lời của bạn !