Để triển khai các nhiệm vụ KH&CN cấp cở sở sinh viên năm 2019, Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh tại Ninh thuận thông báo đến toàn thể sinh viên phân hiệu tại Ninh thuận viết đề xuất đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2019, với các yêu cầu như sau

1. Tiêu chỉ xét duyệt

Chủ nhiệm đề tài phải là sinh viên học từ năm thứ 2 đến năm thứ 3 đối với chương trình học 04 năm và đến năm thứ 4 cho các chương trình học 5 năm, có ngành học phù hợp thuộc lĩnh vực của đề tài hoặc lĩnh vực gần với đề tài. Tại thời điểm đăng ký và tuyển chọn không là chủ nhiệm đề tài khác do nhà trường quản lý.

Giảng viên hướng dẫn, tại thời điểm đăng ký và tuyển chọn đề tài, là cán bộ cơ hữu của trường và không có đề tài trễ hạn; hoặc còn nợ kinh phí; hoặc đang hướng dẫn đề tài sinh viên của các năm trước.

Số lượng sinh viên thực hiện (từ 02-04 sinh viên/1 đề tài) và phải có giáo viên hướng dẫn thuộc chuyên ngành sinh viên nghiên cứu, học tập (mỗi đề tài chỉ có 01 giáo viên hướng dẫn, giáo viên chỉ hướng dẫn 01 nhóm sinh viên/ 01 đề tài).

2.  Kinh phí: tối đa 30 triệu đồng/đề tài sinh viên

3.   Thời gian đăng ký

Phiếu đề xuất gửi về bộ phận NCKH Phân hiệu Ninh thuận từ ngày ra thông báo đến trước ngày 15/12/2019 để tổng hợp trình hội đồng khoa học xem xét, lựa chọn.

Mọi thắc mắc liên hệ số điện thoại 02593.516.100 (Thầy Quý) hoặc email: quypv71@gmail.com

Trân trọng thông báo.

Số lần xem trang: 12057
Điều chỉnh lần cuối:

Ban Công tác sinh viên - Thông tin truyền thông

Thông tin vay vốn học tập từ ngân hàng chính sách xã hội (09-09-2021)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn, giảm học phí & hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 (09-03-2021)

Thông báo về việc Sinh viên nộp phiếu nhận xét của địa phương làm cơ sở xét điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020-2021 (04-02-2021)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 chỉ áp dụng cho sinh viên dân tộc thiểu số hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo (23-10-2020)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 (23-10-2020)

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét học bổng đồng hành cùng sinh viên Phân hiệu năm học 2020 - 2021 (15-09-2020)

Thông báo về nộp thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở (giảng viên và sinh viên) năm 2020 Đợt 2 (15-09-2020)

Thông báo V/v tham gia Lễ ký kết hợp tác với các doanh nghiệp và Chương trình tập huấn “Successful Career Management” (21-07-2020)

Ủng hộ covid-19 (07-05-2020)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 chỉ áp dụng cho sinh viên dân tộc thiểu số hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo (25-02-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

   

 

   

 

Trắc nghiệm chọn ngành học phù hợp với năng lực sở trường - John Holland  

Thầy TS. Trần Đình Lý - Phó hiệu trưởng - Kiêm Giám đốc Phân hiệu Ninh Thuận.

 

  Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy & Quy trình thủ tục nhập học năm 2019

 

 

 

 

 

65 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám tám không hai chín

Xem trả lời của bạn !