THÔNG BÁO TUYỂN SINH NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐỢT 2 

Đại học hệ chính quy năm 2016 Phân hiệu Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận

 Thời gian từ ngày 11/9 đến ngày 21/9/2016 (ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN TẠI ĐÂY)

1.      Chỉ tiêu tuyển sinh: 

STT

Tên ngành

Mã trường

Mã ngành

Khối xét tuyển

Chỉ tiêu

Điểm xét tuyển

1

Quản trị kinh doanh

NLN

D340101

A; A1; D1

35

15

2

Công nghệ thực phẩm

D540101

A; A1; B

35

15

3

Nông học

D620109

A; A1; B

30

15

4

Nuôi trồng thủy sản

D620301

A; A1; B

35

15

5

Quản lý tài nguyên và môi trường

D850101

A; A1; B

35

15

6

Quản lý đất đai

D850103

A; A1

35

15

 
           Ghi chú:  Phân hiệu tổ chức xét tuyển kết quả của thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016 (do các trường Đại học chủ trì) theo tổ hợp các môn thi.

           2. Điều kiện đăng ký dự tuyển: <<Xem thêm chi tiết>>

Phân Hiệu Đại Học Nông Lâm tại Ninh Thuận
Địa chỉ: Số 8 đường Yên Ninh, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại:0682.472252 (BP.Đào tạo)- 0683.500579 (BP.Tổ chức - Hành chính)
Email: phnt@hcmuaf.edu.vn - pvhien@hcmuaf.edu.vn