Thân chào các sinh viên,

Căn cứ vào nội dung kết luận cuộc họp xét điểm chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ B1 của Hội đồng diễn ra ngày 17/11/2014.

Hội đồng đã quyết định điểm đạt chuẩn đầu ra ngày 26/10/2014 là 40 câu.

Xem nội dung và danh sách được công nhận trong  Quyết định  CHUAN DAU RA NGOAI NGU KHONG CHUYEN 3127QD-DHNL ngay 02/12/2014

 

Số lần xem trang : :3627
Nhập ngày : 04-12-2014
Điều chỉnh lần cuối :04-12-2014

Kết quả học tập

Kết quả học tập lớp DH16NHNT(15-03-2017)

Kết quả học tập lớp DH16TYNT(15-03-2017)

Kết quả kỳ thi chuẩn đầu ra tiếng anh tại phân hiệu ninh thuận ngày 26/2/2017(10-03-2017)

Điểm thi bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân các lớp(17-02-2017)

Kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2015-2016 lớp DH12DLNT(13-09-2016)

Kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng-An ninh 2016 của tất cả các lớp khóa 2015(13-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH15TYNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH15QTNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH15QMNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH15QLNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH15NTNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH15NHNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH15BQNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH14TYNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH14QTNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH14QMNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH14QLNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH14NTNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH14NHNT(09-09-2016)

Kết quả học tập lớp DH14BQNT(09-09-2016)

Điểm học tập của sinh viên học tại Phân hiệu Ninh Thuận (27-09-2015)

Kết quả học tập lớp TC14QLNT(25-08-2015)

Kết quả học tập lớp DH13QMNT (15-08-2015)

Kết quả học tập lớp DH13KENT(15-08-2015)

Kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2014-2015 lớp DH14QLNT(15-08-2015)

Kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2014-2015 lớp DH14NTNT(15-08-2015)

Kết quả học tập năm học 2014-2015 lớp DH14NHNT(15-08-2015)

Kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2015-2016 lớp DH14BQNT(15-08-2015)

Kết quả học tập của lớp DH13KENT(15-08-2015)

kết quả học tập môn Các nguyên lý CB của CN Mác Lênin(20-05-2015)

Kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng-An ninh lớp DH14NTNT(20-05-2015)

Kết quả học tập năm học 2014-2015 lớp DH14BQNT(14-05-2015)

Điểm môn học HK 1 năm học 2014-2015 lớp DH14NTNT(14-05-2015)

Điểm môn học HK 1 năm học 2014-2015 lớp DH14QLNT(14-05-2015)

Điểm môn học Xác suất thống kê lớp DH12DLNT(05-03-2015)

Điểm môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh lớp DH12DLNT(05-03-2015)

Điểm môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh lớp DH11DLNT(05-03-2015)

Điểm môn học Nguyên lý kế toán lớp DH13KENT(08-11-2014)

Điểm môn học Địa lý kinh tế lớp DH11QLNT(10-09-2014)

Điểm môn học Địa lý kinh tế lớp DH10QLNT(10-09-2014)

Điểm môn học Văn hóa các dân tộc ở Việt Nam lớp DH11DLNT(10-09-2014)

Điểm môn học Văn hóa các dân tộc ở Việt Nam lớp DH12QMNT(10-09-2014)

Điểm môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh lớp DH10QLNT(06-08-2014)

Điểm môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh lớp DH11QLNT(06-08-2014)

Điểm môn học Pháp luật đại cương lớp DH12QMNT(06-08-2014)

Điểm môn học Xác suất thống kê lớp DH13KENT(06-08-2014)

Điểm môn học Pháp luật đại cương lớp DH13KENT(06-08-2014)

Điểm môn học Giáo dục thể chất 2 lớp DH13KENT(06-08-2014)

Điểm môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh lớp DH11DLNT(06-08-2014)

Kết quả học tập năm học 2013-2014 lớp DH13QMNT(04-08-2014)

Kết quả học tập kỳ 1 - Năm học 2011-2012 - Lớp Quản lý Môi trường & DLST - Khoá 2011(08-03-2012)

Kết quả học tập kỳ 1 - Năm học 2011-2012 - Lớp Quản lý đất đai - Khoá 2011(08-03-2012)

Kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2010-2011 - Lớp Quản lý đất đai 2010(28-09-2011)

Trang liên kết

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn năm không một ba