Xem lịch thi tại đây

Số lần xem trang : :4207
Nhập ngày : 18-05-2015
Điều chỉnh lần cuối :03-06-2015

Lịch thi học kỳ

Lịch thi học kỳ 2 năm 2018-2019(26-04-2019)

Danh sách phòng thi chuẩn đầu ra tin học tháng 1 năm 2019(09-01-2019)

Danh sách phòng thi tin học đại cương học kỳ 1 năm 2018-2019(09-01-2019)

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI HKI 2018 - 2019(26-12-2018)

LỊCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018 - 2019 (CÓ THAY ĐỔI)(12-12-2018)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI LỊCH THI MÔN HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG(12-12-2018)

LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019(30-11-2018)

LỊCH THI HỌC KỲ III NĂM HỌC 2017-2018(10-08-2018)

thông báo điều chỉnh lịch thi môn Bệnh truyền lây giữa động vật và người lớp DH14TYNT(03-07-2018)

Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi một số môn học kỳ 2 năm học 2017 - 2018(05-06-2018)

LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018(17-05-2018)

Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi một số môn học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 (buổi sáng ngày 19/01/2018)(16-01-2018)

Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi một số môn học kỳ 1 năm học 2017 - 2018(06-01-2018)

LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018(21-12-2017)

Lịch thi học kỳ 3 năm học 2016 -2017(07-08-2017)

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2016 -2017(19-05-2017)

Danh sách sinh viên thi lại học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 - Lớp TC14QLNT(07-01-2017)

LỊCH THI LẠI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016 CỦA LỚP TC14QLNT(03-01-2017)

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017 (CÓ ĐIỀU CHỈNH)(03-01-2017)

LỊCH THI HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2015-2016(22-08-2016)

Trang liên kết

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một năm ba sáu

Xem trả lời của bạn !