Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận thông báo đến toàn thể sinh viên đang học tại Phân hiệu về việc nộp hồ sơ xét miễ giảm học phí học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 như sau: 

1. Thời gian nhận hồ sơ xét Miễn giảm học phí 

            Sinh viên chưa làm hồ sơ xét Miễn giảm học phí cần thực hiện các thủ tục như sau: 

+ Từ ngày 01/03/2016 đến 15/03/2016: Bộ phận Đào tạo nhận hồ sơ xét Miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016.  

+ Sau ngày 15/03/2016: Phân hiệu sẽ phối hợp với Phòng Công tác sinh viên – Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh thực hiện xét miễn giảm học phí và công bố quyết định Miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016. 

  2. Yêu cầu về hồ sơ xét miễn, giảm học phí    

* Sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí nộp một bộ hồ sơ gồm:  

−   Đơn xin miễn, giảm học phí; (Tải mẫu tại đây)     

−   Bản sao giấy khai sinh;     

−   Sổ hộ nghèo, cận nghèo năm 2016 (Đối với sinh viên là dân tộc thiểu số);  

−  Giấy chứng nhận do phòng Lao động – Thương binh & xã hội cấp huyện cấp chứng nhận diện chính sách (con thương binh, con bệnh binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con người có công cách mạng, con người nhiễm chất độc hóa học…)

-   Sinh viên nộp bản sao có công chứng giấy tờ nói trên (thời gian công chứng chưa quá một năm tính đến ngày nộp hồ sơ), kèm bản chính để đối chiếu.     

3. Danh sách tạm thời được miễn giảm học phí và đối chiếu hồ sơ (Xem danh sách được miễn giảm học phí tạm thời tại đây)    

- Nhà trường thông báo danh sách sinh viên tạm thời được Miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016 (Danh sách tạm thời dựa trên quyết định Miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016). Sinh viên không có tên trong danh sách tạm thời vui lòng liên hệ Bộ phận Đào tạo để kiểm tra trước ngày 15/3/2016. (Sau thời gian trên Bộ phận Đào tạo sẽ không giải quyết khiếu nại liên quan đến Miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016).  

- Sinh viên thuộc đối tượng Miễn giảm học phí là người dân tộc thiểu số hộ nghèo, hộ cận nghèo liên hệ trực tiếp Bộ phận Đào tạo để đối nộp sổ hộ nghèo, cận nghèo 2016. (Sinh viên không nộp sổ hộ nghèo, cận nghèo năm 2016 sẽ không có tên trong quyết định Niễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016) 

 

Số lần xem trang : :807
Nhập ngày : 02-03-2016
Điều chỉnh lần cuối :02-03-2016

Chế độ chính sách

Quyết định miễn học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018(17-10-2017)

Quyết định hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2017-2018(17-10-2017)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2017 - 2018(23-08-2017)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2017 - 2018(23-08-2017)

Quyết định miễn học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017(23-03-2017)

Quyết định hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2016-2017(23-03-2017)

Thông báo nộp hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2016 - 2017(16-09-2016)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2016 - 2017(20-08-2016)

Quyết định hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2015-2016(13-04-2016)

Quyết định miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016(13-04-2016)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 (01-03-2016)

Thông báo về việc Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo(13-10-2015)

Quyết đinh miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2014-2015(15-04-2015)

Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH (về việc miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập)(01-10-2014)

Trang liên kết

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín năm chín sáu bảy