Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận thông báo đến toàn thể sinh viên đang học tại Phân hiệu về việc nộp hồ sơ xét miễ giảm học phí học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 như sau: 

1. Thời gian nhận hồ sơ xét Miễn giảm học phí 

            Sinh viên chưa làm hồ sơ xét Miễn giảm học phí cần thực hiện các thủ tục như sau: 

+ Từ ngày 01/03/2016 đến 15/03/2016: Bộ phận Đào tạo nhận hồ sơ xét Miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016.  

+ Sau ngày 15/03/2016: Phân hiệu sẽ phối hợp với Phòng Công tác sinh viên – Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh thực hiện xét miễn giảm học phí và công bố quyết định Miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016. 

  2. Yêu cầu về hồ sơ xét miễn, giảm học phí    

* Sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí nộp một bộ hồ sơ gồm:  

−   Đơn xin miễn, giảm học phí; (Tải mẫu tại đây)     

−   Bản sao giấy khai sinh;     

−   Sổ hộ nghèo, cận nghèo năm 2016 (Đối với sinh viên là dân tộc thiểu số);  

−  Giấy chứng nhận do phòng Lao động – Thương binh & xã hội cấp huyện cấp chứng nhận diện chính sách (con thương binh, con bệnh binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con người có công cách mạng, con người nhiễm chất độc hóa học…)

-   Sinh viên nộp bản sao có công chứng giấy tờ nói trên (thời gian công chứng chưa quá một năm tính đến ngày nộp hồ sơ), kèm bản chính để đối chiếu.     

3. Danh sách tạm thời được miễn giảm học phí và đối chiếu hồ sơ (Xem danh sách được miễn giảm học phí tạm thời tại đây)    

- Nhà trường thông báo danh sách sinh viên tạm thời được Miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016 (Danh sách tạm thời dựa trên quyết định Miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016). Sinh viên không có tên trong danh sách tạm thời vui lòng liên hệ Bộ phận Đào tạo để kiểm tra trước ngày 15/3/2016. (Sau thời gian trên Bộ phận Đào tạo sẽ không giải quyết khiếu nại liên quan đến Miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016).  

- Sinh viên thuộc đối tượng Miễn giảm học phí là người dân tộc thiểu số hộ nghèo, hộ cận nghèo liên hệ trực tiếp Bộ phận Đào tạo để đối nộp sổ hộ nghèo, cận nghèo 2016. (Sinh viên không nộp sổ hộ nghèo, cận nghèo năm 2016 sẽ không có tên trong quyết định Niễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016) 

 

Số lần xem trang : :926
Nhập ngày : 02-03-2016
Điều chỉnh lần cuối :30-10-2017

Công tác sinh viên

Điều chỉnh danh sách xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(07-12-2017)

Thông báo về việc Tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2017 tại Phân hiệu Ninh Thuận(22-11-2017)

Thông báo về việc Tham gia hội thảo “Nông nghiệp công nghệ cao: Tiềm năng và giải pháp ” (30-10-2017)

Thông báo danh sách tạm thời xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2016-2017(21-09-2017)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2017 - 2018(23-08-2017)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2017 - 2018(23-08-2017)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(13-02-2017)

Thông báo Về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(13-02-2017)

Thông báo về việc chấn chỉnh nề nếp thực hiện nội quy, quy định của sinh viên (12-12-2016)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017(07-12-2016)

Thông báo nộp hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2016 - 2017(16-09-2016)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2016 - 2017(20-08-2016)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 (01-03-2016)

Thông báo (V/v chấn chỉnh việc thực hiện nội quy Ký túc xá)(07-12-2015)

Thông báo về việc Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo(13-10-2015)

Thông báo về việc nôp hồ sơ xét miễm giảm học phí học kỳ I năm học 2015-2016 (10-09-2015)

Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH (về việc miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập)(01-10-2014)

Thông báo miễn giảm học phí năm học 2013-2014(04-10-2013)

Trang liên kết

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai bốn không tám hai