Tải Thời khóa biểu lớp DH15NHNT- HOCKY-1

Số lần xem trang : :671
Nhập ngày : 09-09-2016
Điều chỉnh lần cuối :09-09-2016

Thời khóa biểu các lớp

Thời khóa biểu học tập - Tuần 26 (Từ ngày 26/6/2017 đến 02/7/2017)(24-06-2017)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 22 (Từ ngày 29/5/2017 đến 04/6/2017)(26-05-2017)

Thời khóa biểu học tập - Tuần 21 (Từ ngày 22/5/2017 đến 28/5/2017)(19-05-2017)

Thời khóa biểu học tập của sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận - Tuần 20 (Từ ngày 15/5/2017 đến 21/5/2017)(12-05-2017)

Thời khóa biểu học tập của sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận - Tuần 19 (Từ ngày 08/5/2017 đến 14/5/2017)(05-05-2017)

Thời khóa biểu học tập của sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận - Tuần 18 (Từ ngày 01/5/2017 đến 07/5/2017)(01-05-2017)

Kế hoạch học tập cho sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận - Tuần 17 (Từ ngày 24/4/2017 đến 30/4/2017)(22-04-2017)

Kế hoạch học tập cho sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận - Tuần 16 (Từ ngày 17/4/2017 đến 23/4/2017)(14-04-2017)

Kế hoạch học tập cho sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận - Tuần 15 (Từ ngày 10/4/2017 đến 16/4/2017)(08-04-2017)

Kế hoạch học tập cho sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận - Tuần 14 (Từ ngày 03/4/2017 đến 09/4/2017)(31-03-2017)

Kế hoạch học tập cho sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận - Tuần 13 (Từ ngày 27/3/2017 đến 02/4/2017)(24-03-2017)

Kế hoạch học tập cho sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận - Tuần 12 (Từ ngày 20/3/2017 đến 26/3/2017)(17-03-2017)

Kế hoạch học tập cho sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận - Tuần 11 (Từ ngày 13/3/2017 đến 19/3/2017)(10-03-2017)

Kế hoạch học tập cho sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận - Tuần 10 (Từ ngày 06/3/2017 đến 12/3/2017)(02-03-2017)

Kế hoạch học tập cho sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận - Tuần 09 (Từ ngày 27/02/2017 đến 05/3/2017)(25-02-2017)

Kế hoạch học tập cho sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận - Tuần 08 (Từ ngày 20/02/2017 đến 26/02/2017)(17-02-2017)

Danh sách xếp lớp học cải thiện Học kì II năm học 2016-2017 (có điều chỉnh)(14-02-2017)

Kế hoạch học tập cho sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận - Tuần 07 (Từ ngày 13/02/2017 đến 19/02/2017) (10-02-2017)

Kế hoạch học tập cho sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận - Tuần 06 (Từ ngày 06/02/2017 đến 12/02/2017) (25-01-2017)

Kế hoạch học tập cho sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận - Tuần 52 (Từ ngày 26/12/2016 đến 01/01/2017)(20-12-2016)

Kế hoạch học tập cho sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận - Tuần 50 (Từ ngày 12/12/2016 đến 18/12/2016)(09-12-2016)

Kế hoạch học tập cho sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận - Tuần 49 (Từ ngày 05/12/2016 đến 11/12/2016)(04-12-2016)

Kế hoạch học tập cho sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận - Tuần 48 (Từ ngày 28/11/2016 đến 4/12/2016)(26-11-2016)

Kế hoạch học tập cho sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận - Tuần 47 (Từ ngày 21/11/2016 đến 27/11/2016)(20-11-2016)

Kế hoạch học tập cho sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận - Tuần 46 (Từ ngày 14/11/2016 đến 20/11/2016)(13-11-2016)

Kế hoạch học tập cho sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận - Tuần 45 (Từ ngày 07/11/2016 đến 13/11/2016)(04-11-2016)

Kế hoạch học tập cho sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận - Tuần 44 (Từ ngày 31/10/2016 đến 6/11/2016)(30-10-2016)

Kế hoạch học tập cho sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận - Tuần 43 (Từ ngày 24/10/2016 đến 30/10/2016)(22-10-2016)

Kế hoạch học tập cho sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận - Tuần 42 (Từ ngày 17/10/2016 đến 23/10/2016)(16-10-2016)

Kế hoạch học tập cho sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận - Tuần 41 (Từ ngày 10/10/2016 đến 16/10/2016)(07-10-2016)

Kế hoạch học tập cho sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận - Tuần 40 (Từ ngày 03/10/2016 đến 09/10/2016)(02-10-2016)

Kế hoạch học tập cho sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận - Tuần 39 (Từ ngày 26/9/2016 đến 02/10/2016)(25-09-2016)

LỊCH HỌC TẬP "TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV" NĂM HỌC 2016 - 2017 CHO VIÊN KHÓA 2013,2014,2015,2016(15-09-2016)

Kế hoạch học tập cho sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận - Tuần 38 (Từ ngày 19/9/2016 đến 25/9/2016)(15-09-2016)

Kế hoạch giảng dạy lớp quản lý đất đai & BĐS học kỳ 1 năm 2016-2017(14-09-2016)

Kế hoạch giảng dạy lớp TC14QLNT học kỳ 1 năm 2016 - 2017(14-09-2016)

Kế hoạch học tập cho sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận - Tuần 37 (Từ ngày 12/9/2016 đến 18/9/2016)(09-09-2016)

Thời khóa biểu lớp DH14NHNT(09-09-2016)

Lịch khai giảng DH15TYNT - BSTY tại phân hiệu ninh thuận khóa 2015(09-09-2016)

Kế hoạch khai giảng dạy học kỳ 1 năm học 2016-2017 (năm hai)lớp công nghệ thực phẩm 2015 (DH15BQNT)(09-09-2016)

Lịch khai giảng DH14TYNT - BSTY tại phân hiệu ninh thuận khóa 2014(09-09-2016)

Kế hoạch khai giảng dạy học kỳ 1 năm học 2016-2017 (năm ba) lớp công nghệ thực phẩm 2014 (DH14BQNT)(09-09-2016)

Kế hoạch học tập cho sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận - Tuần 36 (Từ ngày 05/9/2016 đến 10/9/2016)(06-09-2016)

Kế hoạch học tập cho sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận - Tuần 22 (Từ ngày 30/5/2016 đên 05/6/2016(27-05-2016)

Kế hoạch học tập cho sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận - Tuần 21 (Từ ngày 23/5/2016 đên 29/5/2016(21-05-2016)

Kế hoạch học tập cho sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận - Tuần 20 (Từ ngày 16/5/2016 đên 22/5/2016)(13-05-2016)

Kế hoạch học tập cho sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận - Tuần 19 (Từ ngày 09/5/2016 đên 15/5/2016)(07-05-2016)

Kế hoạch học tập cho sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận - Tuần 18 (Từ ngày 02/5/2016 đên 08/5/2016)(29-04-2016)

Kế hoạch học tập cho sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận - Tuần 17 (Từ ngày 25/4/2016 đên 01/5/2016)(24-04-2016)

(17-04-2016)

(10-04-2016)

(03-04-2016)

(26-03-2016)

(19-03-2016)

(13-03-2016)

(05-03-2016)

(28-02-2016)

(18-02-2016)

Kế hoạch học tập cho sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận Tuần 01(03-01-2016)

Kế hoạch học tập cho sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận Tuần 53(26-12-2015)

Kế hoạch học tập cho sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận Tuần 52(19-12-2015)

Kế hoạch học tập cho sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận Tuần 51(10-12-2015)

Kế hoạch học tập cho sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận Tuần 50(05-12-2015)

Kế hoạch học tập cho sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận (Áp dụng từ ngày 30/11/2015 đến ngày 06/12/2015)(29-11-2015)

Kế hoạch học tập cho sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận Tuần 48 (Áp dụng từ ngày 23/11/2015 đến ngày 29/11/2015)(20-11-2015)

Kế hoạch học tập cho sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận (Áp dụng từ ngày 16/11/2015 đến ngày 22/11/2015)(20-09-2015)

Kế hoạch học tập khóa 2013 và 2014 (Thực hiện từ ngày 14/9/2015)(12-09-2015)

Kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2015-2016 của lớp DH14TYNT(01-09-2015)

Kết quả đăng ký môn học và thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2015-2016(26-08-2015)

Kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2015-2016 của lớp DH13KENT và DH14QTNT(07-08-2015)

Kế hoạch học tập dành cho sinh viên đăng ký học học kỳ 3 năm học 2014-2015(18-06-2015)

Biểu đồ học tập năm học 2014 - 2015(01-10-2014)

Thời khóa biểu lớp DH13KENT(01-10-2014)

Thời khóa biểu các lớp khoa Môi trường và Tài nguyên(01-10-2014)

TKB kỳ 2 lớp Quản lý đất đai 2010&2011 năm học 2013-2014(12-05-2014)

Thời khoá biểu học kỳ 2,lớp Kế toán 2013, năm học 2013-2014(13-03-2014)

Thời khoá biểu học kỳ 2, lớp Quản lý TNMT_2013, năm học 2013-2014(13-03-2014)

Thời khoá biểu học kỳ 2, năm học 2013-2014, lớp QLTNMT&DLST_2011(12-03-2014)

Thời khoá biểu học kỳ 1, Năm học 2013-2014 - Lớp QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 2012(01-10-2013)

Thời khoá biểu học kỳ 1, Năm học 2013-2014 - Lớp KẾ TOÁN 2013(01-10-2013)

Thời khoá biểu học kỳ 1, Năm học 2013-2014 - Lớp QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 2013(01-10-2013)

Thời khóa biểu học kỳ 1 - Năm học 2013-2014 - Lớp QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 2010&2011(26-09-2013)

Chúc mừng năm học mới 2013-2014(25-09-2012)

Trang liên kết

 

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu sáu ba năm chín