Tải phiếu đăng ký tại đây (pdf)

Số lần xem trang : :4281
Nhập ngày : 04-11-2016
Điều chỉnh lần cuối :05-06-2017

CÁC BIỂU MẪU CHO SINH VIÊN

Đơn xét học bổng đồng hành(12-09-2018)

Mẫu đơn xin miễn, giảm học phí mới(13-02-2017)

Đơn đăng ký dự thi chuẩn đầu ra tiếng anh dành cho học viên sau đại học(04-10-2016)

Phiếu khai thông tin cấp bằng tốt nghiệp(24-09-2016)

Đơn khiếu nại(24-09-2016)

Đơn đề nghị vào học lại(24-09-2016)

Đơn đề nghị thôi học(24-09-2016)

Đơn đề nghị tạm dừng tiến độ học tập(24-09-2016)

Đơn đề nghị rút bớt học phần đã đăng ký(24-09-2016)

Đơn đề nghị miễn học phần(24-09-2016)

Đơn đề nghị không tính điểm môn đã học(24-09-2016)

Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập(24-09-2016)

Đơn đề nghị đính chính thông tin cá nhân(24-09-2016)

Đơn đề nghị điều chỉnh hộ tịch trong văn bằng tốt nghiệp(24-09-2016)

Đơn đề nghị đăng ký môn học bổ sung(24-09-2016)

Đơn đề nghị chuyển trường(24-09-2016)

Đơn đề nghị chuyển ngành/chuyên ngành(24-09-2016)

Đơn đề nghị chuyển hệ đào tạo(24-09-2016)

Đơn đề nghị chuyển địa điểm học(24-09-2016)

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời(24-09-2016)

Trang liên kết

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu hai tám sáu một

Xem trả lời của bạn !