Nhằm tạo điều kiện cho một số sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tại Ninh Thuận thông báo gia hạn thêm thời gian thu học phí học kỳ 1 năm học 2016-2017 đến ngày 25/12/2016. Sau thời hạn trên, sinh viên nào chưa hoàn thành việc đóng học phí sẽ không có tên trong danh sách thi học kỳ, chấm điểm, và hạ điểm rèn luyện.

Đề nghị tất cả sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này để không ảnh hưởng đến kết quả học tập. Sau thời hạn trên, Bộ phận KH – TC sẽ khóa sổ và không giải quyết mọi khiếu nại.

BỘ PHẬN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 

Số lần xem trang : :384
Nhập ngày : 13-12-2016
Điều chỉnh lần cuối :18-05-2017

Bộ phận kế hoạch tài chính

Thông báo về việc gia hạn nộp học phí năm học 2016-2017(09-06-2017)

Thời gian thu tiền đăng ký học lại học kỳ 2 năm học 2016-2017(27-04-2017)

Thông báo mức thu học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017. Hệ vừa học vừa làm(31-03-2017)

Thông báo mức thu học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017. Hệ chính quy(31-03-2017)

Thông báo mức thu học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017. Hệ chính quy khóa 2016(31-03-2017)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA BIÊN LAI NỘP HỌC PHÍ ĐỐI VỚI SINH VIÊN NỘP HỌC PHÍ TRỄ(07-01-2017)

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN HỌC PHÍ QUA NGÂN HÀNG(25-11-2016)

Thời gian thu tiền đăng ký học lại HK 1 năm học 2016-2017(24-11-2016)

Mức thu học phí học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 hệ chính quy tại phân hiệu(23-11-2016)

Thông báo mức thu học phí HK1 năm 2016-2017 Hệ VLVH tại phân hiệu(24-10-2016)

Thông báo mức thu học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016 đối với Hệ vừa làm vừa học(26-04-2016)

Thông báo về việc đóng học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016(19-04-2016)

Thông báo mức thu học phí HK 2 năm học 2015-2016 - Hệ chính quy(13-04-2016)

Thông báo về việc điều chỉnh mức thu học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 - Hệ chính quy(13-04-2016)

Thông báo mức thu học phí HK 2 năm học 2015-2016(04-02-2016)

Thông báo mức thu học phí (tạm thu) học kỳ I năm học 2015-2016(29-10-2015)

Thông báo (Về việc gia hạn nộp học phí năm học 2014-2015)(03-06-2015)

Thông báo Mức thu học phí học kỳ 2 năm học 2014-2015 hệ chính quy tại Phân hiệu Ninh Thuận(30-03-2015)

Thông báo đóng học phí học kỳ 2 năm học 2014-2015 lớp Cao học khóa 2014.(23-03-2015)

Mức thu học phí năm học 2014 - 2015 đối với hệ liên thông tại Phân hiệu Ninh Thuận(12-01-2015)

Trang liên kết

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm một ba không