Trung tâm Ngoại ngữ trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh tháng 2 năm 2017 như sau:

 1. Thời gian và địa điểm thi

-          Ngày thi: Chủ Nhật 26/2/2017 

-          Địa điểm thi: Trung tâm Ngoại ngữ và 2 Phân hiệu

 2. Nơi đăng ký dự thi: 

-          Tại Đại học Nông Lâm TP.HCM: Phòng Ghi danh - Trung tâm Ngoại ngữ

-          Tại các Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP.HCM: Bộ phận Đào tạo của Phân hiệu

 3. Thời hạn đăng ký dự thi:

-          Sinh viên đăng ký dự thi từ ngày 13/2/2017 đến 17/2/2017

Ghi chú: Thời hạn đăng ký có thể kết thúc sớm hơn thời điểm trên nếu đủ số lượng sinh viên đăng ký dự thi

 4. Điều kiện đăng ký và dự thi:

-          Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên khi đăng ký dự thi và khi vào phòng thi.

-          KHÔNG sử dụng Giấy xác nhận sinh viên do phòng Công Tác Sinh Viên cấp để đăng ký dự thi và vào phòng thi.

-          Sinh viên nộp 02 ảnh 3x4 khi đăng ký dự thi (ảnh chụp không quá 6 tháng)

-          Không đăng ký dự thi thay cho người khác.

-          Sinh viên từ khóa 2014, 2015, 2016 phải hoàn thành 02 học phần AV1 và AV2, hoặc thuộc diện miễn học tiếng Anh

-          Sinh viên đã thi đạt không được đăng ký thi lại.

-          Lệ phí thi: 50.000 đồng.

 5. Dạng thức đề thi mới:

Theo thông báo ngày 04/04/2016 của Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, sinh viên tham khảo dạng thức đề thi mới, áp dụng từ tháng 05/2016, tại địa chỉ:

http://kdcl.hcmuaf.edu.vn/kdcl-24085-1/vn/thong-bao-thay-doi-hinh-thuc-de-thi-chuan-daura-tieng-anh-trinh-do-b1.html

 6. Danh sách ca thi, phòng thi: Trung tâm Ngoại ngữ sẽ niêm yết danh sách ca thi và phòng thi chính thức tại website của Trung tâm Ngoại ngữ từ ngày 21/2/201

Tải thông báo tại đây

 

Số lần xem trang : :1239
Nhập ngày : 06-02-2017
Điều chỉnh lần cuối :06-02-2017

ĐÀO TẠO

Thông báo đăng ký học cải thiện học kỳ 1 năm 2019-2020(11-06-2019)

Thông báo thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh tháng 06 năm 2019 tại Phân hiệu Ninh Thuận(04-06-2019)

Thông báo kết quả thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh tháng 04 năm 2019 của sinh viên Phân hiệu(16-05-2019)

Thông báo lịch thi chuẩn tiếng anh đầu ra tháng 04 năm 2019(16-04-2019)

Thông báo thi chuẩn đầu ra tiếng anh tháng 04 năm 2019 tại Phân hiệu Ninh Thuận(15-03-2019)

Thông báo đăng ký thành công học cải thiện học kỳ 2 năm học 2018-2019(07-03-2019)

Thông báo đăng ký học cải thiện học kỳ 2 năm học 2018-2019(24-01-2019)

LỊCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018 - 2019(05-12-2018)

Thông báo về việc hoãn tổ chức thi chuẩn tiếng Anh đầu ra đợt tháng 12/2018 tại Phân hiệu Ninh Thuận(30-11-2018)

Thông báo kỳ thi kiểm tra đánh giá Chuẩn đầu ra tiếng Anh tháng 12/2018 tại Phân hiệu Ninh thuận(14-11-2018)

Kết quả thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt tháng 10 năm 2018(10-11-2018)

Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp lớp DH15QTNT và danh sách phân công Giáo viên hướng dẫn(02-11-2018)

Thông báo danh sách phòng thi xếp lớp tiếng Anh đối với sinh viên khóa 2018 ca thi 6 giở 45 phút ngày 21 tháng 10 năm 2018(16-10-2018)

Thông báo lịch thi chuẩn đầu ra tiếng Anh ngày 21 tháng 10 năm 2018(16-10-2018)

Thông báo về việc tổ chức báo cáo khóa luận cho sinh viên lớp DH14QLNT và TC14QLNT(16-10-2018)

Thông báo kỳ thi kiểm tra đánh giá Chuẩn đầu ra tiếng Anh tháng 10/2018 tại Phân hiệu Ninh thuận(03-10-2018)

Thông báo kết quả đăng ký học cải thiện học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 (cập nhật đến ngày 15/10/2018)(20-09-2018)

Thông báo kết quả đăng ký học cải thiện học kỳ 3 năm học 2017 - 2018(12-07-2018)

Thông báo kỳ thi kiểm tra đánh giá Chuẩn đầu ra tiếng Anh tháng 8/2018 tại Phân hiệu Ninh thuận(25-06-2018)

Thông báo về việc hoãn tổ chức thi chuẩn tiếng Anh đầu ra đợt tháng 6/2018 tại Phân hiệu Ninh Thuận(05-06-2018)

Trang liên kết

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai bảy không không hai

Xem trả lời của bạn !