Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Thực hiện theo thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Nhà trường thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2017 – 2018.  Mức hỗ trợ chi phí học tập được hưởng bằng 60% mức lương cơ sở. Thời gian xét trợ cấp 10 tháng/ sinh viên/năm. Số năm được hưởng trợ cấp được tính là thời gian đào tạo chính thức tại trường.

1. Đối tượng được xét hỗ trợ chi phí học tập

-  Sinh viên diện dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

-  Sinh viên đã được xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 (2017 - 2018) vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng công tác sinh viên để đối chiếu hồ sơ hộ nghèo, cận nghèo năm 2017.

-  Sinh viên không đối chiếu hồ sơ sẽ xóa tên trong quyết định hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2017 - 2018.

2. Nhận bổ sung hồ sơ xét hỗ trợ học phí học tập

-  Đơn xin hỗ trợ chi phí học tập (file đính kèm)

- Bản sao giấy khai sinh;

- Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo do Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (bản sao có công chứng);

- Sinh viên nộp bản sao có công chứng giấy tờ nói trên (thời gian công chứng chưa quá một năm tính đến ngày nộp hồ sơ), kèm bản chính để đối chiếu.

3. Thời gian nhận hồ sơ

- Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/9/2017

- Hồ sơ nộp tại Bộ phận Đào tạo – Công tác sinh viên Phân hiệu Ninh Thuận

Trân trọng thông báo

---------------------------

Danh sách hỗ trợ chi phí học tập thông tư 35 học kỳ 1 năm học 2017-2018 Phân hiệu Đại học Nông Lâm tại Ninh Thuận

STT

Họ Tên

Số tiền

Mssv

Lớp

Đối tượng

1

Pinăng Thị Phúc

3.630.000 đ

13149980

DH13QMNT

DTTS&HN

2

Thiên Thái Học

3.630.000 đ

13149816

DH13QMNT

DTTS&HN

3

Đàng Đức Hoàng Hảo

3.630.000 đ

13149805

DH13QMNT

DTTS&HN

4

KaDá Thuynh

3.630.000 đ

13149986

DH13QMNT

DTTS&HN

5

Chamaléa Húy

3.630.000 đ

13149984

DH13QMNT

DTTS&HN

6

Thiên Sanh Du

3.630.000 đ

14116502

DH14NTNT

DTTS&HN

7

Quảng Đại Thu

3.630.000 đ

14113462

DH14NHNT

DTTS&HN

8

Đàng Thị Kim Oanh

3.630.000 đ

14124578

DH14QLNT

DTTS&HN

9

Đàng Thị Công Nhận

3.630.000 đ

14149256

DH14QMNT

DTTS&HN

10

Nông Văn Khánh

3.630.000 đ

15112274

DH15TYNT

DTTS&HN

11

Châu Sắc Ly

3.630.000 đ

15112278

DH15TYNT

DTTS&HN

12

Pinăng Loang

3.630.000 đ

13149985

DH13QMNT

DTTS&HN

13

Đàng Nhã Anh Thư

3.630.000 đ

14122487

DH14QTNT

DTTS&HN

14

Hán Văn Sĩ

3.630.000 đ

14116488

DH14NTNT

DTTS&HN

15

Thập lượng Quý Anh

3.630.000 đ

15116221

DH15NTNT

DTTS&HN

16

Huỳnh Nhật Minh

3.630.000 đ

15116210

DH15NTNT

DTTS&HN

17

Trượng Văn Thanh

3.630.000 đ

16116009

DH16NTNT

DTTS&HN

18

Thành Trọng Luân

3.630.000 đ

14122175

DH14QTNT

DTTS&HN

19

Quảng Thị Thu Hương

3.630.000 đ

14124568

DH14QLNT

DTTS&HN

20

Hán Thị Hồng Cẩm

3.630.000 đ

14116463

DH14NTNT

DTTS&HN

21

Đàng Trung Tuyên

3.630.000 đ

14113467

DH14NTNT

DTTS&HN

22

Quảng Thành Luân

3.630.000 đ

14113445

DH14NHNT

DTTS&HN

 Ghi chú:

-  Sinh viên đã được xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 (2017-2018) vui lòng kiểm tra thông tin, sinh viên được tô màu đỏ sẽ không xét hỗ trợ chi phí học tập cho năm thứ 5, sinh viên đã tốt nghiệp sẽ xóa tên trong quyết định hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2017-2018.

- Sinh viên có thắc mắc về hồ sơ, có sai sót thông tin vui lòng liên hệ Phòng Công tác sinh viên để điều chỉnh. Sau ngày 27/9/2017 Phòng công tác sinh viên sẽ không giải quyết khiếu nại liên quan.

Số lần xem trang : :409
Nhập ngày : 23-08-2017
Điều chỉnh lần cuối :30-10-2017

Công tác sinh viên

Thông báo nghỉ tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018(07-02-2018)

Thông báo về việc Tham gia hội thảo “Nông nghiệp công nghệ cao: Tiềm năng và giải pháp ”(16-01-2018)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2017 - 2018(16-01-2018)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2017 - 2018(16-01-2018)

Thông báo v/v SV nộp phiếu nhận xét của địa phương làm cơ sở xét điểm rèn luyện HK 1 năm 2017-2018(25-12-2017)

Điều chỉnh danh sách xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(07-12-2017)

Thông báo về việc Tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2017 tại Phân hiệu Ninh Thuận(22-11-2017)

Thông báo về việc Tham gia hội thảo “Nông nghiệp công nghệ cao: Tiềm năng và giải pháp ” (30-10-2017)

Thông báo danh sách tạm thời xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2016-2017(21-09-2017)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2017 - 2018(23-08-2017)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(13-02-2017)

Thông báo Về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(13-02-2017)

Thông báo về việc chấn chỉnh nề nếp thực hiện nội quy, quy định của sinh viên (12-12-2016)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017(07-12-2016)

Thông báo nộp hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2016 - 2017(16-09-2016)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2016 - 2017(20-08-2016)

Thông báo về việc thực hiện miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2015 - 2016(02-03-2016)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 (01-03-2016)

Thông báo (V/v chấn chỉnh việc thực hiện nội quy Ký túc xá)(07-12-2015)

Thông báo về việc Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo(13-10-2015)

Trang liên kết

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy bảy năm bảy chín