Căn cứ trên kết quả phản hồi của các bạn, phòng Công tác sinh viên đã điều chỉnh, bổ sung danh sách học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2016 - 2017. Phòng gửi các bạn danh sách cập nhật lần 1.
Những điều chỉnh trong lần cập nhật này:
        - Cập nhật danh sách các lớp DH14TY, DH15HH, DH16TP và một số lớp còn thiếu trong đợt 1. Các lớp còn lại sẽ được xét bổ sung sau khi có đủ điểm.
        - Xác định lại các trường hợp có số tín chỉ <14 trong học kỳ cuối. (kết thúc học kỳ 1 năm học 2016 - 2017, sinh viên đủ số tín chỉ tối thiểu theo yêu cầu của chuyên ngành). Nếu sinh viên đủ điều kiện để xét học kỳ cuối nhưng lại không có tên trong danh sách đủ điều kiện (đính kèm), có thể gửi email về phòng Công tác sinh viên để phòng kiểm tra xét bổ sung.
       - Để đảm bảo kinh phí chi cho các lớp bổ sung, mức tối đa học bổng/sinh viên của các nhóm được điều chỉnh lại như sau:
Tại phân hiệu Ninh Thuận:
       + Nhóm ngành 1: 272.085đ/sv
       + Nhóm ngành 2: 316.346đ/sv
Thời gian kiểm tra, phản hồi: từ ngày ra thông báo đến trước 16h00 ngày 12/12/2017.
       Do mức học bổng tối đa của các lớp được điều chỉnh nên danh sách học bổng cac lớp cũng có sự điều chỉnh. Các trường hợp không có tên trong danh sách học bổng có thể kiểm tra tên trong danh sách đủ điều kiện (đính kèm)
       Những trường hợp có tên trong danh sách học bổng nhưng thiếu số tài khoản cần sử dụng email sinh viên gửi số tài khoản về địa chỉ pctsv@hcmuaf.edu.vn để cập nhật.

Danh sách sinh viên nhóm ngành 1

Danh sách sinh viên nhóm ngành 2

Số lần xem trang : :320
Nhập ngày : 07-12-2017
Điều chỉnh lần cuối :07-12-2017

Công tác sinh viên

Thông báo nghỉ tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018(07-02-2018)

Thông báo về việc Tham gia hội thảo “Nông nghiệp công nghệ cao: Tiềm năng và giải pháp ”(16-01-2018)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2017 - 2018(16-01-2018)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2017 - 2018(16-01-2018)

Thông báo v/v SV nộp phiếu nhận xét của địa phương làm cơ sở xét điểm rèn luyện HK 1 năm 2017-2018(25-12-2017)

Thông báo về việc Tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2017 tại Phân hiệu Ninh Thuận(22-11-2017)

Thông báo về việc Tham gia hội thảo “Nông nghiệp công nghệ cao: Tiềm năng và giải pháp ” (30-10-2017)

Thông báo danh sách tạm thời xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2016-2017(21-09-2017)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2017 - 2018(23-08-2017)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2017 - 2018(23-08-2017)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(13-02-2017)

Thông báo Về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(13-02-2017)

Thông báo về việc chấn chỉnh nề nếp thực hiện nội quy, quy định của sinh viên (12-12-2016)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017(07-12-2016)

Thông báo nộp hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2016 - 2017(16-09-2016)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2016 - 2017(20-08-2016)

Thông báo về việc thực hiện miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2015 - 2016(02-03-2016)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 (01-03-2016)

Thông báo (V/v chấn chỉnh việc thực hiện nội quy Ký túc xá)(07-12-2015)

Thông báo về việc Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo(13-10-2015)

Trang liên kết

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bảy bảy bốn ba