Danh sách tạm thời hỗ trợ chi phí học tập thông tư 35 học kỳ 2 năm học 2017-2018

 

STT Họ Tên Mssv Lớp Đối tượng
1 Quảng Thành Luân 14113445 DH14NHNT DTTS&HN
2 Quảng Đại  Thu 14113462 DH14NHNT DTTS&HN
3 Đàng Trung Tuyên 14113467 DH14NHNT DTTS&HN
4 Hán Thị Hồng Cẩm 14116463 DH14NTNT DTTS&HN
5 Hán Văn  14116488 DH14NTNT DTTS&HN
6 Thiên Sanh Du 14116502 DH14NTNT DTTS&HN
7 Thành Trọng Luân 14122175 DH14QTNT DTTS&HN
8 Quảng Thị Thu Hương 14124568 DH14QLNT DTTS&HN
9 Đàng Thị Kim Oanh 14124578 DH14QLNT DTTS&HN
10 Đàng Thị Công Nhận 14149256 DH14QMNT DTTS&HN
11 Nông Văn Khánh 15112274 DH15TYNT DTTS&HN
12 Châu Sắc Ly 15112278 DH15TYNT DTTS&HN
13 Huỳnh Nhật Minh 15116210 DH15NTNT DTTS&HN
14 Thập Lượng Quý  Anh 15116221 DH15NTNT DTTS&HN
15 Trượng Văn  Thanh 16116009 DH16NTNT DTTS&HN

Số lần xem trang : :63
Nhập ngày : 16-01-2018
Điều chỉnh lần cuối :

Công tác sinh viên

Thông báo nghỉ tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018(07-02-2018)

Thông báo về việc Tham gia hội thảo “Nông nghiệp công nghệ cao: Tiềm năng và giải pháp ”(16-01-2018)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2017 - 2018(16-01-2018)

Thông báo v/v SV nộp phiếu nhận xét của địa phương làm cơ sở xét điểm rèn luyện HK 1 năm 2017-2018(25-12-2017)

Điều chỉnh danh sách xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(07-12-2017)

Thông báo về việc Tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2017 tại Phân hiệu Ninh Thuận(22-11-2017)

Thông báo về việc Tham gia hội thảo “Nông nghiệp công nghệ cao: Tiềm năng và giải pháp ” (30-10-2017)

Thông báo danh sách tạm thời xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2016-2017(21-09-2017)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2017 - 2018(23-08-2017)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2017 - 2018(23-08-2017)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(13-02-2017)

Thông báo Về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(13-02-2017)

Thông báo về việc chấn chỉnh nề nếp thực hiện nội quy, quy định của sinh viên (12-12-2016)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017(07-12-2016)

Thông báo nộp hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2016 - 2017(16-09-2016)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2016 - 2017(20-08-2016)

Thông báo về việc thực hiện miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2015 - 2016(02-03-2016)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 (01-03-2016)

Thông báo (V/v chấn chỉnh việc thực hiện nội quy Ký túc xá)(07-12-2015)

Thông báo về việc Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo(13-10-2015)

Trang liên kết

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám không sáu hai chín