- PGS. TS. Phạm Văn Hiền
  Giám đốc Phân hiệu
  Mobi: 0913464989
 
- TS. Đặng Minh Phương
  Phó giám đốc Phân hiệu
  Mobi: 0918411085
 
- TS. Lê Anh Tuấn
  Phó giám đốc Phân hiệu
  Mobi: 0918441567

Số lần xem trang : :4288
Nhập ngày : 11-09-2010
Điều chỉnh lần cuối :27-11-2018

Ban Lãnh đạo Phân hiệu

Trang liên kết

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu không bảy bốn tám

Xem trả lời của bạn !