- PGS. TS. Phạm Văn Hiền
  Phân hiệu trưởng
  Mobi: 0913464989
 
  Phó phân hịêu trưởng
  Mobi: 0918411085
 
- TS. Lê Anh Tuấn
  Phó phân hiệu trưởng
  Mobi: 0918441567
 

Số lần xem trang : :4145
Nhập ngày : 11-09-2010
Điều chỉnh lần cuối :27-03-2013

Ban Lãnh đạo Phân hiệu

Trang liên kết

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bảy sáu một bảy

Xem trả lời của bạn !