Xem tiếp...

Xem tiếp...

Xem tiếp...

Trang liên kết

 

65 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

 

 

Phân Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Tại Ninh Thuận
Địa chỉ: Số 8 đường Yên Ninh, Thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại:0259.2472.252 (BP.Đào tạo)- 0259.3500.579 (BP.Tổ chức - Hành chính)
Email: phnt@hcmuaf.edu.vn

Mời bạn đặt câu hỏi !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên   Email /Fb/Điện thoại:
Nội dung:

Số xác nhận : ba sáu năm chín sáu

Xem trả lời của bạn !