Xem tiếp...

 Trường CĐ Sư phạm Ninh Thuận

                                                      Trường Cao đẳng Sư Phạm Ninh Thuận

Xem tiếp...

Xem tiếp...

Trang liên kết

65 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

 

 

Phân Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Tại Ninh Thuận
Địa chỉ: Số 8 đường Yên Ninh, Thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại:0259.2472.252 (BP.Đào tạo)- 0259.3500.579 (BP.Tổ chức - Hành chính)
Email: phnt@hcmuaf.edu.vn

Mời bạn đặt câu hỏi !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên   Email /Fb/Điện thoại:
Nội dung:

Số xác nhận : bốn không bảy chín tám

Xem trả lời của bạn !