Danh sách lớp


Thông báo về việc sinh viên đăng ký học lại thành công học kỳ 1 năm học 2015-2016

 Danh sách xếp lớp cho sinh viên đăng ký học cải thiện điểm thành công học kỳ 1 năm học 2015-2016 (xem tại đây).

Lưu ý: Đề nghị sinh viên theo dõi lịch học của lớp để học. 

            Mọi thắc mắc liên hệ Văn phòng Phân hiệu Ninh Thuận (gặp cô Giang)

Danh sách sinh viên lớp Quản lý đất đai - khoá 2010

Xem danh sách lớp QLĐĐ- Khóa 2010 trong file đính kèm -->  data/danh sach lop QLDD_2010.xls