Ban Công tác sinh viên - Thông tin truyền thông


Thông báo nghỉ tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018

Sinh viên nghỉ từ ngày 06/02/2018 đến hết ngày 25/02/2018
Công chức, viên chức từ ngày 14/02/2018 đến hết ngàh 20/02/2018