1.     Mục đích

       Truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Phân hiệu trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tại Ninh Thuận (gọi tắt là Phân hiệu Ninh Thuận) vào hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Khuyến khích người học khởi nghiệp, tạo ra một đội nhóm để tham gia vào các hoạt động thực tập kinh doanh.

       Nhằm kết nối giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với Phân hiệu Ninh Thuận trong việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thời đại công nghệ 4.0.

      Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phân hiệu trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tại Ninh Thuận lần thứ II nhiệm kỳ 2024-2027.

2.     Đại biểu khách mời

      -         Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận;

      -         Thường trực Tỉnh Đoàn Ninh Thuận.

      -         BCH Hội Doanh nhân, CLB Sáng tạo khởi nghiệp tỉnh Ninh Thuận.

      -         Đại diện doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

      -         Đại diện các Huyện Đoàn và Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn Ninh Thuận.

3.     Thời gian và địa điểm tổ chức

      -         Thời gian: Từ 08h00 đến 11h00, ngày 09 tháng 5 năm 2024 (thứ Năm).

      -         Địa điểm: Phòng họp 1 - Phân hiệu trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tại Ninh Thuận  (Số 08 đường Yên Ninh - TT Khánh Hải - Ninh Hải - Ninh Thuận).

 Xem chi tiết kế hoạch

Số lần xem trang: 2322