Tuyển dụng


THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2016

 Xem thông báo tại đây!

Kế hoạch tuyển dụng tại đây!

Hồ sơ dự tuyển liên hệ tại Văn phòng Phân hiệu Ninh Thuận!

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG

 

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NĂM 2016
Số lượng Chức danh đề nghị tuyển dụng Mô tả công việc Yêu cầu về năng lực
02 Giảng viên ngành Kinh tế nông nghiệp, Quản trị kinh doanh Giảng dạy đại học ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh; kiêm nhiệm công tác Bộ phận Tài chính - Kế toán tại Phân hiệu Tốt nghiệp đại học (chính quy) loại khá trở lên, Anh văn B1 trở lên, Tin học B. Ưu tiên ứng viên  có trình độ Sau đại học.
01 Giảng viên ngành Tài - nguyên Môi trường Giảng dạy đại học ngành TN-MT; kiêm nhiệm công tác Bộ phận Đào tạo tại Phân hiệu. Tốt nghiệp đại học (chính quy) loại khá  trở lên ngành tài nguyên - Môi trường, Anh văn B1 trở lên, Tin học B.Ưu tiên ứng viên có trình độ Sau đại học.
01 Giảng viên ngành Quản lý đất đai Giảng dạy đại học, ngành QLý đất đai; kiêm nhiệm công tác Bộ phận Nghiên cứu Khoa học tại Phân hiệu. Tốt nghiệp đại học (chính quy) loại khá trở lên Quản lý đất đai, Anh văn B1 trở lên, Tin học B. Ưu tiên ứng viên có trình độ Sau đại học.
01 Giảng viên ngành Thú Y Giảng dạy đại học ngành Thú Y; Kiêm nhiệm bộ phận đào tạo. Tốt nghiệp đại học( chính quy) loại khá trở lên ngành Thú Y, Anh văn B1 trở lên, Tin học B.Ưu tiên ứng viên có trình độ Sau đại học.
01 Giảng viên ngành Nông học Giảng dạy đại học ngành nông học; kiêm nhiêm bộ phận đào tạo Tốt nghiệp đại học (chính quy) loại khá trở lên Nông học, Anh văn B1 trở lên, Tin học B. Ưu tiên ứng viên có trình độ Sau đại học.
01 Giảng viên ngành Nuôi trồng thủy sản Giảng dạy đại học ngành NTTS; kiêm nhiêm bộ phận NCKH  Tốt nghiệp đại học (chính quy) loại khá trở lên ngành Nuôi trồng thủy sản, Anh văn B1 trở lên, Tin học B. Ưu tiên ứng viên có trình độ Sau đại học.
01 Giảng viên ngành Công nghệ thực phẩm Giảng dạy đại học ngành CNTP; kiêm nhiêm bộ phân NCKH Tốt nghiệp đại học (chính quy) loại khá trở lên ngành Công nghệ thực phẩm, có trình độ Anh văn B1 trở lên, Tin học B. Ưu tiên ứng viên có trình độ Sau đại học.
01 Chuyên viên Bộ phận Kế toán Kế toán viên Bộ phận KH -TC, mảng học phí, chi trả giảng dạy, ngân sách NN Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ngành Kế toán
01 Chuyên viên Bộ phận Đào tạo CV Bộ phận đào tạo, lịch học, điểm, quản lý SV Tốt nghiệp đại học, ưu tiên Quản lý giáo dục, Tin học, Tiếng Anh
01 Chuyên viên Bộ phận Quản trị vật tư   Tốt nghiệp đại học CNTT

Thông báo tuyển dụng giảng viên

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 

  Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh & Phân hiệu Ninh Thuận cần tuyển dụng các vị trí như sau:

Thông báo tuyển dụng năm 2011

Thông báo tuyển giảng viên cơ hữu

 

Liên kết doanh nghiệp