- TS. Trần Đình Lý
  Giám đốc Phân hiệu
  Email: tdinhly@hcmuaf.edu.vn

 

- TS. Lê Anh Tuấn
  Phó giám đốc Phân hiệu
  Mobi: 0918441567

 

Trang liên kết

65 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám chín không năm bốn

Xem trả lời của bạn !