Đảng ủy


 Phân hiệu Ninh Thuận được thành lập năm 2010 theo Quyết định số 699/QĐ-TTg ngày 18/5/20210 của Thủ tướng Chính phủ nhằm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học và sau đại học cho tỉnh Ninh Thuận và các tỉnh lân cận. Ngày 11 tháng 3 năm 2021, Phân hiệu Ninh Thuận sáp nhập thêm Trường CĐSP Ninh Thuận với mục đích sau khi trường được sáp nhập, phân hiệu Ninh Thuận sẽ kết hợp nhân lực, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo của các bên, tạo điều kiện cho sinh viên được thụ hưởng chất lượng đào tạo của một trường đại học lớn với chi phí hợp lý

            Đảng bộ Phân hiệu Trường ĐH Nông lâm Tp. HCM tại Ninh Thuận được đổi tên từ đảng bộ Trường CĐSP Ninh Thuận sau khi thực hiện Quyết định số 338-QĐ/TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường CĐSP Ninh Thuận vào Trường ĐH Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh. Đảng bộ Phân hiệu trực thuộc Đảng bộ huyện Ninh Hải hiện có 78 đảng viên với 06 chi bộ trực thuộc, trong đó có 43 đảng viên là sinh viên.
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY NHIỆM KỲ 2020-2025
Stt
Họ và tên
Chức vụ CQ
Chức vụ Đảng
Ghi chú
1
Lê Anh Tuấn
Phó giám đốc
Bí thư Đảng ủy
 
2
Võ Phúc Anh Duy
TB Đào tạo
P. Bí thư Đảng ủy
CN. UBKT
3
Huỳnh Thị Lệ Trang
TBM cơ bản
UVBTV, ĐU viên
 
4
Lê Thị Dung
PBM Sư phạm
Đảng ủy viên
 
5
Đỗ Văn Ly
TB. NCKH
Đảng ủy viên
 
6
Phan Thị Xuân Hằng
Giảng viên
Đảng ủy viên
PCN. UBKT
7
Đạo Thị Yến Nhi
GV, CT Hội SV
Đảng ủy viên
 
8
Trương Thị Mỹ Hà
Giảng viên
Đảng ủy viên
 
9
Trần Vũ Tuân
PBM. NN-CN
Đảng ủy viên